OFFENTLIGGJORDE TRUSSELEN: Justisminister Anders Anundsen, PST-sjef Benedicte Bjørnland og fungerende politidirektør Vidar Refvik holdt torsdag morgen pressekonferanse om at politiet iverksetter tiltak for en mulig trussel. Foto:Heiko Junge,NTB scanpix

Fersk antiterror-gruppe bidro til å finne trusselen mot Norge

Felles kontraterror-senter ble opprettet på anbefaling fra 22. juli-kommisjonen etter terroranslaget mot Norge i 2011. Gruppen bidro til å avdekke terrortrusselen.

  • Ingrid Hvidsten
ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Torsdag morgen offentliggjorde PST-sjef Benedicte Bjørnland at det foreligger en konkret trussel om et terrorangrep mot Norge i løpet av de neste dagene.

I februar i år ble Felles kontraterror-senter, som er et samarbeid mellom Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Forsvarets etterretningstjeneste, opprettet.

Ifølge det VG kjenner til, bidro dette senteret til å avdekke terrortrusselen mot Norge.

Senteret utarbeidet i juni rapporten «Norske fremmedkrigere i Syria», og har fulgt de rundt 50 nordmennene som har reist til det krigsherjede landet tett.

PST-sjef Benedicte Bjørnland sa på torsdagens pressekonferanse at informasjonen som har tilflytt PST, dreier seg om personer med tilknytning til en ekstrem islamistisk gruppe rekruttert i Syria.

Hun ville ikke kommentere om nordmenn er involvert.

Samlet ressursene

Forsvarsministeren og justis- og beredskapsministeren bestemte i februar 2007 å opprette en felles analyseenhet mellom PST og etterretningstjenesten. Denne har siden samarbeidet om trusselvurderinger og rapporter knyttet til terrortrusselen, skriver Justisdepartementet i stortingsmeldingen om terrorberedskap som kom i fjor.

22. juli-kommisjonen, som ble nedsatt etter terrorangrepet for tre år siden, ba i sin rapport om at samarbeidet skulle styrkes for bedre å kunne møte nye terrortrusler.

Etter dette ble ansatte fra PST og E-tjenesten samlet i felles lokaler hos PST i Nydalen i Oslo. Gruppen ledes av en sjef fra PST, og har en nestleder fra E-tjenesten. Hvem som jobber der, og hva slags bakgrunn de har, er hemmelig.

PRESSETALSMANN: Major Eystein Kvarving. Foto:TROND SOLBERG,

– Det er personell fra E-tjenesten og PST. Deres fagbakgrunn vil variere, men det er skjermet personell, så jeg jeg kan ikke si mer enn det. To fagmiljøer møtes, og får det beste ut av hverandre, sier forsvarssjefen pressetalsmann, major Eystein Kvarving, til VG.

Hemmelige oppgaver

Formålet med å opprette senteret i februar var å samle to miljøer som sitter på kompetanse og informasjon som må ses i sammenheng.

– Felles kontraterrorsenter vil hovedsakelig arbeide med problemstillinger som har både nasjonale og internasjonale dimensjoner og hvor informasjonen fra begge tjenestene er nødvendig for å danne et helhetlig bilde. Ansatte fra begge tjenester arbeider sammen og vil derfor ha tilgang til en oversikt og et helhetsbilde over informasjonsbehov og kapasiteter i de to tjenestene, skrev PST-sjef Benedicte Bjørnland om gruppen på PSTs nettsider i juni.

– E-tjenesten har et klart mandat for å beskytte Norge mot trusler utenfor Norges grenser, mens PST har det samme mandatet innenlands. Men det kan jo dreie seg om informasjon om samme sakskomplekser, som må ses i sammenheng, sier Kvarving.

– Hva innebærer overgangen til et eget senter fra den tidligere felles analyseenheten?

– Da det felles kontraterrorsenteret ble opprettet, var det en tydelig formalisering og tydeliggjøring av det gode samarbeidet som har vært mellom PST og E-tjenesten, og de ble samlokalisert hos PSTs kontorer i Nydalen. Dette er en formalisering og tydeliggjøring av samarbeidet mellom PST og etterretningstjenesten.

– Hvilket ansvar har nå Felles kontraterror-senter videre?

– Ansvaret for å håndtere situasjonen i Norge nå, er det politiet som har, sier Kvarving, som ikke vil gå mer i detaljer om kontraterrorsenterets videre arbeidsoppgaver.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder