Guttorm Grundt sitter i arbeidsutvalget til Mannsforum, et åpent forum med fokus på menns livssituasjon og kjønnsperspektiv. Foto: PRIVAT

Har du fått med deg mannsdagen?

Menn i over 60 land markerer i dag den internasjonale Mannsdagen. Hvorfor det?

VG Debatt
ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Av Guttorm Grundt, Mannsforum

Kvinner markerer den internasjonale Kvinnedagen 8. mars hvert år. Markeringen har vært en viktig måte for kvinner å sette søkelyset på kjønnsdiskriminering og behovet for frigjøring fra den tradisjonelle snevre kvinnerollen.

Også menn har nå fått sin internasjonale mannsdag 19. november, som markeres i over 60 land, også i Norge. Og det er et stadig økende antall menn, og kvinner, som ser behovet for en egen dag for å sette søkelyset på menns, og særlig unge menns økende problemer og utfordringer i vår tid:

Gutter har størst problemer i oppveksten. Barne- ungdoms- og familiedirektoratets nylig utgitte Oppvekstrapport 2013 viser at gutter kommer dårligere ut enn jenter på de fleste indikatorer. Over 100.000 gutter vokser hvert år opp med mangelfull nærkontakt med far eller andre voksne mannlige rollemodeller, i hjemmet, i barnehagen og på skolen. 22.000 barn opplever av foreldrene skilles/går fra hverandre hvert år.LES OGSÅ: I dag markeres mannsdagen

Bare syv prosent blir boende fast hos far, åtte prosent har delt bosted, mens hele 84 prosent av barna bor fast hos mor etter skilsmissen. 54 prosent av fedrene mister foreldreansvaret for sine barn etter samlivsbrudd, og mange av dem mister kontakten med sine sønner.

Det er kanskje ikke tilfeldig at den høyeste frekvensen av depresjonslidelser ble funnet hos barn som bodde i familier hvor foreldrene ikke bodde sammen, og at flere gutter enn jenter blir rammet av depresjon enn jenter. Andelen gutter som drikker seg beruset en eller flere ganger i uken er fordoblet mellom 2008 og 2012, mens andelen jenter som drikker seg beruset er gått ned.

Gutter har nesten dobbelt så mange sykehusinnleggelser som jenter, og tilsvarende andel er utsatt for vold. Gutter opplever oftere å bli kjønnsdiskriminert enn jenter. Over dobbelt så mange gutter som jenter i alderen 15-19 begår selvmord hvert år.

Gutter taper i kvinneskolen. Mange gutters problemer gir seg også utslag i svakere skoleprestasjoner. Bare en av tolv ansatte i barnehagene og en av fire lærere er menn. Til gjengjeld er to av tre elever med spesialundervisning i grunnskolen gutter, til sammen 35.000. Frafallet blant gutter i videregående skole er betydelig høyere enn blant jenter, samtidig som prestasjonene er lavere, og unge menn har da også betydelig lavere studiedeltagelse på universiteter og høgskoler.

Kvinner utgjør i dag cirka to tredjedeler av alle studenter i høyere utdanning. Likevel får kvinner ekstra kjønnspoeng for å komme inn på 132 ulike studietilbud, mot bare to for menn. Studieretninger som undervisning og omsorg er fremdeles sterkt kvinnedominert, og effektive tiltak for å rekruttere flere mannlige søkere treneres. Hele syv av ti lærere er kvinner, og andelen mannlige lærere fortsetter å falle. Gutters problemer i oppveksten forplanter seg videre i voksenlivet.

Reduserte forskjeller i yrkesdeltagelse mellom kvinner og menn de senere år skyldes ikke bare økt yrkesdeltagelse hos kvinner, men også redusert yrkesdeltagelse hos menn. Nesten dobbelt så mange unge menn som unge kvinner trenger stønad på grunn av nedsatt funksjonsevne. Fortsatt fallende yrkesdeltagelse fra menn vil, sammen med økt omsorgsbehov for menn, i sin ytterste konsekvens kunne få alvorlige negative konsekvenser for velferdssamfunnets fremtid.

Mannsdagen i dag, 19. november, går nok de fleste hus forbi.

Det gjorde den også hos dem som forvalter likestillingspolitikken; Likestillingsombudet, likestillingspolitikerne, kjønnsforskerne på universitetene, femokratene i departementene og likestillingskommentatorene i media. Men på Kvinnedagen 8. mars er disse nok tilbake på banen, med nye krav til flere omfattende særtiltak for våre antatt kjønnsdiskriminerte kvinner, helt i tråd med Likestillingslovens kjønnsdiskriminerende formålsparagraf § 1:

«Denne lov skal fremme likestilling mellom kjønnene og tar særlig sikte på å bedre kvinnens stilling».

Les også

 1. Enormt engasjement etter «norgesangrep»

  Kommentaren der den svenske journalisten Ehsan Fadakar kaller nordmenn for egoister som behandler fattige som dyr, har…
 2. Når VG blir brukt

  Denne uken skrev VG at norske leger, professorer og internasjonale helseeksperter mener kvinner, barn og ungdom bør…
 3. Pompøse kortslutninger

  I kommentaren "Skartveit på en lørdag" den 24. november 2012 skriver VGs politiske redaktør at "Det som skjedde 22.
 4. Svensk kunnskapsløshet

  Svenske mediers uvitenhet om norsk historie og kultur stikker så dypt at landets ledende avis kan sette grunnløse…
 5. Norge leder an

  Norge skal fortsette å spille en hovedrolle og være brobygger for å få til klimaavtalen som skal signeres i Paris 2015.
 6. Dørselgerne fra Kardemomme by

  Norske arkitekter presenterte seg nylig i Tyrkia i forbindelse med det norske kongebesøket.
 7. Tydelig stemme for menneskerettigheter

  VG tar i sin leder 8. november opp viktige spørsmål knyttet til å sikre og fremme menneskerettigheter globalt.
 8. Hva er dette for et mas?

  Demokrati og menneskerettigheter står i fare når vår nye regjering er i ferd med å gi reservasjonsrett til fastlegene.
 9. De «maktesløses arena»

  I sin gripende tale ved åpningen av klimatoppmøtet i Warszawa uttrykte Filippinenes sjefforhandler Yeb Saño at vi kan og…
 10. Medaljens bakside

  Elise Toft(23)har som første kvinne fått Forsvarets innsatsmedalje for heroisk innsats.
 11. Uskarpt familieportrett

  Det er ingen uviktig historie som skjuler seg i den kaotiske boken til Marit Christensen.
 12. Et umulig oppdrag

  Sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottirs fall skyldes ikke bare krangling med egne ansatte eller eget styre.
 13. Uro bremsar olje-boomen

  Den kraftige auka i oljeprisen dei siste 10 åra har skapt feststemning i oljenæringa, men aksjonærane klappar ikkje i…

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder