BLAKSTAD: Her ved Blakstad sykehus arbeidet mannen som nå er siktet for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med en alvorlig psykisk syk pasient. Ledelsen lot mannen fortsette å ha kontakt med pasienter. Foto: FRODE HANSEN

Blakstad-ansatt hadde seksuelt forhold til psykiatrisk pasient i flere måneder

Fikk fortsette i jobben

Hjalp kvinnen med å rømme fra lukket avdeling

Hadde sex mens hun hadde nedsatt bevissthet

Sykehuset meldte ikke saken til Helsetilsynet

En mannlig ansatt ved Blakstad sykehus innledet et seksuelt forhold til en psykisk syk pasient. Ledelsen ble informert, men lot ham likevel fortsette i jobben.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Forholdet mellom den ansatte og pasienten utviklet seg til å bli «et grenseoverskridende forhold av bl.a. seksuell karakter av flere måneder varighet, som ikke var avsluttet», heter det i et internt notat som VG har fått tilgang til.

Ledelsen var informerte

Notatet ble skrevet etter at mannen i juli i år hjalp den alvorlig syke kvinnen til å rømme fra lukket post, for deretter på ny å ha seksuell omgang med henne.

Dette har mannen i 30-årene innrømmet, ifølge det interne notatet.

Etter det VG får opplyst ble ledelsen ved Blakstad informert om det seksuelle forholdet allerede i mai, men først etter rømningen avskjediget sykehuset mannen.

Vet du noe om denne saken? Ta kontakt med VGs journalister !

Det tre sider lange dokumentet, datert 26. juli, ble laget av avdelingsoverlege Asbjørn Restan for å orientere ledelsen om den alvorlige hendelsen, og gi dem råd om hvordan saken burde håndteres videre.

VG har vært i kontakt med Restan, som viser til taushetsplikten og sier at han ikke kan kommentere saken.

Hjelper kvinnen med å rømme

Ifølge notatet, som er svært detaljert, skjer følgende:

22. juli i år rømmer den unge kvinnen fra lukket akuttseksjon ved Blakstad. Etter hvert blir det klart for personalet at dette skjer ved hjelp av den ansatte mannen i 30-årene

Politiet blir varslet, og pasienten etterlyst i tråd med retningslinjene i helseforetaket Vestre Viken, som Blakstad er en del av.

Politiet får etter hvert kontakt med den Blakstad-ansatte, og ber ham bringe den unge kvinnen tilbake til sykehuset.

Det gjør han ikke. I stedet følger han henne til et familiemedlem, og etterlater henne der. Da kvinnen dagen etter rømningen bringes tilbake til sykehuset, er hun medtatt.

Artikkelen fortsetter under bildet...

BLAKSTAD: Her ved Blakstad sykehus i Asker arbeidet mannen som nå er siktet for å ha misbrukt sin stilling til å innlede et seksuelt forhold til en psykisk syk pasient. Foto: MAGNAR KIRKNES


Kvinnen forteller da til sine behandlere at den ansatte, mens de var på rømmen, har bistått henne i et selvmordsforsøk.

Mens hun har nedsatt bevissthet i forbindelse med selvmordsforsøket, har den ansatte samleie med henne. Dette skjer etter at politiet tar kontakt med den Blakstad-ansatte for å få ham til å bringe kvinnen tilbake til akuttseksjonen.

På bakgrunn av de oppsiktsvekkende opplysningene blir kvinnen sendt til voldtektsmottaket for undersøkelser. Der gjentar hun det hun tidligere har fortalt til behandlerne sine.

Av notatet framgår det at hverken overlegen, som fungerte som kvinnens behandler, eller konstituert avdelingssjef i ferien, var blitt informert om at det allerede forelå en personalsak mot mannen i 30-årene.

Fikk fortsette i jobben

Etter det VG får opplyst ble personalsaken opprettet i mai, da også ledelsen ble informert. På dette tidspunktet var kvinnen innlagt på frivillig basis.

Mannen, som ikke har autorisasjon som helsepersonell, men jobbet nært med pasienter, skal da ha fått en advarsel, ifølge VGs opplysninger. Men han fikk fortsette i jobben med pasientkontakt.

De som overtok var ikke blitt informert om personalsaken fra mai, da de faste sjefene dro på ferie kort tid før den dramatiske hendelsen.

Det var først 25. juli, dagen før det interne notatet ble skrevet, at mannen ble avskjediget med øyeblikkelig virkning fra Blakstad.

Innrømmer kvelningsforsøk

IKKE INFORMERT: Fylkeslege Petter Schou visste ingenting om saken før den unge kvinnens bistandsadvokat henvendte seg til hans kontor. Foto: KNUT ERIK KNUDSEN

I forbindelse med personalsaken, som nå gjenåpnes, bekrefter han det kvinnen har fortalt.

Han innrømmer også, ifølge notatet, å ha vært involvert i et kvelningsforsøk av kvinnen.

«Ifm. med personalsaken bekreftet vedkommende 25.07.2013 pasientens opplysninger om planlagt/forberedt unnvikelse, kvelningsforsøk (...) og grenseoverskridende seksualisert adferd (samleie)».

Notatet konkluderer med at hendelsen må meldes både til politiet og fylkeslegen i Oslo og Akershus (helseavdelingen hos fylkesmannen).

«De helt ekstraordinære omstendigheter rundt unnvikelsen (rømningen, red. anm.), og de opplysninger som etterhvert fremkom, gjorde det raskt klart at melding til tilsynsmyndighet var påkrevet. Videre at politianmeldelse av vedkommende person (i tillegg til den personalmessige håndtering) måtte vurderes», heter det.

Erkjent seksuell omgang

Notatet avsluttes slik:

«I møte med fungerende avdelingssjef, fungerende klinikksjef og konstituert overlege 24.07.2013 informerte jeg muntlig om hvilke opplysninger/forhold som etter mitt skjønn tilsa politianmeldelse ved helseforetaket, og påfølgende offentlig påtale. Dette vurderes og håndteres videre på overordnet klinikk- og helseforetaksnivå».

Kvinnens bistandsadvokat anmeldte saken til politiet i august. Omtrent på samme tid fikk politiet også en anmeldelse fra sykehuset.

Den Blakstad-ansatte har i politiavhør erkjent å ha hatt seksuell omgang med den unge kvinnen i tidsrommet våren og sommeren i år, får VG bekreftet.

Ikke varetektsfengslet

ETTERFORSKER SAKEN: Politioverbetjent Olav Brubakk, leder av etterforskningsseksjonen ved Asker politistasjon, forteller at mannen har erkjent forholdet han er siktet for. Foto: MAGNAR KIRKNES

Mannen i 30-årene er siktet etter straffelovens paragraf 193 første ledd - for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med den kvinnelige pasienten.

- Mannen er avhørt av politiet, og har erkjent forholdet han er siktet for fullt ut, opplyser politioverbetjent Olav Brubakk, leder av etterforskningsseksjonen ved Asker politistasjon, som etterforsker saken.

Mannens forsvarer, advokat Nicolai Bjønness ønsker ikke å uttale seg til VG i sakens anledning.

Det gjør heller ikke kvinnens bistandsadvokat, Steinar Glimsholt.

Etter anmeldelsen i august ble mannen pågrepet, men ikke varetektsfengslet.

Politioverbetjent Olav Brubakk understreker at forholdet i utgangspunktet er ferdig etterforsket.

- Men vi venter fortsatt på å få tilsendt enkelte dokumenter i saken. Når vi får dem, vil den bli oversendt påtalemyndigheten, som avgjør om det skal tas ut tiltale, sier han.

Blakstad er ordknappe

Ledelsen ved Blakstad er svært knapp i sitt svar på VGs spørsmål om måten sykehuset har håndtert saken på.

- Dette er en sak under behandling i både Helsetilsyn og hos politiet. Vi ber om forståelse for at vi ikke kan kommentere saken før den er ferdigbehandlet, sier avdelingssjef Carsten J. Bjerke i en e-post til VG.

VG har forsøkt å få møte Bjerke til et intervju om saken. Det har han avslått.

Bjerke har også fått oversendt seks konkrete spørsmål om ledelsens håndtering av saken på e-post. Men ledelsen ved Blakstad ønsker ikke å besvare spørsmålene.

Blakstad sykehus var tidligere et selvstendig psykiatrisk sykehus. I dag er det en av flere psykiatriske avdelinger under klinikk for psykisk helse og rus i Helseforetaket Vestre Viken.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder