MISFORNØYD MED MEDIENE: Hanne Kristin Rohde, her i anledning hennes krimdebut for et par uker siden. Hun er i permisjon fra sin stilling som politileder i Oslo politidistrikt. FOTO: JAN PETTER LYNAU

Rohde om Jensen-identifisering: - Trist, unødvendig og ikke minst uverdig

Hanne Kristin Rohde er svært kritisk til at mediene bruker navn på hennes korrupsjonssiktede politikollega Eirik Jensen.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

- Jeg synes det er veldig trist og kritikkverdig at media går ut med navn og bilde. Det skjer nærmest minutter etter at han blir varetektsfengslet. Han blir regelrett hengt ut for hele Norge, før han selv i det hele tatt er kjent med detaljer i hva han er siktet for, sier Rohde.

- Trist, unødvendig og ikke minst uverdig, gjentar hun.

Rohde presiserer at hun uttaler seg som privatperson. Hun er for tiden i permisjon fra jobben som leder av Seksjon for volds- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt.

VG innsiden: Derfor identifiserer VG politimannen

VG onsdag 26. februar.

Den nå korrupsjonssiktede politioverbetjent Eirik Jensen (56) jobbet den siste tiden som rådgiver i politimesterens strategiske stab. Han har jobbet i Oslo politidistrikt siden tidlig på 1980-tallet.

- Mediene begrunner

Rohde er særlig opptatt av at mediene blant annet begrunner offentliggjøring med skjellig grunn til mistanke, altså over 50 prosent sannsynlighet for at Jensen har gjort det han er siktet for.

- Dette er til stor forskjell fra det som kreves for å bli dømt - at det straffbare forholdet er bevist over rimelig tvil, sier Rohde.

VG gikk tirsdag ettermiddag ut med nyheten - med navn og bilde - og har i en egen artikkel begrunnet hvorfor. Redaksjonssjef Svein Arne Haavik nevner blant annet det viktig for VG å være nøye med å beskrive hvor i straffesakskjeden saken står - og at vi ikke snakker om noen endelig dom.

Fire muligheter

Rohde er opptatt av at Jensen kan være helt uskyldig og at vi ikke vet om Spesialenheten finner bevis som styrker eller svekker mistanken.

- Teoretisk kan saken henlegges på bevisets stilling, eller på renvaskelseskoden intet straffbart forhold finnes bevist - eller mistankes kan styrkes og fengslingen forlenges. Muligheten finnes også for at etter hvert tas ut tiltale, men også da er det flere utfall: Han kan frifinnes eller bli funnet skyldig, sier Rohde.

Haavik kommenter at politiet er en av få yrkesgrupper i Norge som er tildelt særlige maktmidler - og du kan ikke som politimann forvente å være fengslet i fire uker siktet for korrupsjon uten at offentligheten har krav på å få vite om det, begrunner redaksjonssjefen.

Faksimile av innlegget på Aftenpostens Facebook-vegg.

Onsdag svarte Rohde på Facebook-siden til Aftenposten, der konstituert nyhetsredaktør Kjetil Kolsrud begrunner hvorfor de navnga politimannen Eirik Jensen.

Rohde mener mediene burde ha ventet. Hun ser at det er av allmenn interesse å vite at det er en politimann, men ikke hvem dette er.

- Dette er veldig ødeleggende for den siktede politimannen og hans nærmeste, og jeg ser ikke at media eller noen andre har noe å tape på at navnet offentliggjøres senere. Hadde dette vært ved fjerde fengslingsmøte, hadde jeg ikke reagert så kraftig.

- Ville ikke «politileder» skadet politilederne i Oslo som ikke er siktet?

- Nei, det synes jeg hadde vært mye mindre ødeleggende og noe jeg skulle tålt om jeg selv satt som politileder, sier Rohde som gjør det klart at hun kun kjenner saken gjennom media - ikke interne opplysninger.

- Forskjellsbehandling

I Facebook-innlegget skriver Rohde blant annet at «Jeg vet at vi i løpet av årene mine i politiet har hatt journalister i arresten, mistenkt for alvorlig kriminalitet. Deres navn kom aldri ut. De samme krav til medmenneskelighet og tilbakeholdenhet bør utøves for alle.»

- Kan du utdype?

- Jeg har ved flere anledninger sett en forskjell i hvordan media behandler sine egne. Da blir alle omstendigheter rundt personen anonymisert i en helt annen grad. Selv om jeg er klar over at det i denne aktuelle saken er snakk om en som skal ha utført kriminalitet i embetet sitt og at dette er et selvstendig moment, er det en forskjellsbehandling det bør settes søkelys på, sier hun.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder