BLIR IKKE HØRT: - Rektorkontrakten har aldri vært så omfattende som den ble i 2012, sier Lillan Bustnes Wittenberg fylkesleder i Skolelederforbundet. Hun har tatt opp lederkontrakten i drøftingsmøter med utdanningsetaten flere ganger. FOTO: FRODE HANSEN

Oslo-rektorer belønnes for elevresultater

Gjennom hemmelige kontrakter får rektorer i Oslo-skolen poeng for hvor bra elevene gjør det på prøver - og hvor lojale lederne er mot fattede vedtak. Det viser rektor-kontraktene VG har fått tilgang til.

 • Shazia Majid

Artikkelen er over syv år gammel

Flere rektorer hevder poengscoren teller ved lønnstillegg og opprykk, mens etikkeksperter mener dette øker risikoen for juks.

VG har tidligere i år omtalt en analyse som viser at svake elever holdes vekke fra nasjonale prøver ved Oslo-skoler for at skolene skal kunne vise til et bedre snittresultat.

Oslo kommune nekter å gi innsyn i den fullstendige rektor-kontrakten med underbilag. Denne har blitt holdt hemmelig overfor allmennheten i flere år.

VG har nå fått tilgang til Oslo-rektorenes fullstendige arbeidskontrakt for 2012 og 2013.

Les kontraktene her

De avslører at rektorene blant annet måles spesifikt på resultater på nasjonale prøver, og får utdelt poeng ut ifra dette.

Får poeng

- Det rektorer i Oslo reagerer mest på er at de måles på hvor mange poeng de scorer. Jeg har vist frem kontrakten til andre fylkesledere i ledermøte og de har blitt ganske sjokkerte, sier Lillan Bustnes Wittenberg, rektor ved Vålerenga skole og Skolelederforbundets fylkesleder i Oslo.

Flere rektorer VG har snakket med sier at det er lett å miste fokus, når det er så mange parametere. Rektorene får poeng etter hele 86 ulike resultatmål.

Fraværet hos lærere og ledere er et parameter rektorer får poeng på. Det samme er andelen elever som får spesialundervisning. Jo færre på spesialundervisning, dess bedre score.

- Tilbakemeldinger som vi får er at det å bli målt etter resultater til enhver tid, gjør noe med deg. Hvis du ikke ser at det er fremgang på skolen din, så får det stor innvirkning på din skolehverdag, sier Wittenberg.

Belønnes for gode resultater

MÅLES: Rektorer i Oslo reagerer på å bli målt på hvor lojale de er.

Arbeidskontrakten viser at rektorene også får karakter etter hvor lojale de er til fattede vedtak.

- Blir rektorers årlige lønnstillegg også fastsatt ut ifra hvor mange poeng de scorer, for eksempel i lojalitet?

- Noen av Oslo-rektorene som har tatt kontakt med oss, mener de har erfart det. Jeg skal ikke påstå at det ikke er slik, sier Solveig Hvidsten Dahl, leder i Skolelederforbundet.

Utdanningsetaten benekter dette og viser til at lønn fastsettes gjennom sentrale og lokale forhandlinger for alle rektorer.

«(...) Ved innføring av ordning med lederkontrakter og lederevaluering for ledere på alle nivåer, åpnes for muligheten til å gi tillegg ut fra en individuell vurdering for ledere på flere nivåer», står det i byrådsvedtaket av 2006.

- Uansett om rektorer får konkrete lønnstillegg basert på poengscore eller ikke, så betyr gode karakterer ofte opprykk på karrierestigen, sier Wittenberg.

- Risiko for juks

Fagfolk reagerer på ordlyden og poenggivningen i lederkontrakten.

REAGERER PÅ POENGGIVNING: Anne Rose Røsbak Feragen, filosof og ekspert i arbeidsetikk, mener de fleste ledere hadde vært ubekvemme med slik poengsystem. FOTO: KNUT RØTHE

- Er det hensiktsmessig å sette dette opp som en slags eksamensoppgave, der konklusjonen er en karakter? Jeg tror de fleste ledere i norsk arbeidsliv ville vært ubekvemme med å få karakterer på egen innsats, sier Anne Rose Røsbak Feragen, filosof og ekspert i etikk og arbeidsmiljø.

Arbeidskontrakten med underbilag for i år viser at flertallet av de 86 målekriterier for en skole fra 1.-10. trinn handler om prøveresultater.

IKKE OFFENTLIG: Rektorene får munnkurv av ledelsen.

- All måling av elevresultater utsetter oss for en risiko hvor juks kan oppstå, og vi vet at det skjer, men internasjonal erfaring viser at juksere blir tatt over tid, sier Johan From, professor og fagansvarlig for masterprogrammet i skoleledelse ved BI.

I kontrakten som i disse dager blir sendt ut til samtlige rektorer i hovedstaden har etaten løftet ut 75 styringsparametere, og gjort dem om til et underbilag, til lederkontrakten.

Dette underbilaget vil etaten holde hemmelig.

- I prinsippet gjøres det samme som i fjor, bare på en annen måte, bekrefter Tom Wittenberg, styremedlem i Skolelederforbundet til VG.

- Grense for alt

TALLKARAKTERER: Rektorene får karakterer fra 1-5 i evalueringen.

BI-professor Johan From sier at fokuset på juks er overdrevet og at han ikke har noe problem med at rektor får et mer presist ansvar for oppfølgning av resultater.

- Både klare forventninger og definerte mål er bra, men det er en grense for alt. Mennesker som blir målt og kontrollert på detaljnivå opplever å bli undervurdert og mistenkeliggjort, sier Røsbak Feragen.

- En person som møtes av mistenksomhet og streng kontroll vil være mer tilbøyelig til å jukse enn en person som blir møtt med tillit, sier Røsbak Feragen.

Nesten 2 av 3 Oslo-rektorer mener at arbeidssituasjonen har forverret seg de to siste årene, viser en undersøkelse gjort av Skolelederforbundet i fjor høst.

Utdanningsetaten i Oslo utlyste syv rektorstillinger i januar i år.

- Det er vanskelig å rekruttere rektorer i Oslo. Det er stor gjennomtrekk, forteller Lillan Wittenberg.

- Kjenner oss ikke igjen

Utdanningsetaten i Oslo kjenner seg ikke igjen i misnøyen rundt rektorkontraktene, men nekter VG innsyn i utfylte lederkontrakter hvor personlige opplysninger er sladdet.

FÅR KRITIKK: Astrid Søgnen, skoledirektøren i Oslo, kritiseres for hemmelighold og detaljstyring. Hun svarte ikke på VGs mail når vi ønsket å gjøre et intervju i forbindelse med saken. FOTO: KRISTIAN HELGESEN

- Vi kjenner oss ikke igjen i din beskrivelse av lederoppfølgingen i Osloskolen. Rektorene vurderer årlig sin nærmeste leder i medarbeiderundersøkelsen og gir uttrykk for høy grad av tilfredshet og trivsel, sier etaten i en mail til VG.

Etaten understreker at elevresultater, blant annet nasjonale prøver, ikke er et spesifikt kriterium for lønnsfastsettelse.

På spørsmål om hvorfor standardkontrakten VG har fått tilsendt fra etaten ikke inneholder underbilaget som er en vesentlig del av ledersamtalen, svarer etaten:

- Oslo bystyre har vedtatt 48 måltall for Osloskolen. Utdanningsetaten og skolene følger opp målene, blant annet som styringsparametere i lederoppfølgingen.

- En utfylt avtale, som du sitter på, kan inneholde samtlige styringsparametere. Disse er et utgangspunkt for resultatvurderingen av en skoles måloppnåelse. I ledersamtalen prioriterer rektor og nærmeste leder noen utvalgte mål fra skolens strategiske plan.

Les mer: Skolebyråd bekrefter at resultater er del av vurdering for lønnstillegg.

Les også

 1. Skoleelever vil streike mot lærerløse timer

  Slik så det ut under nok en skoletime uten lærer på Rosenvilde videregående skole i går formiddag.
 2. Forsker: Skoler fritar svake elever for å blåse opp resultatene

  For første gang kan det dokumenteres sammenheng mellom gode resultater på nasjonal prøver, og hvor stort andel elever…
 3. Innkalte foreldre til krisemøte etter dårlig resultat

  Hun har to barn på to ulike sentrumsskoler i Oslo. Hun er sterkt kritisk til Utdanningsetaten for uakseptabel press i…
 4. Skoler låser elevene ute for å stoppe fravær

  (VG Nett) Flere norske skoler velger å gå langt for å stramme opp elevene sine. Det blir det bråk av.
 5. Krever svar fra skolebyråden på prøvepraksis

  Flere politikere reagerer på funnene i analysen VG i dag publiserer. Nå krever de svar på hvordan like skoler kan ha…
 6. Skoler kan presses til juks

  Lærere og rektorer føler seg presset til et resultatjag av skolebyråkrater, som går på bekostning av annen undervisning.
 7. Elevene får støtte av lærerne

  Leder Ragnhild Lied i Utdanningsforbundet har full forståelse for at elevene vil aksjonere mot lærerløse timer.

Mer om

 1. Skole og utdanning

Flere artikler

 1. -Oslo-rektorer i jerngrep

 2. Pluss content

  - Rektorer i jerngrep

 3. Politikere krever innsyn i rektor-kontrakter

 4. Refser Osloskolens medietrening og fasade-fokus

 5. Osloskolen kjøper medietrening til rektorer for 30.000 kroner dagen

Fra andre aviser

 1. Dropper omstridte rektor-kontrakter

  Aftenposten
 2. Oslo-rektorer er opprørte over offentlige karakterer

  Aftenposten
 3. Fortrolig dialog med rektor

  Aftenposten
 4. Sjekk karakteren til 123 Oslo-rektorer

  Aftenposten
 5. Lærere belønnes for gode testresultater

  Aftenposten
 6. 123 Oslo-rektorer er vurdert på en skala fra en til fem. 43 av dem får en toer.

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder