ANGRER INGENTING: Bom-motstander og stortingsrepresentant Bård Hoksrud må snart punge ut med enda mer i bompenger på strekningen Bommestad-Sky på ny E18 i Larvik. Han angrer ikke på at han i forrige stortingsvalgkamp lovet å fjerne bommene hvis Frp kom til makten. Foto: Privat

Her kommer 20 nye veier med bompenger

Lei av å betale bompenger? Da er det det lite medlidenhet å hente fra Statens vegvesen. Snart starter innkrevingen av bompenger fra 20 nye veiprosjekter.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Stortinget har vedtatt 19 nye bompengeprosjekter der innkrevingen av nye bompenger starter fra og med i år til 2023.

I tillegg kommer den indre bomringen i Oslo (se egen sak) og lokale prosjekter som også høyst sannsynlig blir realisert.

Bom-bonanza: Bom-motstander Hoksrud bom fast i bomprosjekt-kø

Selv på allerede svært bombelastede E18 i Vestfold, er det behov for flere bommer, mener veiutbyggerne: Veiprosjektet Bommestad-Sky skal finansieres med en stor bompengeandel. Den nye E18-strekningen i Larvik kommune er syv kilometer lang og fullfører byggingen av firefelts motorvei gjennom Vestfold.

Bom etter bom

Anleggsarbeidene startet opp sent på høsten 2013, og den nye veien skal etter planen åpne i desember 2017. Kostnaden på 4,5 milliarder kroner skal finansieres med 30 prosent statlige kroner. Men mesteparten, 3 milliarder kroner, kommer fra deg i form av bompenger fra slutten av 2017 og i 20 år fremover.

Fikk kritikk: Hoksrud stemte ja til bomstasjoner i hjemfylket

Dermed må stortingsrepresentant og uttalt bom-motstander Bård Hoksrud (Frp) ut med enda mer bompenger på strekningen hjemmefra Bamble i Telemark og til stortingsgarasjen i Oslo sentrum.

Få med deg: Bom i Finnmark aldri tatt i bruk

Fra før betaler han 168 kroner tur/retur i bompenger dersom han ankommer hovedstaden i rushtiden med sin velbrukte syv år gamle Ford Kuga. Bilen som snart har gått 300.000 kilometer med Hoksrud bak rattet, har for lengst blitt en melkeku for staten. Frp-veteranen må ut med blant annet 59 kroner i bomringen og 18 kroner i bærumsbommen – i tillegg til bompasseringene langs E18 i Vestfold og Telemark.

Tror du at du er en av dem som betaler mest bompenger i Norge? Ta kontakt med VGs journalist

Uten bombrikke

Hoksrud har ennå ikke fått skaffet seg bombrikke og dermed bomrabatter. Han synes uansett bompengebelastningen har nådd metningspunktet for lenge siden.

– Du var vel for høy og mørk da du i forrige stortingsvalgkamp sa at bommene skulle bort hvis Frp kom til makten?

– Jeg mener akkurat det samme nå som den gang. Staten bør ta hele regningen for nye veiprosjekter fra skatten og avgiftene vi betaler fra før. Men vi har dessverre ikke fått Stortinget med oss på dette. Jeg fulgte bare Frps partiprogram da jeg uttalte dette i 2013, svarer Hoksrud.

Han slo på stortrommen og uttalte at han kunne «garantere at det blir bompengefritt over hele landet om jeg blir samferdselsminister». I ettertid modererte han seg. Men han nekter fortsatt å godta at bommene er kommet for å bli.

– Jeg vil fortsette kampen mot bompenger, insisterer Hoksrud.

Fikk du med deg? Hoksrud kutter promillegrensen for små elkjøretøy

Bompengeprosjektene

Her er listen over bompengeprosjektene og bompengeprisene som Stortinget har vedtatt, slik de fremgår av stortingsmeldingene:

(Lokale variasjoner og prisjusteringer kan forekomme.)

AKERSHUS/BUSKERUD: E16 Bjørum-Skaret (Bærum og Hole). Her starter innkrevingen av bompenger i 2023 med varighet til 2038. Fire bomstasjoner er planlagt med enveis innkreving. Pris pr. passering: Mellom 33 og 41 kroner (2015-kroner) for lette kjøretøy.

AUST-AGDER: E18 Tvedestrand-Arendal. Innkreving fra 2019 til 2034. To bomstasjoner med toveis innkreving. Bompenger: 2,1 milliarder kroner totalt. Pris pr. passering: 30 kroner (2016-kroner).

BUSKERUD: Rv. 23 Dagslett-Linnes (Lier/Røyken). Innkreving fra 2021 til 2036. To bomstasjoner med toveis innkreving. Bompenger: 1,4 milliarder kroner. Pris pr. passering: 21 kroner (2015).

BUSKERUD: E134 Damåsen-Saggrenda (Kongsberg og Øvre Eiker). Innkreving fra 2019 til 2034. Fire bomstasjoner. Bompenger: 2,4 milliarder. Pris pr. passering: 31 kroner (2015-kroner).

HEDMARK: RV 3/RV 25 Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet (Løten og Elverum). Innkreving fra 2020/21 til 2040/41. To bomstasjoner med toveis innkreving. Pris pr. passering: 45–60 kroner (2014-kroner).

HEDMARK: E6 Kolomoen-Moelv (Stange og Ringsaker). Innkreving fra 2019 til 2034. Seks bomstasjoner med toveis innkreving. Bompenger: 4,5 milliarder. Pris: 89 kroner totalt for lette kjøretøy i bomstasjonene på E6, mindre summer for delstrekninger.

HORDALAND: E39 Svegatjørn-Rådal (Os og Bergen). Innkreving fra 2021/22 til 2039/40. Tre bomstasjoner med toveis innkreving. Bompenger: 2,6 milliarder. Pris pr. passering: 39 kroner (2014-koner).

MØRE OG ROMSDAL: Nordøyvegen (Haram og Sandøy). Innkreving fra 2023. Bompenger: 460 millioner kroner. Pris pr. passering: 131 kroner (2017-kroner).

NORD-TRØNDELAG: Fv 17/Fv.720 Dyrstad-Sprova-Malm (Steinkjer og Verran kommuner). Innkreving fra 2019 til 2034. Tre bomstasjoner med toveis innkreving. 805 millioner i bompenger. Pris pr. passering: 19, 32 og 38 kroner på tre innkrevingspunkter (2015-kroner).

OPPLAND: E16 Bagn-Bjørgo (Sør Aurdal/Nord-Aurdal kommuner i Valdres). Innkreving fra 2020 til 2035. To bomstasjoner med toveis innkreving. 340 millioner kroner i bompenger. Pris pr. passering: 56 kroner (2015-kroner).

ROGALAND: RV13 Ryfast (Stavanger og Strand). Innkreving fra 2018 til 2038. Tre bomstasjoner med toveis innkreving. 4,8 milliarder kroner i bompenger. Pris pr. passering: 230 kroner i Solbakktunnelen og 30 kroner i Hundvågtunnelen. (2012-kroner).

ROGALAND: Bypakke Nord-Jæren (Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger). Start innkreving 2018 til 2033. 38 bomstasjoner med enveis innkreving (bomringmodell). Pris pr. passering: 21 til 42 kroner hvorav 42 kroner utgjør dobbel avgift i rushtidene.

ROGALAND: Rogfast (Randaberg, Kvitsøy og Bokn). Start innkreving i 2018–2038. To bomstasjoner med både enveis og toveis innkreving. 13,2 milliarder i bompenger. Bompris: 330 kroner (2015-kroner.)

SØR-TRØNDELAG: E6 Vindåsliene-Korporalsbrua (Midtre Gauldal kommune). Innkreving fra 2020 til 2035. En bomstasjon med toveis innkreving. 770 millioner i bompenger. Pris pr. bompassering: 38–43 kroner (2016-kroner).

TELEMARK: Rv36 Slåttekås-Årnes (Nome og Sauherad). Innkreving fra 2019 til 2034. 1 bomstasjon. 327 millioner i bompenger. Pris pr. passering: 25 kroner (2013-kroner).

TELEMARK: E18 Rugtvedt-Dørdal (Bamble og Porsgrunn). Innkreving fra 2020 til 2035. En bomstasjon med toveis innkreving. 1,8 milliarder kroner i bompenger. Pris pr. passering: 37–41 kroner (2015-kr.)

VEST-AGDER: E39 Kristiansand vest-Lyngdal vest (Kristiansand, Songdalen, Søgne, Mandal, Lindesnes, Lyngdal). Innkreving fra 2021 til 2044. Ni bomstasjoner med toveis innkreving. 7,9 milliarder kroner i bompenger. Pris pr. passering: 18 til 42 kroner.

VESTFOLD: E18 Bommestad-Sky (Larvik). Innkreving fra 2017 til 2037. En bomstasjon med toveis innkreving. Tre milliarder kroner i bompengeinntekter. Pris pr. passering: 11 kroner (en av syv passeringer på større strekning – til sammen 88 kr.)

ØSTFOLD: Bypakke Nedre Glomma, fase 1 (Fredrikstad): Innkreving fra 2017 til 2021. Seks bomstasjoner. 555 millioner i bompengeinntekter. Pris pr. passering (bomring-modellen): 25 kroner (2013 kroner).

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder