Stein Lier-Hansen i Norsk Industri sier vi kan få 200 000 ledige i Norge. Foto: MATTIS SANDBLAD, VG Foto: Mattis Sandblad , VG

Høyere lønnsvekst i offentlig sektor enn i industrien. Norsk Industri-sjef: – Det er fullstendig håpløst

Kommuene, varehandelen og bankene økte lønningene mer enn industrien i fjor. Det får leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri til å filleriste kommunene og handelsnæringen.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Det tekniske beregningsutvalget (TBU) la mandag formiddag frem den foreløpige oversikten over lønnsutviklingen i fjor.

Reallønnsvekst

Det viser at lønnsoppgjøret endte meget moderat og at lønningene i gjennomsnitt bare steg med 2,8 prosent. Det ga en moderat reallønnsvekst på 0,9 prosent. Dette er den laveste lønnsveksten på mange år.

Men det er forskjellene som gjør at leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri fillerister offentlig sektor.

Tallene viser at industriarbeiderne og funksjonærene i industrien endte på en lønnsvekst på 2,5 prosent og at lønnsveksten ble mye større i offentlig sektor.

– Det er fullstendig håpløst at lønningene i offentlig sektor øker mer enn i de konkurranseutsatte næringene. Det er disse konkurranseutsatte frontfagene i industrien som må bestemme lønnsutviklingen. Når offentlig sektor gir såpass mye mer enn industrien, er det en farlig utvikling som ikke går lenger, sier Lier-Hansen:

– Det betyr at det den største lønnsveksten skjer i næringer med lav produktivitet. Det er helt motsatt av hvordan lønnsdannelsen skal være, sier han.

Hovedtallene

Her er hovedtall for lønningene i Norge (Årslønn i kroner og prosentvis økning i fjor):

Industrien samlet 538 700 (2,5)

Industriarbeidere 431 000 (2,5)

Industrifunksjonærer 669 500 (2,5)

Varehandel (Virke): 457 700 (3,3)

Bank og finans 659 300 (4,2)

Statsansatte 524 300 (2,75)

Kommuneansatte i alt 462 000 (3,25)

Undervisning 507 200 (4)

Helseforetakene (Spekter) 523 900 (2,75)

– Nesten ikke til å tro

– Det er bra at lønningene samlet ikke øker mer enn 2,8 prosent, men det går ikke an at det er varehandel, finansnæringen og kommunene som er lønnsledende. Her har industriarbeiderne og øvrige ansatte i industrien og bare tatt ut det bedriftene har råd til i lokale forhandlinger. Så har nesten alle andre sektorer lagt på ekstra tillegg. Det er nesten ikke til å tro, sier Lier-Hansen.

Les også: Slik endte oppgjøret i fjor

– Hvilke konsekvenser mener du det bør få for årets lønnsoppgjør?

– Det må bety at de som har økt lønningene mer enn industriene må sette på bremsene i årets oppgjør. Noen må ta seg selv i nakken: De legger på ekstra tillegg fordi de tror at de lokale lønnstilleggene i industrien blir store. Men de siste tre-fire årene har ikke det skjedd. Nå må Virke og kommunene ta rev i seilene og ikke gi disse kunstig høye tilleggene.

Lier-Hansen skal etter alle solemerker lede årets lønnsoppgjør for Norsk Industri, med Fellesforbundet som motpart.

LO vedtar sine krav i morgen, hvor det ligger an til at de samles om en enstemmig innstilling etter en langvarig strid om pensjon.

Lønnsoppgjøret i privat sektor starter 8 mars.

NHO mer positiv

Arbeidslivsdirektør Svein Oppegård i NHO er mer forsiktig. Han sier han er glad for at årets oppgjør endte så moderat.

– At andre parter slutter opp om frontfagsmodellen viser styrken i den norske modellen for lønnsdannelse, framholder Oppegaard og viser til at lønnsveksten på 2,5 prosent i industrien ligger tett på rammen fra fjorårets oppgjør som var på 2,7 prosent.

– Tok igjen lønnsetterslep

I Fagforbundet tar de kritikken med stor ro.

– Årsaken til at lønnsveksten i kommunene er noe høyere enn i industrien i 2015 skyldes at vi har hatt et lønnsetterslep de to siste årene, som vi fikk kompensert for i 2015. Ser du lønnsutviklingen over flere år, er ikke utslagene så store, sier leder Mette Nord i Fagforbundet, som organiserer de fleste ansatte i landets kommuner, sier hun og legger til:

– Det er også slik at det er behov for å rekruttere folk og vedlikeholde en god offentlig sektor.

Nord sier hun synes det er mer naturlig å rette fokus på finansnæringen.

– De økte lønningene mye mer og dere er det store sprik hvor store grupper har fått mye mer, mens tradisjonelle kvinneyrker kommer dårlig ut.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder