LIKNER? Norsk forskning slår fast at par ligner hverandre psykisk og i atferdsmønster, lenge før de møtes og kan påvirke hverandre. Mon tro om det gjaldt for kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit, her begge i bunad på 17. mai, sammen med barna utenfor Skaugum. Foto: SCANPIX

Partnere ligner hverandre lenge før de møtes

Kjærester, samboere og ektefeller ligner på partneren sin. De gjør det før de møtes, og de blir enda likere hverandre de første årene de er sammen.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Doktorgradsstipendiat Helga Ask har studert 20.000 par for å finne ut hvorfor folk i forhold har påfallende likhetstrekk når det gjelder preferanser og livsstil: Velger vi partnere som ligner oss selv, eller blir vi like fordi vi påvirker hverandre og deler erfaringer?

- Det som er nytt med vår forskning er at vi hadde tall fra opptil 16 år før parene valgte hverandre, så vi kunne se hvor like de var lenge før de møttes. Vi fant at partnere allerede 10-15 år før de slo seg sammen lignet hverandre når det gjaldt røyking, alkoholbruk, trening, personlighet, psykisk helse og tilfredshet. Dessuten så vi at fra partnere møtes og til de gifter seg blir de mer og mer like hverandre, sier Ask til NTB.

Trøndelags-trender

Ask har ikke studert teoriene om at partnere ligner hverandre utseendemessig, men innrømmer at like vaner for alkoholinntak, trening, røyking og annet over tid kan føre til at folk utvikler fyfiske likhetstrekk:

- Men det har vi ikke sett på i denne omgang.

Hun har hentet data fra Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT), hvor alle som bor i fylket ble invitert til å delta i 1985, i 1996 og i 2007. Deltakerne svarte på spørsmål om livsstil, personlighet, psykisk helse og tilfredshet. For å studere om partnerlikhet endrer seg gjennom forholdet, ble par identifisert og delt i grupper etter hvor lenge de hadde vært gift i 1985 eller hvor mange år som gikk fra de ble undersøkt i 1985 til de giftet seg. Gruppene ble deretter sammenlignet med hverandre.

- Selv om deltakere lignet hverandre før de møttes, skjedde det også veldig mye i begynnelsen av et forhold. Vi så at spesielt de første årene etter at de traff hverandre var partnere i forhold svært like, sier Ask, som kommer fra Sandnes i Rogaland.

Svingninger

Etter at de spurte giftet seg ble de likere for eksempel når det gjaldt hvor ofte de trener, hvor mye alkohol de forbruker og hvor tilfredse de er.

- Det er kanskje ikke så rart at man tilpasser seg hverandre i begynnelsen av et ekteskap eller at man påvirker hverandre bevisst eller ubevisst. Men vi ser også at det svinger litt over tid. For eksempel avtar likheten for tilfredshet, personlighet og psykisk helse i løpet av de første 15 årene i ekteskapet, men etter å ha vært gift i omtrent 25 år blir partnerne mer like hverandre igjen, sier Ask.

I undersøkelsen så hun spesielt på hvordan det sto til med personer som har en ektefelle som er psykisk syk, har hørselshemming eller demens. Deres psykiske helse og tilfredshet ble sammenlignet med nivået til resten av befolkningen.

- Ikke så overraskende fant vi at helseproblemer hos den ene kan være belastende for den andre ektefellen. Hvis den ene har psykiske lidelser eller demens vil ofte den andre ha et høyere nivå av angst og depresjon og et lavere nivå av livstilfredshet sammenlignet med resten av befolkningen. Et unntak er ektefeller av personer med hørselstap - disse hadde ikke mer angst og depresjon enn resten av befolkningen, sier Ask.

Arbeidet med avhandlingen er utført ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, divisjon for psykisk helse, avdeling for psykosomatikk og helseatferd, og Ask skal disputere 31. mai.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder