VET IKKE: Barneminister Solveig Horne kan ikke svare på om behandlingstilbudet til barn og unge med seksuelt skadelig atferd er godt nok. Foto:ROGER NEUMANN,VG

Barneministeren: Vi har behov for kunnskap

Barneminister Solveig Horne (Frp) mener de vet for lite om
unge overgripere til å vite om behandlingstilbudet er godt nok.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

– Det har vært lite oppmerksomhet på denne gruppen, og det er behov for mer kunnskap om dem, sier Horne til VG.

I fjor høst la regjeringen fram en tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, hvor ett av de 43 tiltakene omhandler behandling av unge overgripere. Horne har som leder av Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet ansvar for å koordinere dette arbeidet, og svarer på vegne av regjeringen.

– I første omgang er det viktig å forebygge at overgrep skjer. Samtidig må vi arbeide for at de unge som har begått overgrep ikke gjentar det, sier hun.

Les også: KrF: Barn blir i statlig regi satt i fare for nye overgrep

Vil se på behovet

Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS) har fått i oppdrag av regjeringen å lage en oversikt over og gi en vurdering av behandlingstilbudet til unge overgripere. Oppdraget begrenser seg ikke kun til denne gruppen, men også til ofre for seksualkriminalitet og til barn og unge som har utøvd vold. Horne forteller at rapporten blir levert første halvår i 2016.

– Dette vil være en viktig rapport for oss som vil gi oss en oversikt og en vurdering av behandlingstilbudet til denne gruppen, sier hun.

– Er behandlingen i dag god nok?

– Det må vi se på når rapporten ferdigstilles. Da vil vi se på behovet for forbedringer og vurdere om tilbudet er godt nok.

– Det har kommet påstander om at myndighetene svikter både ofre og overgriper om de ikke tas på alvor. Svikter dere?

– Arbeidet med for å sikre alle barn og unge i Norge en god og trygg oppvekst, er høyt prioritert av regjeringen.

– Gjelder få

Horne viser til at Regjeringen har tildelt 8,3 millioner kroner til en nyopprettet tilskuddsordning for barn og unge som har vært utsatt for overgrep.

– Noen barn og unge som har en seksuelt skadelig atferd, har selv blitt utsatt for vold og overgrep. Da er det viktig å komme tidlig inn for å avdekke det og gi dem hjelp så tidlig som mulig, mener hun.

Når overgrep først har blitt avdekket, mener Horne at det også vil være viktig å gi unge med skadelig seksuelt atferd den hjelpen de trenger så tidlig som mulig. Men for å kunne gjøre det, trengs mer kunnskap.

– Hvorfor vet man så lite om denne gruppen?

– Det er vanskelig å si. Det er få det gjelder, og vi har nok hatt mer fokus på behandling av barn som er utsatt for overgrep, noe jeg også mener det skal være, sier hun, og innrømmer denne gruppen ikke har hatt et godt nok tilbud.

Forutsetter prioritering

Helseminister Bent Høie. Etter ett år i opposisjon spør VG Helseminister Bent Høie flere helse-spørsmål. De har jobbet med store reformer, men forløpig er ikke nasjonal helse- og sykehusplan klar før høsten 2015. FOTO: ROGER NEUMANN,VG Foto:Roger Neumann,VG

Helseminister Bent Høie mener at helsetjenestene har et særlig ansvar for at barn og unge får nødvendig helsehjelp. Spesielt mener han det gjelder tilfeller hvor mindreårige kan gjøre skade på andre om de ikke får riktig oppfølging i tide.

– Det er lovpålagt å arbeide systematisk med tjenestene. På området vold og overgrep mot barn forutsetter jeg at dette utviklingsarbeidet er svært høyt prioritert i alle deler av tjenestene.

Forsker: Ikke forsket på tidligere

Psykolog og forsker Tonje Holt leder kartleggingen av behandlingstilbudet for unge overgripere ved Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress.

– Dette er et viktig prosjekt fordi vi trenger kunnskap om hvordan behandlingen er for denne gruppen barn og unge. Det har ikke vært forsket systematisk på tidligere her i landet, og derfor vet vi lite om dem, sier hun.

Forskningen skal være landsdekkende, og alle landets institusjoner vil få tilsendt et omfattende spørreskjema i begynnelsen av oktober, deriblant BUP, barnehusene og familievernkontorer. Hun forteller at det er barne- og ungdomspsykiatrien som har hovedansvaret for å gi riktig behandling til unge med skadelig seksuell atferd.

– Det er ikke sikkert at alle har hatt klienter med denne problematikken, men de skal likevel kunne gi dem riktig behandling, sier Holt.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder