FRA ELEVER TIL ØL: Den store skolen på Dovre ble fylt med ny aktivitet og en hollandsk familie som startet bryggeri med gymsalen som bryggerihall. Foto: Privat

49 kommuner vurderer å legge ned skoler

49 av norske kommuner vurderer å vrake småskoler som del av kommunereformen eller ny skolestruktur. Fra før er nesten 1400 skoler lagt ned de siste 30 årene.

Publisert:

I en stor VG-rundspørring svarer 49 av 241 kommuner at det enten er bestemt- eller blir vurdert nedlegging av skoler som del av en kommunesammenslåing eller ny skolestruktur.

VG har sendt ut spørsmål til alle landets kommuner, og fått svar fra 241 av dem.

Blant kommunene som har vurdert skolenedleggelse de siste månedene, er Beiarn kommune i Nordland. I landbrukskommunen med 1043 innbyggere, har det lenge ligget an til at Moldjord skole i sentrum blir nedlagt, mens Trones skole skal opprettholdes.

Les også: Ordfører Thorvald klar for sin andre kommunesammenslåing

Og enda en gang er distriktspartiet Sp delt i en grendeskolesak på grasrotnivå:

Sp-ordfører Monika Sande ville beholde begge skolene. Men andre i partiet hennes synes totalt 80 elever i årene fremover ikke forsvarer å holde liv i to skoler.

Fraflytting og en jevn nedgang i folketallet de siste årene – medfører at det ikke lages nok barn og fremtidige elever.

– Hvis denne utviklingen bare fortsetter, må vi ta en ny vurdering om vi fortsatt skal være en selvstendig kommune, sier Sp-ordføreren til VG.

Bakgrunn: 1391 skoler rammet av skoledøden

REDDET SKOLEN: Moldjord skole i Beiarn ble reddet med en stemmes overvekt sist uke – til tross for at en Sp-representant ville legge ned skolen. Ordfører Monika Sande (Sp) i Beiarn er glad for vedtaket. Foto: Beiarn kommune

Les også: Sp-Trygve bidro til å redde egen skole

For å få folk til å etablere seg, har kommunen i flere år lokket med gratis boligtomter, ferdig opparbeidet med vann og kloakktilknytning. I tillegg får nybyggere 40 tusenlapper hver fra kommunekassen – og billig startlån for dem som trenger et tilskudd til bolig.

Leste du? Disse kommunene kan bli slått sammen med tvang

Men kun én ny bolig i året de siste årene gir ikke særlige utslag på hverken fødselsstatistikken eller på beregningen av fremtidige elever i skolen: Det blir fortsatt 80 elever i årevis fremover i Beiarn – slik det ser ut nå, ifølge Marit Moldjord, som jobber med sosiale tjenester og flyktninger i kommunen.

Hun sitter også som medlem i kommunestyret for Senterpartiet, og er en av politikerne som vil beholde begge skolene.

Ordfører Sande peker på at betydningen av hvilket grendelag eller bygd politikerne tilhører i kommunen, ofte kan bety mer enn partitilknytning og argumenter.

– Det er en tendens til at bosted er viktigere enn det meste annet i lokaliseringsspørsmål, dessverre, sier Sp-ordføreren.

Får leve likevel

Nylig bestemte kommunestyret i Beiarn at begge skolene i kommunen likevel skal få leve videre – med én stemmes overvekt.

I kommune-rundspørringen går det frem at mange av de nedlagte skolene fungerer som grendehus eller små samfunnshus etter nedleggingen.

Noen av skolebygningene er solgt til private, mens andre står tomme og forfalne tilbake.

ØLBRYGGING I GYMSALEN: Den gamle gymsalen på Skeievoll skole er blitt bryggerihall med alt som skal til for å brygge flere typer øl. Foto: Privat

I Dovre kommune ser nedlagte Skeievoll skole ved E6 fortsatt ut som en skole. Men inne i bygningen er det blitt bryggerihall i den gamle gymsalen og rektors kontor er blitt soverom for bryggerimester Huub Hujs.

Les også: Småkommuner frykter fraflytting

– Skolen fungerer utmerket som bryggerilokale. Vi har etterisolert og boret etter vann. Ølbryggingen foregår i gymsalen, mens jeg og familien min bor i de øvrige skolelokalene, sier Hujs til VG.

Nederlenderen har etablert seg i Dovre kommune, og forsikrer om at han er en langsiktig ølbrygger.

Han har kalt sitt strengeste øl «rektor», til tross for at en av de mest markante rektorene ved skolen var streng avholdsmann.

I noen av de nedlagte kommunale skolene har foreldre tatt skjeen i egen hånd og startet private Montessori-skoler. Dette gjelder blant annet tidligere Skutvik skole i Hamarøy, Fjordgård skole i Lenvik kommune og Midøy skole i Midsund kommune.

Les også: Gir Sp litt av skylden forsmåskoledøden

Privatskoler

Til sammen 80 Montessori-skoler er i drift over hele landet, sist høst ble det startet tre nye, mens det til før skolestart 2018, er søkt om 12 nye Montessori-skoler.

Selv om flere nedlagte grendeskoler erstattes av private skoletilbud på samme sted – i samme bygninger, så hører det fortsatt til unntakene.

Sps kanskje ivrigste grendeskole-forkjemper på Stortinget de siste periodene, Per Olaf Lundteigen, advarer mot nye nedleggingsbølger.

Han mener skolenedleggelser er underkommunisert i den pågående sentraliseringsdebatten.

– Grendeskolene har veldig stor betydning. Skolenedleggelser tar vekk ungenes tilknytning til stedet, erfaringer med stedet, patriotisme til stedet og vilje til å gjøre noe for dem som bor på stedet. Det er viktig at det utvikler seg sterke personligheter som gløder for en bygd, en grend, et nærmiljø. Det er mange eksempler på slike folk, sier Lundteigen til VG.

Han mener det er på skolene denne patriotismen og identiteten først skapes i ungdommene.

– I tillegg skjer mye av organisasjonslivet der. Skolene har en mye viktigere betydning enn mange politikere synes å være klar over, sier Sp-veteranen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder