VARSLER: Victoria Nordberg har varslet tilsynsmyndighetene om psykiateren. En av tingene hun har varslet om er manglende journalføring.

Psykiateren fikk betalt for timer som ikke fant sted

I pasientjournalen har psykiateren skrevet om terapitimene med Victoria Nordberg (38). Men flere av timene fant aldri sted på de tidspunktene psykiateren har oppgitt.

Publisert:

«Victoria (...) brøyter sosialt ny mark og er noe mindre rigid i mat, men det er svært mye igjen», skriver psykiateren i Victoria Nordbergs pasientjournal, datert 2. juni 2014.

Men Nordberg var ikke på psykiaterens kontor denne junidagen.

Hun var på ferie på den greske øya Kalymnos, en yndet destinasjon for ivrige klatrere.

Før hun dro på tur, avlyste hun terapitimen. «God reise, god beslutning», svarte psykiateren i en e-post som VG har sett.

Nordberg tar bilder av solnedgangen og landskapet i Hellas. Bildene inneholder informasjon om når og hvor de er tatt.

Reisedokumenter dokumenterer også at hun er bortreist fra 28. mai til 4. juni 2014.

Likevel er timen beskrevet i pasientjournalen – og betalt av det offentlige.

1 / 3
FERIEBILDER: Victoria Nordberg tok bilder av solnedgangen i Egeerhavet på ferieturen i 2014. Bildene inneholder dato, klokkeslett og GPS-data.

Var ikke i terapirommet

Statsforvalteren i Oslo og Viken behandler nå syv saker mot psykiateren. En av dem gjelder Nordberg, som har vært psykiaterens pasient i 20 år.

En av tingene Nordberg har varslet om, er manglende journalføring.

VG har undersøkt Nordbergs pasientjournal, som psykiateren har sendt til Statsforvalteren i tilsynssaken mot ham.

I 13 av journaloppføringene kan VG dokumentere gjennom bilder, SMS-er, e-poster, sosiale medier og annen dokumentasjon at timene ikke har funnet sted på de tidspunktene psykiateren har skrevet i pasientjournalen.

Psykiateren har ført journal for terapi på tidspunkter der Nordberg har vært helt andre steder: På klatreturer, på ferietur i utlandet – og i intervju med en avis.

En rekke av terapitimene er også avlyst eller utsatt av psykiateren selv, viser SMS-kommunikasjon.

Nederst i artikkelen er det detaljert informasjon om alle journalnotatene.

KLATRETUR: Her klatrer Victoria Nordberg i Mojavato-veggen i Bjørnaforden kommune på Vestlandet i 2018. I pasientjournalen som psykiateren har levert til tilsynsmyndighetene, står det at hun hadde terapitime mens hun var bortreist.

Gjennomgår materialet

Nordberg har gitt psykiateren fritak fra taushetsplikten, slik at han står fritt til å uttale seg i hennes sak til VG.

VG har stilt psykiateren spørsmål om journalen han har skrevet. I en e-post til VG skriver psykiaterens advokat, Halvard Helle:

– Psykiateren arbeider med å gjennomgå materialet som VG baserer sine opplysninger på. Det dreier seg om et langvarig pasientforhold, og dette tar tid, skriver Helle.

VG har spurt advokaten om psykiateren mener at pasientjournalen han har levert til Statsforvalteren gir et riktig bilde av terapitimer han har gjennomført med Victoria Nordberg.

Det ønsker ikke Helle å kommentere.

ADVOKAT: Halvard Helle bistår psykiateren i tilsynssaken. Her avbildet etter et rettsmøte i Oslo tingrett i 2020 i forbindelse med en annen sak.

– Mye som ikke stemte

Nordberg forteller at hun tidligere har bedt om å få journalen sin utlevert – uten å få det.

– Han har også fortalt meg at han ikke skriver noe særlig journal, derfor reagerte jeg da han sendte inn denne journalen i tilsynssaken. Jeg oppdaget raskt at det var mye som ikke stemte, sier Nordberg til VG.

Også på de datoene der Nordberg ikke har vært i terapi, står det kortfattede referater om hva som har vært tema i terapirommet denne dagen.

– Dato og tidspunkt for behandling skal fremgå av refusjonskravet. Det er en forutsetning for rett til trygderefusjon at behandling er utført, sier seksjonssjef Ole Trapness i Helfo kontroll.

VG har fått innsyn i Helfo-refusjonene psykiateren har fått for behandlingen av Nordberg. I dokumentet står det dato og klokkeslett for når behandlingen ble gjennomført.

BORTREIST: Dette bildet tok Victoria Nordberg klokken 13.24 mandag 21. mai i 2018, ifølge bildets metadata. Det viser Henangervatnet på Vestlandet og ble tatt på en klatretur med flere venner i pinsen 2018. I pasientjournalen har psykiateren skrevet at hun var i terapi denne dagen.

Ble intervjuet av Dagbladet

VGs gjennomgang av Helfo-refusjonene avdekker at psykiateren har fått penger for terapitimer som ikke fant sted på det tidspunktet psykiateren oppgir. Blant annet for terapitimer som er journalført 25. mai og 10. juni 2021.

Psykiaterens journalnotat fra timen 25. mai er på tre ord: «Stort sett uendret.»

Men dagen i forveien sendte han en e-post til Nordberg med tittelen «Ikke på jobb». Videre i e-posten står det: «Kjære Victoria. Beklager – men jeg blir borte fra jobb i to uker. Neste time torsdag 10. juni 14.45. Ok?»

Nordberg besvarer e-posten med «Ok, beskjed mottatt». Etter at hun har fått beskjed om avlysningen, avtaler hun klatring med en venn på Hauktjern i Oslo, viser SMS-kommunikasjon.

Psykiaterens notat fra den neste journalførte timen – 10. juni – inneholder ett ord: «Stabilt.»

INTERVJU: Victoria Nordberg ble intervjuet og fotografert av Dagbladet Magasinet. Artikkelen sto på trykk høsten 2021.

Men SMS-kontakt tre dager tidligere, viser at også denne ble avlyst. Nordberg har en intervjuavtale med Dagbladet.

Også psykiateren er opptatt, ifølge svaret han sender henne: «Kræsj her også (…) ikke på kontoret denne uken. Satser på neste».

Intervjuet med Dagbladet ble gjort i Fetsund utenfor Oslo. Informasjon i et av bildene som senere sto på trykk i avisen, viser at det ble tatt 10. juni klokken 12:01.

METADATA: Her er et av bildene Dagbladet tok av Victoria Nordberg ved Storofsen i Fetsund. Informasjon i bildet viser at det ble tatt 10. juni 2021, klokken 12:01.

Helfo: Behandlernes ansvar

Oversikten fra Helfo viser at psykiateren har krevd – og fått penger – for både 25. mai og 10. juni.

– Hvis det avdekkes at en behandler har sendt krav for behandling som ikke er utført, vil det falle inn under Helfo kontroll sitt mandat som er å avdekke og reagere på økonomisk misbruk og bedrageri, sier Trapness.

Han påpeker at dette er et tillitsbasert system, og at det er behandlerne som er ansvarlige for å sende inn riktige krav. Dersom pasienten avlyser en time eller om behandleren er blitt syk, så skal det ikke sendes inn refusjonskrav.

Advokat Halvard Helle skriver til VG at psykiateren vil melde fra til Helfo dersom det er feil eller unøyaktigheter i rapporteringen.

– Skulle det foreligge feilutbetalinger, vil dette selvsagt bli betalt tilbake. Det er ellers ikke aktuelt for ham å kommentere dette nærmere offentlig. Flytting eller avlysning av timer er en del av grunnlaget for klagen i den aktuelle saken, skriver Helle videre.

– Har psykiateren gitt terapitimer på andre tidspunkter enn det som er journalført, uten å kreve Helfo-refusjon for disse?

– Det er en problemstilling om noen timer er blitt flyttet. Det er så langt han har brakt på det rene ikke krevd refusjon i denne forbindelse, skriver Helle.

Les også

Ny kvinne forteller om sex på terapikontoret til psykiateren

Nå forteller en ny kvinne at hun hadde sex med psykiateren på divanen på hans kontor.

«Eldre journalsystem som brøt sammen»

VG har tidligere fortalt historien om Nordberg, som har vært psykiaterens pasient over halve livet. Første kontakt med psykiateren var tilbake i 2002. I tilsynssaken har psykiateren kun sendt inn en journal for perioden 2014–2022.

Overfor Statsforvalteren har psykiateren oppgitt at det forelå pasientjournal for årene før dette i «et annet, eldre journalsystem som brøt sammen (...) og som ikke lot seg gjenopprette».

Heller ikke konsulenter med «særskilt IT-kompetanse» har klart å gjenopprette dette systemet, derfor er de eldre journalene ikke tilgjengelige, står det i dokumenter VG har fått innsyn i.

BRØT SAMMEN: Slik svarer psykiateren til tilsynsmyndighetene om hvorfor det ikke finnes journal fra før 2014.

I 2013 søkte Nordberg om erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) etter feilbehandling.

NPE ba psykiateren gjentatte ganger om å få utlevert en kopi av Nordbergs journal. Det fikk de aldri, ifølge vedtaket: «til å være en langvarig sykehistorie med svært alvorlig anoreksi, er det få notater fra psykiatrisk behandling» og «journalnotater for utredning og behandling hos [psykiateren] foreligger ikke».

Lydopptak av terapitimer

I en terapitime i november i fjor ba Nordberg om å få utlevert sin pasientjournal. Hun gjorde lydopptak av psykiateren, og på opptaket sier han følgende:

– Jeg skriver ikke spesielt mye journal, for jeg kjenner deg så godt. Journal er for å huske, og jeg husker.

Les også

Miriams historie

20 år etter at hun som tenåring varslet om grenseoverskridende atferd og seksuelt krenkende handlinger i terapirommet, forteller Miriam sin historie i VG.

Ifølge Statens helsetilsyn skal en pasientjournal gi pasienten en forståelse av hva helsehjelpen har bestått av – og konkret behandling som er gitt.

– For senere helsepersonell skal journal være et hjelpemiddel for videre oppfølging av pasienten. Innholdet skal være forståelig for nye behandlere, sier avdelingsdirektør Anne Myhr i Helsetilsynet.

En stor andel av notatene i pasientjournalen som psykiateren har gitt til Statsforvalteren, er svært kortfattede. Eksempler på dette er: «Forsøker å være støttende og lyttende», «Stabil situasjon» og «Rm. terapi.»

Myhr viser til loven, som sier at journalen skal gi svar på når og hvor helsehjelpen er gitt. Det skal også beskrives om det er en ordinær time, et nettmøte – eller annen dialog. Journalen skal skrives med en gang helsehjelpen er gitt.

– Helsetilsynet ser alvorlig på manglende journalføring eller mangelfull journalføring, sier Myhr.

Både Helfo og Helsetilsynet uttaler seg på generelt grunnlag i denne artikkelen.

– FORSTÅELIG FOR ANDRE: Avdelingsdirektør Anne Myhr understreker i Statens helsetilsyn viktigheten ved å skrive grundige journalnotater.

Dagbøker, treningsdagbøker og filofaxer

Det var først etter at Statsforvalteren åpnet tilsynssak mot psykiateren at Nordberg fikk se en journal fra behandlingen hun har fått hos ham.

– Det som skremmer meg, er at jeg er redd for at jeg nå må starte helt på nytt. At jeg må bruke verdifull tid på å gå gjennom ting som en god journal kunne gitt informasjon om. Vi snakker her om 20 år med alvorlig sykdom, sier Nordberg.

I tillegg til manglende journalføring, har Nordberg også varslet om manglende behandling og oppfølging fra psykiateren.

Nordberg har vært syk av anoreksi store deler av livet. Å ha kontroll på hverdagen har vært viktig for henne.

– Jeg er glad i orden, system, og rutiner. Jeg har alltid hatt lister for alt, og har skrevet dagbøker og treningsdagbøker. Da jeg ble syk for over 20 år siden, ble dette en nyttig ting. Jeg laget lister for å fylle dagene mine med noe konstruktivt. Dette skrev jeg inn i filofaxene mine. Og så ble det en vane jeg har fortsatt med, sier Nordberg.

VIL HA KONTROLL: Victoria Nordberg frykter at hun må bruke mye tid på å gjennomgå ting som en god journal kunne ha gitt svar på.

I møter med VG har Nordberg hatt med seg filofaxer, eller håndskrevne almanakker med kalender, for årene hun har vært psykiaterens pasient. I disse har hun notert ned alle avtalene sine.

De inneholder alt fra lunsjavtaler med venner, feriereiser, klatreturer – og avtaler med psykiateren.

38-åringen har også gitt VG tilgang til et stort antall SMS-er og e-poster mellom henne og psykiateren. Disse avdekker at tidspunkter for terapitimer ble endret eller avlyst på kort varsel.

Nordberg mener pasientjournalen inneholder flere feil enn det som fremkommer i denne artikkelen.

VG publiserer kun journalnotater der det foreligger digital dokumentasjon som understøtter at terapitimene ikke fant sted på oppgitte datoer:

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no