FOLK OG PARTI RAMMET: Statsminister Jonas Gahr Støre erkjenner at krisen Norge er inne i, bidrar til den lave oppslutningen om partiet hans.

Advarer om tøff vinter: Her er Støres plan

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er bekymret over kraftig økte renteutgifter i norske familier. Han sier det blir en tøff vinter. Og forteller om veien han har valgt for å få folk gjennom den.

Publisert:

– Andelen av folks inntekt som må brukes til å betjene gjeld kommer til å være høyere gjennom vinteren enn noen gang tidligere. Vår fremste jobb nå er å få kontroll på prisstigningen og med det også bidra til at renten ikke øker mer enn nødvendig, sier Støre.

VG gikk med ham gjennom sentrumsgatene i Oslo mandag – til Statsministerens kontor nede ved Akershus festning.

Han legger frem et regnestykke:

– En vanlig barnefamilie har om lag 3,4 millioner kroner i lån. Da tilsvarer en renteoppgang på én prosentenhet 26.500 kroner i økte renteutgifter i året, etter fradrag.

Styringsrenten er nå 2,25 prosent.

Det betyr økte rentekostnader på rundt 60.000 kroner bare det siste året.

Og torsdag kan den øke ytterligere, da Norges Bank har rentemøte.

NYTT RENTEHOPP TORSDAG: Sentralbanksjef Ida Wolden Bache annonserer trolig en ny renteøkning torsdag – kanskje 0,25 prosentpoeng, men det kan også bli 0,5.

– Blant verdens mest belånte

Han sier at i en slik situasjon, er det bare en ting å gjøre:

– Det er å bidra med en ansvarlig politikk som ikke presser rentene opp ytterligere og som bidrar til at prisveksten dempes.

Støre har gjentatt det budskapet siden de la frem statsbudsjettet.

– Jeg forstår at mange nå er urolig for tiden som ligger foran oss. Nordmenn er blant verdens mest belånte og mange har de siste årene tatt opp høye lån i forhold til egen inntekt. Derfor vil renteøkning kunne være det som får en allerede presset økonomi til å velte, sier han.

UT PÅ TUR: Støre gikk gatelangs mellom møter i Oslo sentrum mandag, sammen med statssekretær Tale Jordbakke og noen sikkerhetsfolk.

Støre sier en ny generasjon skal få oppleve inflasjon.

– Vi går inn i et tøft år. Vi stifter bekjentskap med inflasjon, som vi ikke har hatt på over 30 år. Generasjoner som ikke har opplevd annet enn at levestandarden har økt, vil nå kunne erfare at de får råd til mindre enn før. Det er nytt for oss som politikere og for de aller fleste nordmenn, sier Støre:

Prisene har steget med 6,9 prosent siden i fjor høst og det er ventet at Norges Bank setter opp styringsrenten med 0,5 prosentpoeng torsdag.

– Avgjørende for oss

I Norge er det to hovedmetoder for å dempe eller stimulere økonomien:

Renten, som Norges Bank styrer – og finanspolitikken, hvor rammene legges i statsbudsjettet – og politikerne forhandler om og vedtar.

– Det er avgjørende for oss å få inflasjonen ned, slik at den ikke biter seg fast. Da må vi føre en politikk som ikke bidrar til ekstra rentevekst, ut over det som følger av rentebanen til Norges Bank, sier Støre.

Han skisserer en fem punkts plan gjennom vinteren, hvor økonomisk styring som ikke øker renten og videreføring av strømstøtten til husholdningene, er de to viktigste.

Han legger frem et regnestykke til, som viser forskjellen på strømregningen for en husholdning i september – med og uten strømstøtte:

– En husholdning med strømforbruk på 20.000 kWh per år, fikk i september en ukompensert strømregning på 6086 kroner. Etter strømkompensasjonen ble strømregningen 2201 kroner. Denne husholdningen fikk altså 3886 kroner i strømstøtte i september.

– Trippelsmell

– Renteutgiftene vil være mye mer krevende for de fleste familier enn strømkostnadene. Først og fremst fordi at rentene går så mye opp, men også på grunn av strømstøtteordningen og at strømprisen for tiden er noe lavere enn tidligere. Samtidig må vi være forberedt på at prisene igjen kan øke, sier Støre.

Han sier at renteutfordringene vil bli store også for næringslivet.

For bedriftene, som med to prosentpoeng høyere rente, får en merkostnad på 20 milliarder kroner.

– De får trippelsmell, sier Støre:

– Først renteøkningen. Så styrker kronen seg når renten går opp, som gjør det dyrere å selge varene i utlandet. Det tredje er at etterspørselen etter varene deres går ned, fordi folk får dårligere råd.

Rentestøtteordning?

Støre sier de ikke kan oppfinne en rentestøtteordning.

– Gjør vi det, vil prisene gå opp og rentene vil stige ytterligere. Vi kombinerer i stedet innstramming med omfordeling, hvor de med mest bidrar mer og hvor vi skjermer dem som trenger det mest.

– Dere har også fremmet forslag i statsbudsjettet som rammer noen av de svakeste: ledige på dagpenger og investeringstilskudd til omsorgsboliger. SV har lovet å kjempe for at det blir endret?

– Vi forhandler ikke med SV gjennom avisene.

– Matprisene og renten går opp, strømprisene er fortsatt høye – og også drivstoffprisene. Så kommer innstramminger i statsbudsjettet på toppen: Dette kan bli litt for mye for mange?

– Jeg er urolig for at mange nå får det tøffere. Det er ingenting som har større oppmerksomhet for oss enn det. Men vi må får kontroll på prisstigningen, fordi det er eneste måten å ta oss gjennom denne krisen på, samtidig vi stiller opp for dem som trenger det mest.

FEM PROSENT-NEI: Støre sier han ville sagt nei til faglig uforsvarlige grep som hadde løftet oppslutningen om partiet med fem prosent.

Hans Ap har rekordlav oppslutning i høst, med målinger på 18–19 prosent oppslutning.

– Er den økonomiske krisen den viktigste årsaken til at dere sliter?

– Jeg tar som partileder og statsminister ansvar for den alvorlige tilbakemeldingen. Men vi må gjøre det som er riktig. Det finnes ingen kvikkfix: Dette er en internasjonal, sammensatt krise også knyttet opp til krigen i Ukraina. Vi må prioritere trygg økonomisk styring og ha kraft til å stå i det.

– Da sviker vi dem vi er til for

Støre sier han ikke vil ofre økonomien, for å få økt oppslutning.

– Jeg kan en sen kveldstime synes det er leit med en dårlig måling, men det kommer egentlig i annen rekke. Hvis jeg fikk et godt råd om å gjøre et grep som kunne øke oppslutningen med fem prosentpoeng, men kanskje ikke være så lurt for økonomien, så kunne det vært fristende.

– Men det er ikke slik vi skal drive politikk. Da sviker vi dem vi er til for.

Han legger til:

– Når det er sagt, så tror jeg at krisen er en viktig forklaring på vår oppslutning for tiden. I dag gir krig og økte kostnader uro. Da er det forståelig at folk peker på dem som sitter med ansvaret.

– Og jeg skal ta det, sier han:

– Jeg tar ikke ansvaret for krigen, inflasjonen eller de høye strømprisene. Men jeg skal ta ansvar for å ta oss ut av det.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no