ANSVARLIG STATSRÅD: Barneminister Solveig Horne (Frp) møtte VG på kontoret sitt i Oslo torsdag Foto: Gøran Bohlin, VG

Horne om Fyrlykta: – Virker
som de bevisst har gått inn for å lure til seg midler

Barneminister Solveig Horne (Frp) vil ha svar på om Stiftelsen Fyrlykta har tatt ut ulovlig utbytte, men vil ikke svare på om direktoratets pengebruk har vært fornuftig.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Denne uken avslørte VG hvordan Peer Salström-Leyhs stiftelse på få år har tjent store penger på rekruttere og drive fosterhjem på vegne av norsk barnevern. Samtidig som stiftelsen har kalt seg ideell, er millioner gått ut av landet.

– Det gjorde inntrykk. Vi snakker her om en organisasjon som det virker som bevisst har gått inn for å lure til seg midler. Samtidig tenkte jeg på barna som er under Fyrlyktas omsorg og at vi skal ivareta dem. Jeg har også vært veldig tydelig på at jeg ønsker alle kort på bordet. Derfor jeg har kalt inn direktoratet til møte som vi skal ha allerede på tirsdag, sier Horne til VG.

VG avslører: Ukjent stiftelse tjente 52 millioner på norske barn

– Millioner har gått til medlemsavgift i Estland og til lån som finansierer virksomhet i andre land. Hva synes du om en slik pengebruk?

– Dette skal vær en ideell organisasjon som ikke skal ha mulighet til å ta utbytte. Så får vi komme tilbake til, etter at vi har fått rapporten, hvordan den videre gjennomgangen av stiftelsen blir slik at vi får alle ting på bordet. Men at så mye midler har gått ut, ser ikke bra ut i det hele tatt.

– Hva er din forklaring på hvorfor det likevel har skjedd?

– Det må vi komme tilbake til. At de var en ideell stiftelse var grunnlaget for at de fikk kontrakten. Da har du ikke lov til ta ut utbytte. Hvis det er en organisasjon som bevisst unndrar seg loven her, må vi se på hvordan det skal følges opp videre.

Stiftelsens grunnlegger, Peer Salström-Leyh, skriver dette i en e-post til VG:

– Stiftelsen lurer ikke penger ut av Norge. Landet deres er medlem av EØS og jeg ønsker en undersøkelse velkommen.

Vil vurdere direktoratets håndtering

I slutten av februar ba Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) om en ekstern vurdering av hvorvidt Stiftelsen Fyrlykta seiler under falskt flagg. Dette skjedde måneder etter at VG først tok kontakt om saken. Rapporten koster en halv million kroner og skal ifølge planen være klar om få dager.

Ekspert: Fyrlyktas hundremillionersavtale var ulovlig

Horne sier at departementet ble informert om at kontraktene skulle vurderes allerede 6. februar. 14. februar kalte de inn direktoratet til et møte. Til tross for denne dialogen varslet Horne denne uken at hun ville kalle direktoratet inn for å «få alle kortene på bordet».

– Hvorfor skal du ha et nytt møte tirsdag?

– Vi får rapporten som Bufdir har bestilt. Jeg må forsikre meg, som øverste myndighet, at direktoratet har kontroll på dette og at det blir gjort tiltak videre.

Hun sier hun vil vurdere om direktoratet burde tatt grep tidligere.

– Vi må se på videre om det burde vært gått igjennom raskere og om det har tatt for lang tid. Men vi må ikke glemme det kontraktsjuridiske og at det er barn involvert. Derfor ønsker jeg å møte dem personlig og igjennom saken.

– Dette er penger du har bevilget. Synes du Bufdir sin pengebruk i denne saken har vært fornuftig?

– Det kan jeg ikke uttale meg om. Dette er kontrakter som ble inngått i 2012. Vi vet at det å inngå rammeavtaler med ideelle har vært en utfordring. Derfor er 75 prosent av kjøpene som nå gjøres, enkeltkjøp. Når vi nå skal i gang med nye anbud på fosterhjem vil vi ta med oss erfaringene for å se at vi gjør det riktig.

Dyrere løsninger

I går omtalte VG en regjeringsbestilt rapport fra Vista Analyse der det ble slått alarm om de privates forhandlingsmakt og profittmuligheter på fosterhjemsområdet.

I fjor kjøpte Bufdirs fosterhjemstjenester for 750 millioner kroner, noe som er dobbelt så mye som i 2012.

Horne innrømmer at kjøp fra private er komplisert og dyrere enn de offentlige løsningene.

Faksimile

– Det er utfordringer knyttet til kjøp av private på barnevernsfeltet. Derfor har vi satt i gang flere utredninger, og i barnevernsreformen er ett tiltak å vurdere rammen for bruken av de private aktørene. Det er ikke dermed sagt at vi ikke skal bruke dem, men vi må sikre oss om at vi har retningslinjer og at vi her gode nok på å bestille det barna trenger, sier Horne, og fortsetter:

– Etter 2012 er det gjort endringer som gir innsyn for partene i avtalene som blir inngått mellom de private, kommunen, staten og fosterhjemmet. Slik jobber vi for at kontraktene vi inngår er i henhold til det vi har definert som barnets behov. Men det er også slik at det kan bli diskusjoner om hvilke tjenester barnet faktisk har behov for. Her kan det være ulike oppfatninger mellom de ulike partene.

Hanne Skartveit kommenterer: Grådighet og inkompetanse

– Du sier at man ikke har innsyn i totalpakken som leveres fra private. Hvordan kan du være komfortabel med det?

– Vi vet at vi har en utfordring med å rekruttere fosterhjem. Bruk av private har ofte blitt brukt til barn som trenger ekstra oppfølging og foreldrene er kanskje frikjøpt. De private har nok levert en tjeneste med oppfølging 24/7, veiledning og et større apparat enn det kommunene kan tilby selv. Det har gjort plassene dyrere, sier Horne.

Hun understreker at barnevernet står i en krevende situasjon når de må finne et fosterhjem på kort tid.

– Når du står i en situasjon der du trenger fosterhjem veldig fort, så har det vært vanskelig å vite hva du kjøper fra private. Er det tilpasset akkurat det barnet trenger? Kanskje trenger ikke barnet så tett oppfølging over lengre tid, kanskje det trengs bare for kortere perioder. Men da har du allerede inngått en avtale som kan være dyrere enn hvis du hadde bedre tid. Men i en situasjon der barnet trenger trygghet og god omsorg, har du kanskje kjøpt en pakke fra dem som leverer fosterhjem.

– Disse utfordringene har man vært klar over i flere år- hva har du gjort for å rydde opp i det?

– I proposisjonen om barnevernsreformen varslet vi at vi ville ha en gjennomgang av private på fosterhjemsfeltet. Vi har fått flere rapporter og har varslet at kommunene skal få større ansvar på fosterhjemsfeltet. Så må man se til at leverandørene levere gode tjenester og være sikre på at vi får de tjenestene fra private aktører som er tilpasset det enkelte barn.

– Og det får man ikke i dag?

– Vi har innsyn i tilbudet, men noen ganger kan forsterkningen i fosterhjemmet være mer enn det barnet trenger.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder