- Uholdbart dersom lærere opplever press for å blåse opp karakterer

INNFØRER TAK PÅ FRAVÆR: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto:Frode Hansen,VG

Røe Isaksen vil ha slutt på karakter-setting uten grunnlag: Innfører underveis-vurdering og fraværs-tak neste år

Regjeringen vil forhindre at lektorer og lærere føler seg tvunget til å sette karakterer i fag der eleven knapt har møtt opp.

Artikkelen er over fem år gammel

I 2015 vil kunnskapsministeren innføre både underveis-vurdering og et makstak på fravær i videregående.

- At lærerne opplever at de må gi karakterer uten grunnlag er et problem som ble forsterket da den rødgrønne regjeringen fjernet fraværsgrensen for elever i videregående. Det har medført at karaktersetting er blitt et forhandlingstema mellom lærere og elever, kritiserer Røe Isaksen.

Han bet seg merke i at seks av ti lektorer har følt seg presset til å gi elever karakterer på feilaktig grunnlag, slik VG omtaler onsdag.

Skolestatsråden mener han har løsningen på dette.

- Vi er nå i gang med et arbeid for å få en ny fraværsgrense for elever i videregående. Vi vurderer nå hvor dette fraværstaket skal ligge. Dette arbeidet vil være avsluttet i 2015, blant annet etter at vi har snakket med lærerorganisasjonene om det, sier Røe Isaksen.

Ny vurderingspraksis

Med en klar fraværsgrense vil det være lettere for læreren å stryke en elev som ikke har hatt tilstrekkelig fremmøte.

I tillegg vil regjeringen innføre en ny vurderings-praksis og gå bort fra dagens praksis og forskrift der det er vurderings-situasjoner og prøver på slutten av skoleåret som skal bestemme elevenes standpunktkarakterer i fagene.

- Vi har mottatt en klar og tydelig beskjed fra lektorene om at de ønsker at elevenes prestasjon underveis i året må telle når standpunktkarakter skal settes. Dette er vi også i gang med å jobbe med. Det er ikke urimelig å kreve at elevene deltar på prøver gjennom året, mener jeg, sier Røe Isaksen.

- Uholdbart

- Lektorenes oppfatning av at de må sette karakterer på elever som på grunn av fravær ikke burde fått karakter, går til kjernen av dette med faglig integritet. Det er en tydelig beskjed fra lektorlagets medlemmer.

Skolestatsråden reagerer også på at noen lektorer opplever en oppfordring til å blåse opp karakterer for å løfte skolenes karakter-snitt.

- Hvis det er slik at lektorer og lærere opplever et press om å gi høyere karakterer enn det de mener er riktig, så er det uholdbart, sier Røe Iskasen til VG.

Han understreker Norsk Lektorlag i sin ferske medlemsundersøkelse ikke spurte spesifikt om lektorene følte seg presset til å blåse opp karakterene.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder