Jan Tore Sanner om den nye kommunereformen: - Regjeringen vil ikke stille krav til antall innbyggere

Den nye reformen får kritikk fra SP og Arbeiderpartiet

For at kommunene skal kunne håndtere nye, viktige oppgaver må de være større enn i dag. Det mener Kommunal- og regionalminister Jan Tore Sanner.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

– Allikevel kommer vi ikke til å stille et absolutt krav til antall innbyggere i kommunene, sier Sanner (H) i en debatt på VGTV.

Uttalelsene kommer etter at ekspertutvalget for kommunereformen la ned sin sluttrapport tidligere i dag. De konkluderte med at Norge bør ha større kommuner.

– Rapporten bekrefter at det er behov for en kommunereform slik at vi kan sikre innbyggerne gode velferdstilbud i årene som kommer, sier Sanner.

– Det er særlig behov for kommunereform i de store, norske byene. Byene vokser, og har behov for å se større areal i sammenheng for å kunne håndtere denne veksten.

LES OGSÅ: Ekspertutvalget: Vi har behov for større kommuner

– Skuffet over utvalget

Hedi Greni (SP), som er medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, sier i den samme debatten at hun er skuffet over utvalget. Hun mener de ikke har lagt fokus på nye oppgaver til kommuner med under 20.000 innbyggere.

– Det ble sagt lite konkret om nye oppgaver til de nye kommunene som utvalget foreslår, sier Greni.

– Kommunestruktur er ikke avgjørende for at kommunene skal kunne levere gode tjenester. Det er kommuneøkonomien som er avgjørende. I dag er det de minste kommunene med færrest innbyggere som leverer de beste tjenestene, ikke de store kommunene.

– På tide med ny reform

Jan Tore Sanner mener at Norges kommunestruktur er moden for en forandring.

– Det er 50 år siden den siste kommunereformen ble laget. Når SP sier at vi kan overføre viktige oppgaver til kommunene uten å gjøre om på kommunestrukturen, mener jeg at det er ganske naivt. Vi kan ikke overføre 24 nye oppgaver til kommunene, uten å gjøre noe med strukturen. Vi må ruste kommunene for å ta det ansvaret, sier han.

Ekspertutvalget som la ned sluttrapporten for kommunereformen i dag foreslår at Norge bør gå fra 428 til 100 kommuner.

– Svartmaler dagens kommuner

– Fordi kommunene er helt sentrale i vår velferdsmodell har vi behov for større enheter, sa professor Signy Vabo ved Høgskolen i Oslo og Akershus, som har ledet utvalget, under en pressekonferanse i dag.

Grini (SP) mener det er urealistisk å få til 100 norske kommuner, og at Sanner svartmaler de oppgavene som kommunene i dag utfører.

– Jeg mener at norske kommuner har tatt på seg store oppgaver, og løst dem på en god måte. Vi må ikke undergrave det, sier hun.

Til dette svarer Sanner:

– SP ser bakover, mens regjeringen ser fremover. Jeg er veldig imponert over den handlekraften og lederskapet som norske kommuner viser. 250 kommuner har allerede startet nabopraten, og det viser at de er modne for reform, sier Kommunal- og regionalministeren.

– Ikke til enhver pris

Helga Pedersen (AP), som også deltok på VGTVs debatt, sier at kommunereformen ikke må føres gjennom til enhver pris. Hun kommer fra Tana kommune med 3000 innbyggere.

Pedersen er kritisk til ekspertutvalgets konklusjon:

– Det er behov for å gjøre forandringer i kommunestrukturen i Norge, men ikke over alt. Jeg tror ikke denne rapporten kommer til å gjøre kommunereformen noe mer populær på Stortinget, sier hun.

Store kommuner

Utvalget mener at størrelsene på en normal kommunen bør ligge mellom 15.000-20.000 innbyggere.

Samtidig mener utvalget at noen kommuner bør ha opp til 100.000 innbyggere. Disse større kommunene kan ta over oppgaver som fylkesveier, kollektivtransport og videregående opplæring – oppgaver som i dag tilhører fylkene.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder