KREVDE SVAR: Statsminister Erna Solberg (H) måtte svare både kontroll- og konstitusjonskomiteen, og journalistene på gangen etter høringen.

KREVDE SVAR: Statsminister Erna Solberg (H) måtte svare både kontroll- og konstitusjonskomiteen, og journalistene på gangen etter høringen. Foto: Hallgeir Vagenes VG

Ap krever svar: Avslørte Erna Solberg en hemmelighet i Stortinget?

Statsminister Erna Solberg (H) fortalte Stortinget tirsdag at Norges hovedstrategi alltid har vært å stoppe oljeproduksjonen i en krisesituasjon.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Nå vil Hadia Tajik (Ap), leder i Stortingets justiskomité, ha svar på om dette fortsatt er en del av regjeringens krise-planverk.

I en tekstmelding til VG skriver Ap-nestlederen at opplysningene om at oljeproduksjonen i Nordsjøen skal stanses i en krise, er helt nye for henne:

– Nei, jeg kjenner ikke til dette. Det er heller ikke vanlig at konkrete sikringstiltak for potensielle mål blir omtalt så detaljert, skriver hun.

Tajik legger til at olje- og gassinstallasjonene er sentrale norske interesser som skal kunne sikres uten at uvedkommende kjenner til på hvilken måte det skjer.

– Det er naturlig å få avklart hva som er årsaken til at statsministeren valgte å formulere seg slik, legger hun til.

Les også: Landanlegg usikret: Unntok seg selv fra sikkerhetsloven

Lærte hos Willoch

Spørsmålet er om statsministeren avslørte en opplysning som er skjermet av sikkerhetslov og taushetsplikt.

KREVER SVAR: Ap-nestleder Hadia Tajik. Foto: Frode Hansen VG

Det var i et svar til Hans Fredrik Grøvan (KrF), i høringen om politiets og Forsvarets sikring av vitale nøkkelobjekter, at Solberg opplyste at å stoppe oljeproduksjonen «er den beste sikringsmetoden» i en slik krise:

– Noen nøkkelobjekter må være godt sikret uansett. Men det er mange ulike strategier. En av dem er for eksempel å stoppe aktivitet på noen områder. Som for eksempel det som alltid har vært Norges hovedstrategi i Nordsjøen, det er å stoppe oljeproduksjonen i tilfelle en krise. Dette lærte jeg da jeg satt i Willochs forsvarskommisjon i 1990, sa Solberg i den åpne høringen tirsdag ettermiddag.

– Jeg har aldri hørt at det er en hovedstrategi, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til VG.

Les om Riksrevisjonens rapport: Politiet og Forsvaret samarbeider for dårlig

Nye opplysninger

Flere av dem som fulgte høringen sier også at dette er helt nye opplysninger:

– Jeg vil ikke ha noen mening om dette var gradert informasjon, men nivået på konkretiseringen hennes kan være problematisk, og går mye lengre enn sammendraget fra Riksrevisjonen som regjeringen ikke ville offentliggjøre, sier Bård Vegar Solhjell (SV).

Han sier at det kom fram flere opplysninger i den åpne høringen som er langt mer detaljert enn i den hemmeligholdte rapporten, som Solhjell har lest nøye:

– Jeg reagerer på at regjeringen praktiserer åpenhet om det som går bra i dag, men holder hemmelig det som gikk dårlig for bare to år tilbake, og som de har ansvaret for, sier Solhjell.

– Om det var slik at denne hovedstrategien var gradert, så vil man neppe få vite det. Prinsippet i forsvarssammenheng er at man ikke skal avsløre sine kapasiteter, men av og til kan det likevel være en måte å signalisere på, sier Karsten Friis, avdelingsleder i NUPI, til VG.

Les også: Regjeringen brøt egne frister for sikring

Erna Solberg: – Sikringen tok for lang tid

Mister verdi

Dag Wiese Schartum, professor på Senter for rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo, var medlem i utvalget som har revidert sikkerhetsloven.

Han sier at samfunnet må ha planer for å motstå et angrep, men at de kan miste sin verdi om de omtales offentlig:

– Det må være en stor grad av hemmelighold her. Opplysninger om kjente sårbarheter er problematiske om de blir åpent kjent, samtidig som vi trenger å vite noe får å ha en åpen debatt, sier han.

HØRINGEN: Statsministeren foran komitéleder Martin Kolberg (t.v.) og resten av kontroll- og konstitusjonskomiteen. Foto: Hallgeir Vagenes VG

– Avslørte statsministeren noe som ikke burde bli kjent ved å fortelle at oljeproduksjonen skal stenges av?

– Politikere kan komme i en situasjon hvor det kan være krevende å holde tungen rett i munnen. Men det er vanskelig å svare konkret på spørsmålet, så lenge en ikke vet om dette er skjermet informasjon, sier Schartum.

Noe hun trygt kunne si

Hans Fredrik Grøvan (KrF) sier at han oppfattet at dette var informasjon som hun kunne dele med komiteen:

– Jeg var ikke kjent med denne strategien, men legger til grunn at åpenhet om stenging av oljeproduksjonen i Nordsjøen har vært vurdert og klarert, og at det var noe hun trygt kunne si, sier Grøvan til VG.

Etter høringen avviste Erna Solberg overfor VG at hun avslørte noe som skulle holdes hemmelig:

– Dette er 25 år gammel informasjon som jeg fikk i egenskap av medlem i Kåre Willochs forsvarskommisjon på 90-tallet. Derfor var det helt uproblematisk å si, svarte statsministeren.

Viser til petroleumsloven

Onsdag morgen ønsker Erna Solberg å føye til at dette var et hypotetisk eksempel på alternative måter å håndtere viktige installasjoner på.

«At nedstengning av aktivitet er et vesentlig beredskapstiltak i sektoren kan knapt kalles noen hemmelighet, det fremgår blant annet klart av petroleumsloven paragraf 9-5, jfr også paragrafene 9-2 og 9-3. Det utelukker selvsagt ikke andre vesentlige beredskapstiltak, deriblant system for maritim kontraterror som også har vært gjenstand for betydelig offentlig omtale», skriver hun i en epost til VG.

Les også: Politiet vurderer å flytte baser

Kan bli lukket høring

Kontrollkomiteen skal nå vurdere om det blir en ny høring for lukkede dører for å kunne spørre statsministeren, forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) og justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) om detaljer i sikringen av nøkkelobjekter, etter at Riksrevisjonen sendte en kritisk rapport om dette til Stortinget i oktober.

Ap-leder Jonas Gahr Støre gikk i forrige uke ut i VG og kritiserte Solberg og regjeringen for at de nektet å offentliggjøre et sammendrag av denne rapporten som Riksrevisjonen har laget.

Les mer her: Mener Solberg dekker over beredskapskritikken

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder