På inn-
siden av
Cold Case-
gruppen

Her inne dykker de ned i politiets uløste drapsgåter.

For første gang får vi et innblikk i mysteriene som tolv personer jobber med – og drapene som er neste på listen.

Pluss content

På innsiden av Cold Case-gruppen

Publisert:

På cellekontorer i en lang, hvitmalt korridor sitter de tolv personene som utgjør Cold Case-enheten i Kripos, eller Seksjon for kalde saker som de formelt heter. Det er innenfor disse veggene at gruppen forsøker å løse gamle drapssaker, savnetsaker og mistenkelige dødsfall.

Siden starten i 2015 har gruppen tatt inn totalt 19 uløste saker for å se på dem med nye øyne.

For første gang kan VG gi en oversikt over hvilke saker Cold Case har vært inne i, et innblikk i gåtene de forsøker å løse nå og hvilke som ligger på vent.