LEDERGLEDE: Forbundsleder Olaf Thommessen sier han ser frem til å ta Bedriftsforbundet videre. Foto: Roger Neumann VG

Thommessen får fortsette som toppleder i Bedriftsforbundet

Styret i Bedriftsforbundet har behandlet den interne misnøyen med forbundets leder, Olaf Thommessen: Han fortsetter som toppsjef. Varsleren reagerer kraftig.

Artikkelen er over to år gammel

Styret i Bedriftsforbundet behandlet onsdag den interne kritikken mot forbundsleder Olaf Thommessen.

Styreleder Knut Wold i Bedriftsforbundet ønsker å si minst mulig.

Han sier at «den fortsatt er under behandling», men etter hva VG forstår samlet styret seg ikke om en mistillitserklæring mot Thommessen, etter at de har mottatt varsel og informasjoner om svært dårlig arbeidsforhold i forbundet, hvor Thommessens lederstil blir kraftig kritisert.

28. april fortalte VG at flere ansatte og tillitsvalgte ikke har tillit til Thommessen.

Blant annet sto en varsler og en annen ansatt frem med beinhard kritikk av hans lederstil.

– Vi er enige

Thommessen sier de har hatt et godt og produktivt styremøte og at han gleder seg til å fortsette i jobben. Han erkjenner at det har vært krevende tider med flere utfordringer.

– Deriblant arbeidsmiljøet i forbundet i den krevende omstillingen som har vært og som vi fortsatt befinner oss i. Vi er enige om den videre prosess og jeg ser frem til å jobbe videre for å endre premissene i norsk næringspolitikk med et engasjert styre, tillitsmannsapparat og stab, skriver han i en sms til VG.

Han ønsker ikke å la seg intervjue.

Det ønsker heller ikke styreleder Wold foreløpig.

VG har sendt ham spørsmål om det ble foretatt en votering i styret og om det er et enstemmig styre som fortsatt har tillit til Thommessen, men han ønsker ikke å kommentere saken.

Torsdag ettermiddag er det et regionmøte i forbundet, hvor ledelsen møter de regionalt tillitsvalgte. De vil trolig bli orientert om situasjonen og hvilke tiltak som vil bli iverksatt for å bedre arbeidsforholdene i forbundet.

Les: Thommessen gikk på dagen etter konflikt

Varslet

En ansatt, Monica Henriksen-Toset (47), varslet internt kontrollkomiteen om problemene 14. mars. 10 dager senere ble hun varslet om at hun mister sin fulltidsstilling, på grunn av vanskelig økonomi i forbundet.

Hun jobber ved distriktskontoret i Trondheim, sammen med forbundets grand old lady, Tove Hassel (73), som har arbeidet der i 19 år.

Tove Hassel sier hun ikke tror det hun hører.

– Jeg beklager veldig at forbundsstyret ikke tror på de ansatte. Det går rett og slett ikke an i våre dager, sier hun.

Også kvinnen som varslet er veldig skuffet.

– Jeg har vært sykmeldt siden 27. mars, tre dager etter at jeg fikk oppsigelsen og er det fortsatt. Jeg er skuffet over at Olaf, kontrollkomiteen og styret ikke følger arbeidsmiljøloven; ingen har kontaktet meg siden 27. mars. Ingen har spurt hvordan det står til.

– Leder av kontrollkomiteen tok kontakt med deg etter ditt brev?

– Ja, han sa det var alvorlig og at han skulle ta det med styreleder. Siden har jeg ikke hørt noe. Jeg har ikke vært innkalt til ett eneste møte eller annet. Jeg opplever at de vil ha meg bort. Jeg synes jeg hadde fortjent bedre, sier hun bittert, men legger til:

– Heldigvis har jeg fått støtte fra mange andre.

– Jeg er så glad i forbundet mitt at jeg er nødt til å si ifra. Olaf Thommessen behandler folk dårlig. Det har spredt seg en fryktkultur i vår lille organisasjon som vi må få stanset, sa Hassel, blant annet.

Les: Angrep Thommessen med stein

– Herskende

Henriksen-Toset fortalte om flere eksempler hvor hun blant annet er blitt skjelt ut av Thommessen.

En annen i forbundet sa det slik.

– Utad er han jovial og fremstår som en god leder. Innad er han herskende og leder gjennom harselering og frykt, sier en ansatt som ikke vil stå frem av frykt for represalier.

– Lei meg at det oppleves slik

Thommessen sa at han ikke vil kommentere konkrete personalsaker.

– Men generelt kan jeg si at nødvendige endringer og forbedringer kan oppleves smertefulle for dem som berøres. De endringer det er snakk om, er forankret i styrevedtak, og er ikke noe solospill fra min side. Likevel er jeg selvsagt lei for at slike prosesser oppleves slik det er beskrevet, sa han til VG 28. april.

Bedriftsforbundet er en arbeidsgiverorganisasjon som organiserer 4000 små og mellomstore bedrifter i konkurranse med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder