ULYKKEFOREBYGGING: Direktør i Arbeidstilsynet Ingrid Finboe Svendsen sier de vil besøke 800 bedrifter imorgen. Foto: Vidar Ruud NTB scanpix

Omfattende rapport fra Arbeidstilsynet: 105.000 skades på jobben hvert år

Hvert femte sykefravær er arbeidsrelatert

Arbeidsskader og sykdom koster Norge 30 milliarder i året, viser ny rapport fra SINTEF. 105.000 blir årlig skadet, 45 omkommer og 500 dør av kontakt med kjemikalier.

Den omfattende rapporten beregner de samfunnsøkonomiske kostnadene ved arbeidsrelaterte sykdommer og skader i landbaserte virksomheter i Norge. Den viser at de samlede utgiftene for arbeidsrelaterte sykdommer og skader er 30 milliarder kroner årlig.

Tallene er basert på eksisterende nasjonale og internasjonale kilder og estimater.

Her er hovedfunnene:

** Tapte leveår og tapt livskvalitet som følge av arbeidsrelatert sykdom koster 15,6 milliarder kroner årlig. Arbeidsrelaterte ulykker koster 3,2 milliarder.

** Smerter i korsryggen koster 13 milliarder kroner og arbeidsrelatert lungekreft koster 6,5 milliarder kroner.

** Hvert år dør rundt 500 personer fordi de har blitt eksponert for kjemikalier i arbeidslivet.

** Det skjedde 182 dødsfall knyttet til arbeidsulykker i landbasert arbeidsliv mellom 2011 og 2014. Det betyr 45,5 tilfeller per år.

** SINTEF anslår i rapporten at 20 prosent av alt sykefravær er arbeidsrelatert.

Les: Regelbrudd ved dødsulykke

Smerter i korsryggen og arbeidsrelatert lungekreft er de to største årsakene til tapt livskvalitet på grunn av sykdom eller skade på jobb. Klemulykker er den typen ulykker som fører til flest dødsfall og gir de største samfunnskostnadene av dødsulykkene.

Byggenæringen er på topp med 9,75 dødsfall per år. Så følger jord- og skogbruk med 7 dødsfall, transport og lagring med 5,75 og industri med 4,75. Men regnes dødsfall i forhold til hvor mange som jobber innen sektoren, er det de som jobber i landbruket, som er mest risikoutsatt.

– Det er viktig både å forebygge akutte ulykker og belastninger og eksponering som over tid kan få alvorlige konsekvenser for arbeidstagernes helse. Hvert år dør rundt 500 personer fordi de har blitt eksponert for kjemikalier i arbeidslivet, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Les: Hun mistet mannen i ulykke på jobben

Tiltak

– Arbeidsrelatert sykdom og skade rammer enkeltmennesker og bedrifter hardt. Og det koster samfunnet 30 milliarder kroner i året. Mesteparten av dette kunne vært unngått med tiltak som koster en brøkdel. Godt HMS-arbeid lønner seg, både for de ansattes sikkerhet og helse, for bedriftene og for samfunnsøkonomien, sier hun.

Arbeidstilsynet gjennomfører nærmere 18.000 tilsyn hvert år, og ser at det er et stort potensial for å jobbe bedre med forebygging på norske arbeidsplasser.

– Mange bedrifter jobber godt og seriøst med å ivareta helsen og sikkerheten til sine ansatte. Men dessverre ser vi altfor ofte at mange ikke har det mest elementære på plass når det gjelder å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade. Det både kan og skal forebygges, sier Finboe Svendsen.

Les: Jobbulykke i TV2

Føre var

Hun sier noe av det viktigste en arbeidsgiver kan gjøre for å unngå at arbeidstagerne blir syke eller skadet av jobben, er å sørge for å ha oversikt over hva som kan gå galt på arbeidsplassen.

– For å kunne sette inn gode tiltak, er det først nødvendig å ha god oversikt over hvilke farlige situasjoner som kan oppstå, sier Finboe Svendsen.

Arbeidstilsynet skal bruke morgendagen til å få fokus på saken: Torsdag 28. april markerer Arbeidstilsynet Verdens arbeidsmiljødag med flere aktiviteter.

– Rundt 800 bedrifter over hele landet vil få besøk av oss den 28. april. Målet med besøkene er å veilede og hjelpe bedriftene i gang med det viktige HMS-arbeidet, sier Finboe Svendsen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder