STRØMPROBLEMER: De gamle byggene på Ullevål har også gammelt elektrisk anlegg. Det er rapportert inn 6 hendelser som kunne ført til pasientskade på Ullevål. (foto: Jan Petter Lynau)

Oslo Universitetssykehus kan få tvangsmulkt

(VG Nett) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap truer med 500 000 kroner i månedlig tvangsmulkt hvis ikke det elektriske anlegget ved Oslo Universitetssykehus utbedres.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Sykehuset må innen 30. april presentere en plan for utbedring som DSB aksepterer.

I følge tilsynsrapporten viser risikovurderinger at driften ved store deler av sykehuset innen medisinske områder vil bli rammet ved strømbrudd. Sykehuset vurderer selv at det ved enkelte situasjoner kan oppstå fare for pasienter og ansattes liv og helse.

I en tiltaksplan som sykehusdirektør Bjørn Erikstein selv har signert, skriver sykehuset: «i hht egen risikovurdering er flere elektriske anlegg ved alle sykehus i Ous i en stand hvor sikkerheten til pasienter ikke er ivaretatt».

Alvorlig

- Vi har gjennomført et tilsyn med elektromedisinsk utstyr og tilhørende anlegg. Sykehusledelsen mener selv at de har for høy risiko både med hensyn til utstyr som er avhengig av strøm og i forhold til brannsikkerhet. Det er første gang sykehuset selv kommer med en risikovurdering som er så alvorlig, sier avdelingsleder i DSB, Bjørn Nyrud.

Det er bare halvannen måned siden tilstanden på det elektriske anlegget førte til øyeblikkelig stenging av operasjonsstuene ved Legevakten i Oslo som leies av Oslo Universitetssykehus. VG kunne da dokumentere at det i flere år var varslet om problemene, uten at feilene ble rettet. Stengingen har ført til store problemer for driften av ortopedisk avdeling, med lang ventetid blant annet for bruddpasienter.

Merknader

Direktoratet har flere merknader i tilsynsrapporten og skriver at elektroavdelingene ved alle sykehusene i OUS har betydelige problemer med å få gjennomført det forebyggende og planlagte arbeidet på de elektriske anleggene.

KAPASITETSPROBLEMER: Moderne medisinsk utstyr med stort strømforbruk presser denne gamle hovedsikringen på Ullevål sykehus. (foto: Frode Hansen)

VG får opplyst at en alvorlig feil og potensiell risiko som er rapportert inn, er mangelen på backupstrøm ved operasjonsstuer på Ullevål. Blant annet er det ikke nødbatterier på viktig medisinsk utstyr der det utføres keisersnitt. Faller strømmen ut, kan det oppstå en alvorlig situasjon for pasienten.
Klinikksjef Geir Teigstad avviser at beskrivelsen av det elektriske anlegget som det refereres til i tiltaksplanen, stammer fra sykehuset selv.

- God dialog

- Teksten er hentet fra DSB sin rapport etter avsluttet tilsyn, skriver Teigstad i en epost.

Han mener det er god dialog mellom sykehuset og alle tilsyn.

- Det er i gang en rekke prosjekter for å lukke avvik som er påpekt av Oslo brann og redningsetat, det lokale El-tilsynet, Direktoratet for sikkerhet og beredskap samt Arbeidstilsynet. En ny risikovurdering gjennomføres i disse dager og vil danne grunnlag for en oppdatert oversikt over konkrete handlinger som er eller vil bli iverksatt, skriver Teigstad.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder