SOMMERFRI: Innsatte med korte dommer som har fri fra utdanning, kan i sommer ta ferien i Nederland. Foto: Tore Kristiansen VG

Lokker innsatte med skoleferie i luksusfengsel

Norske fanger som studerer i fengsel, oppfordres nå til å legge skoleferien i Norgerhaven fengsel. Det liker ikke justisministeren.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Tilbudet går frem i et nytt skriv fra Kriminalomsorgen. I skrivet oppfordres norske innsatte som studerer i fengsel til å søke seg til soning i Nederland når skolen tar sommerfri. De innsatte garanteres retur innen skolestart i august.

– Dette vil være aktuelt for innsatte som av ulike grunner ikke kan overføres til Norgerhaven uten samtykke. For eksempel på grunn av at de følger undervisning, men har åpning for overføring for en kortere periode, som i forbindelse med skolens sommerferie, skriver daværende assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan-Erik Sandlie.

Utdanningsløpet i norske fengsler følger skoleruten, og stenges derfor ned flere uker sommerstid. Innsatte som er under utdanning er normalt ikke i målgruppen for overføring til Norgerhaven, nettopp fordi de tar utdanning.

De får nå altså mulighet til et sommeropphold i Nederland.

Målet er å øke antall innsatte i Norgerhaven, blant annet for å frigjøre plasser i Norge for nedstenging og oppussing i løpet av sommermånedene, heter det i brevet.

Rekrutteringskampanjer

I motsetning til de fleste fengsler på norsk jord, har Norgerhaven pålegg om å ha fullt belegg til enhver tid.

– Dette tilbudet viser hvor vanskelig det er til enhver tid å fylle fengselet i Nederland. Det betyr også et ekstra press på enhetene der ute, og en økt kostnad knyttet til transport frem og tilbake for de innsatte om sommeren, mener Rita Bråten, leder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund.

Men justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) setter ikke pris på at opphold i Norgerhaven fremstilles som sommerferie.

– Dette er helt ukjent for meg. Umiddelbart fremstår det ikke som en god fremgangsmåte dersom det er egnet til å skape inntrykk av at Norgerhaven er en sommerferie-leir. Soning skal ikke være sommerferie, sier han.

Lurer du på hvordan det ser ut på innsiden av murene i Norgerhaven? VG besøkte fengselet i mai, og her kan du lese om hvordan dagliglivet som innsatt er (krever innlogging).

Kjemper for rekruttering

Det var i 2015 at Norge og Nederland inngikk en treårig leieavtale av 242 fengselsplasser i Norgerhaven fengsel i småbyen Veenhuizen. Avtalen har møtt stor motstand, både politisk, fra fagforeninger og innsatte og deres pårørende. Kritikken har spesielt dreid seg om at over en tredjedel av de innsatte blir sendt til soning i Nederland mot sin vilje.

Siden fengselet åpnet 1. september 2015 har 701 personer gjennomført, eller gjennomfører i dag, straff i Norgerhaven. 251 av disse er overført mot sin vilje.

Kriminalomsorgen har drevet et massivt informasjonsarbeid i et forsøk på å lokke flest mulig innsatte til fengselet frivillig.

Les også: Flere vil sone i Nederland etter rykter om luksusfengsel

Det er trykket opp informasjonsmateriell på en rekke språk, og på fengselets hjemmesider er det lagt ut en nær femten minutter lang video hvor både norske og nederlandske fengselsansatte forteller om tilbudene som finnes.

– Vi har drevet et massivt informasjonarbeid for å få flest mulig til å søke seg til fengselet frivillig, forteller fengselsleder Karl Hillesland da VG besøkte Norgerhaven fengsel i mai.

Anbefaler forlengelse

På tross av kritikk mot leieavtalen anbefaler Marianne Vollan, direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, klart at avtalen forlenges i to nye år. I dag er avtalen at plassene leies frem til høsten 2018, men en lovendring som ble gjort da avtalen ble inngått, åpner for at den kan utvides helt frem til 2020.

MER NEDERLAND: Kriminalomsorgsdirektoratets direktør, Marianne Vollan, anbefaler at Norge forlenger avtalen om leie av Norgerhaven fengsel. Foto: Frode Hansen VG

– Vi har et gedigent etterslep på vedlikehold i norske fengsler, og en forlengelse vil gjøre det mulig å utføre utbedringer og opprustninger uten at det bygger seg opp en soningskø, sier hun.

Husker du? Enorm politisk motstand mot norsk soning i Nederland

Det ligger i fremtidsplanene at det skal bygges 300 fengselsplasser i Agder, i henholdsvis Mandal og Froland, men disse skal ikke stå ferdig før i 2020.

– Det tar tid å bygge fengsler, og det må også utdannes nye fengselsbetjenter. Leie av Norgerhaven er en midlertidig løsning, men det er en god løsning i påvente av permanente plasser.

Disse argumentene kjøper ikke Rita Bråten i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund.

– Våre medlemmer opplever et stort press på å rekruttere innsatte til Nederland. Vi har ikke noe problem med de fysiske forholdene i fengselet, men vi mener at å sende innsatte til et annet land for å sone, ikke er rettsstaten Norge verdig. Det gagner heller ikke den norske stat. Pengene brukes hovedsakelig på å lønne nederlandske ansatte, og er skattepenger Norge dermed ikke får. Vi kunne heller ha forsert en del av de planlagte utvidelsene i norske fengsler.

I fjor kostet fengselsavtalen Norge 283,4 millioner kroner, penger som blant annet går til å lønne 239 nederlandske årsverk. Drøye 9,2 millioner av disse pengene ble brukt til transport av fanger.

Amundsen: Positiv til forlengelse

Justisminister Per-Willy Amundsen mener leie av Norgerhaven har fungert etter intensjonene, som er å redusere soningskøen. Denne har falt fra 1181 i 2014 til 260 i 2016. Han er åpen for at avtalen forlenges.

– Det har gitt oss mulighet til å etablere nye soningsplasser i Norge samtidig som vi gjennomfører rehabilitering av eksisterende fengselsbygg. Avtalen har vært avgjørende får bygge opp kapasiteten uten å løse det med soningskøer. Vi er nå i en prosess hvor vi vurderer forlengelse, og det vil bli klart i løpet av året. Direktoratet anbefaler at vi forlenger avtalen, og når man ser de gode resultatene Norgerhaven har gitt, er det gode argumenter som taler for en videreføring.

– IKKE FRITT FENGSELSVALG: Justisminister Per Willy Amundsen synes det er greit at innsatte sendes til Nederland mot sin vilje. Foto: Odin Jæger VG

Han mener at det er greit at enkelte innsatte sendes til Norgerhaven med tvang, og mener de innsattes interesser blir ivaretatt.

Les også: Første norske fangefly landet i Nederland

– Først og fremst er det de som ønsker seg dit som blir sendt dit. Dernest er det utlendinger og de som har et utvisningsvedtak. Jeg kan ikke forstå at dette er et problem, det er ikke slik at man har fritt fengselsvalg i dette landet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder