Foreslår å slippe løs rovdyr for å stanse syke reinsdyr

Naturvernforbundet foreslår å slippe jerv og gaupe løs på villreinen på Hardangervidda som ett tiltak for å bli kvitt den dødelige sykdommen skrantesyke.

  • NTB
Publisert:

– Rovdyr er en naturlig del av økosystemene der villreinen holder til, og rovdyrene har gjennom tidene bidratt til å luke ut syke dyr, sier biolog Arnodd Håpnes, fagansvarlig for naturmangfold hos Norges Naturvernforbund.

Han tror en permanent rovviltstamme i Nordfjella og på Hardangervidda ville fungert forebyggende både mot skrantesyke og andre smittsomme sykdommer som rammer hjortedyr.

Bakgrunn: Villreinstammen i Nordfjella skytes for å få bukt med skrantesyke

Saken fortsetter under videoen

– Siden rovdyrene har problemer med å overliste friske, voksne byttedyr, er de flinkere enn menneskene til å ta ut de syke dyrene. Og siden verken jerv eller gaupe går i hi, kan de pleie og forsterke villreinflokkene gjennom hele året.

Fikk du med deg?: 323 reinsdyr drept av lyn på Hardangervidda

Forsker og veterinær ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), Bjørnar Ytrehus, vil ikke avvise at jerven kan bidra positivt mot smittsomme sydommer, men understreker samtidig at gjeninnføring av rovdyr ikke vil føre økosystemene tilbake til noen urtilstand.

– Villreinen lever i et miljø som er påvirket av menneskelig aktivitet på alle bauger og kanter, det spørs om det er mulig å gjenskape den opphavlige økosystembalansen i de vestlandske nasjonalparkene, sier Ytrehus.

Klatret over gjerde for å flørte: Villgaupe brøt seg inn til artsfrender i fangenskap

kom seg over et fire meter gjerde for å besøke gaupene i Bjørneparken

Landbruksdepartementet ba i mars Mattilsynet forberede skyting av hele villreinstammen på vel 2.000 dyr i Nordfjella for å hindre spredning av skrantesyken.

Her kan du lese mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder