SATT PÅ SAKEN: Huseiernes landsforbund har hyrt inn en av landets fremste skatteadvokater, Bettina Banoun, i advokatselskapet Wiersholm. Foto: Wiersholm.

1300 til massesøksmål mot Oslos eiendomsskatt

1300 boligeiere har meldt seg for å delta i gruppesøksmålet mot den omstridte eiendomsskatten i Oslo.

 • Bjørn Haugan

Artikkelen er over tre år gammel

9. desember 2016 sendt Huseiernes Landsforbund (HL) stevning til Oslo Tingrett med påstand om at eiendomsskatten i Oslo er ugyldig og at ulovlig innkrevet eiendomsskatt må tilbakebetales.

I stevningen som skatteadvokat Bettina Banoun i advokatfirmaet Wiersholm har skrevet, fremholder hun at nåværende byrådsleder Raymond Johansen i valgkampen sa at skatten ville bli begrenset til 22 prosent av hovedstadens boligeiere.

Søksmålet ble kjent i oktober, mens selve stevningen er nå klar.

– Stortinget har rett, ikke kommune

Banoun sier at ved å sette bunnfradraget så høyt at flertallet av boligene i Oslo kommune fritas for eiendomsskatt, har Oslo kommune overskredet sin beskatningskompetanse.

Her forklarer hun hvorfor de og Huseierne mener eiendomsskatten i Oslo er ulovlig:

– Det er en viktig forskjell mellom Stortingets og kommunens adgang til å beskatte. Stortinget kan ilegge en skatt som bare rammer noen få. En slik rett har ikke kommunen. Kommunene er gitt adgang til å ilegge eiendomsskatt, men kun innenfor lovens rammer. Kommunen kan ikke utskrive eiendomsskatt som går utenfor de utskrivningsalternativer som er fastsatt i eiendomsskatteloven.

– Kan ikke frita de fleste

Hun sier at kommunene står fritt til å utskrive eiendomsskatt.

– Men alternativene er sterkt lovbundet: Kommunen har ikke adgang til å utskrive eiendomsskatt slik at den bare rammer en minoritet av kommunens innbyggere: Loven bygger på et prinsipp om skattemessig likebehandling av eiendommene innenfor samme kommune. Unntaket er at kommunene kan velge å begrense eiendomsskatten til å gjelde i strøk som er utbygd på byvis.

Bakgrunn: Irritert på eiendomsskatten i Oslo? Neste år øker den med 50 prosent

– Loven gir ingen begrensning i bunnfradragets størrelse, men bunnfradraget kan ikke settes så høyt at det reelt vil innebære et generelt eiendomsskattefritak for de fleste boliger og fritidseiendommer. I Oslo gikk man til valg på at 8 av 10 skulle slippe eiendomsskatt. Et slikt alternativ er ikke i samsvar med eiendomsskatteloven, sier hun.

Oslo kommune har fått tilsvarsfrist 4. januar 2017.

Ber flere melde seg

– Nå har vi 1300 deltakere i gruppesøksmålet mot Oslo kommune om eiendomsskatt. Det kan bli flere, sier administrerende direktør Peter Batta i HL.

– Vi vil foreslå overfor tingretten at skattyterne kan melde seg på gruppesøksmålet helt frem til hovedforhandling, som vi regner med blir til våren. I eiendomsskatteloven er det imidlertid angitt en seks måneders søksmålsfrist. For å være på den sikre siden, er det en fordel om de skattytere som ikke har klagd, men vil, slutter seg til søksmålet før 29. desember 2016, sier Batta.

Les også: Så mye tar din kommune i avgifter

– Utfallet ikke gitt

Professor og skatteekspert Ole Gjems-Onstad ved Høyskolen BI sier utfallet av en rettssak er åpen.

– Hovedspørsmålet om eiendomsskatt kan gjøres til en så klar mindretallsskatt, er klart prosedabelt. Det betyr at utfallet ikke er gitt. Lovteksten tar ikke uttrykkelig stilling til om det kan gis et bunnfradrag som er så høyt at bare 20 prosent rammes av skatten. Det er heller ingen rettspraksis om spørsmålet, blant annet av den grunn at de rødgrønne i Oslo kommune her har gått lenger enn noen annen kommune noen gang i å sjalte ut et stort flertall fra skatten, sier Gjems-Onstad.

To sentrale spørsmål

Han sier saken gjelder to spørsmål.

– Det helt sentrale hovedspørsmål er om Oslo kommune kan ilegge en eiendomsskatt som forskjellsbehandler og så tydelig skiller ut et mindre antall dyrere boliger til beskatning og særbehandling. Taper Oslo kommune her, må eiendomsskatteloven endres. Det vil være et problem for Oslo kommune hvis Stortinget fortsetter med et slags borgerlig flertall etter stortingsvalget i 2017.

– Det andre spørsmålet gjelder om bunnfradraget på kr 4 000 000 må fordeles hvis det innen samme eiendom er flere boenheter. Dette er ikke et stort spørsmål. Taper kommunen, kan de ganske enkelt endre sin egen forskrift.

– Godt kommunalt argument

Han sier at saken er politisk er fornøyelig.

– «Alle» vet at Raymond Johansen bløffet da han sa at skatten bare skal ramme få. Dette er første året. Allerede neste år vil langt flere får noe eiendomsskatt. Når saken eventuelt kommer til Høyesterett kanskje om 3-5 år, vil muligens nær 50 prosent betale noe eiendomsskatt. Det blir interessant å se om Oslo kommune i retten vil argumentere mot seg selv, det vil si å si ærlig og åpent at det med de få, var valgflesk for å selge inn i en ny skatt.

Han sier det er et argument i favør av Oslo kommune som bør stå nokså sterkt.

– Det er at skatt skal avgjøres av politiske myndigheter, ikke av domstoler. Det var veldig godt kjent under kommunevalget at de rødgrønne ville innføre en eiendomsskatt med denne type forskjellsbehandling. Når et flertall av velgerne stemmer for, kan domstolene overtre en grense mot det politiske hvis de setter et politisk vedtak som er så forankret i et valg til side, sier han.

Johansen avviser

– Vi har i detalj gjort det vi sa vi skulle gjøre i valgkampen: Innføre eiendomsskatt med fire millioner i bunnfradrag, slik at folk flest ikke ble rammet. Vi sa at skatten ville bli to promille første år og tre promille andre år og fremover. Det var en viktig årsak til av vi vant valget, nettopp fordi vi ønsket å ta inn skatt fra de dyreste boligene, for å finansiere flere barnehager og eldreomsorg, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Vi tar derfor et rettssak med stor ro og er trygge på at vi har handlet riktig, sier han.

– Det ligger an til at den vil treffe atskillig flere etterhvert?

– Ja, det vil øke noe. Vi får nå sak mot oss fra Huseiernes Landsforbund fordi vi treffer for få og så vil vi i fremtiden trolig få kritikk for at den treffer for mange.

Han sier utviklingen i boligmarkedet i Oslo tilsier at det må strammes inn.

– Fire av ti som kjøper bolig, flytter ikke inn: Da er boliger blitt et spekulasjonsobjekt. Vi er veldig bekymret over at de unge blir stengt ut.

Les også

 1. Ole Edvard Antonsens vannregning: 1,5 millioner kroner

  Trompetist og musiker Ole Edvard Antonsen (54) har klaget til Oslo kommune.
 2. Vil saksøke Oslo kommune: Mener
  eiendomsskatten er ulovlig

  Huseiernes Landsforbund (HL) mener Oslo kommune brøt loven da de innførte eiendomsskatten. Nå varsler de søksmål.
 3. Oslo-gjelden vokser

  Finansbyråd Robert Steen (Ap) holdt en finanstale uten å nevne et eneste kronebeløp da han presenterte de rødgrønnes…
 4. Irritert på eiendomsskatten i Oslo? Neste år øker den med 50 prosent

  Det rødgrønne byrådet i Oslo gjør som de varslet i fjor høst: Øker eiendomsskatten fra to til tre promille i…
 5. Så mye tar din kommune i avgifter

  Landets dyreste avgiftskommune i 2016 er Høylandet, hvor innbyggerne betaler 19 951 kroner.
 6. Ap-Raymond til VG: - Helt trygg på at vi får til endringene vi lover

  ØSTMARKSETRA (VG) Flere vriene politiske dragkamper gjenstår for Raymond Johansen.

Mer om

 1. Skatter og avgifter
 2. Oslo
 3. Politikk
 4. Raymond Johansen

Flere artikler

 1. Vil saksøke Oslo kommune: Mener
  eiendomsskatten er ulovlig

 2. Feide om Oslo-folk skal få tilbake eiendomsskatten

 3. Huseierne tapte på alle punkter i saken om eiendomsskatt

 4. Disse kjemper mot eiendomsskatten – saksøker Oslo kommune

 5. Eiendomsskatten doblet siden 2013: – Tallenes tale er trist

Fra andre aviser

 1. 1300 osloborgere i gruppesøksmål om eiendomsskatt

  Aftenposten
 2. Rettssak om Oslos eiendomsskatt

  Aftenposten
 3. Oslo kommune må betale tilbake eiendomsskatt for 2016. Nå vil advokat at kommunen skal tilbakebetale også for 2017.

  Aftenposten
 4. Høyesterett: Oslo kommunes vedtak om eiendomsskatt for 2016 var ugyldig

  Aftenposten
 5. Ap-styrte byer omgår regjeringens kutt i eiendomsskatten. Siv Jensen anklager Oslo for «reinspikka lureri».

  Aftenposten
 6. Oslo kommune frifunnet: Eiendomsskatten er lovlig

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no