Innførte egne fraværsregler

KJØRESKOLEFRI: Elevene får gyldig fravær for obligatorisk kjøreskoleopplæring som glattkjøring, langkjøring og oppkjøring i Sogn og Fjordane. Det vil Kunnskapsdepartementet nå ha slutt på. Foto: Frode Hansen VG

Sogn og Fjordane lar elevene ta kjøreopplæring i skoletiden

I protest mot de nye fraværsreglene i videregående skole, innførte Sogn og Fjordane denne uken eget fraværseglement for obligatorisk kjøreopplæring. Ikke lov mener departementet.

 • Karin Muri

Artikkelen er over tre år gammel

VG skrev i helgen om kjøreskolene som raser over de nye fraværsreglene som ble innført ved semesterstart i høst, for å hindre skulk og høyt fravær i den videregående skolen.

Skoleelever over hele landet ser seg nå nødt til å avbestille obligatoriske kurs i kjøreopplæringen, av frykt for å miste standpunktkarakterer i ett eller flere fag dersom fraværet overstiger ti prosent.

Les også: Får fravær for å streike mot nye fraværsregler

Vil være fleksible

I Sogn og Fjordane går fylkeskommunen nå helt egne veier for å sikre at elevene får kjøreskoleopplæring, uten at de må frykte for fullføringen av utdannelsen. Dette skrev Sogn Avis om i helgen.

FOR STRENGT: Karianne Torvanger, leder i hovedutvalget for opplæring i Sogn og Fjordane, tar opp kampen med både statsråden og utdanningskomiteen på Stortinget. Foto: Kristjan Logason/Sogn og Fjordane Fylkeskommune

Hovedutvalget for utdanning samlet seg onsdag på Årdal videregående skole, der de vedtok et revidert fraværsreglement, der fravær ved obligatoriske kjørekurs som glattkjøring, langkjøring og oppkjøring, er en lokal velferdsgrunn som ikke skal regnes inn i den nye ti-prosentsgrensen for fravær.

Rutinene for fraværsdokumentasjon skal også være smidige i vestlandsfylket.

– Vi bor i et distriktsfylke med store avstander, der ikke alle har tilgang til kjøreskole i egen kommune, og vi ser det som en fordel å være fleksible i forhold til elever som trenger tid i forbindelse med transport over lange avstander, sier Karianne Torvanger, leder i hovedutvalget for opplæring i Sogn og Fjordane.

– Elevene har 19 fraværsdager i løpet av et skoleår, i tillegg til andre feriedager – burde de ikke klare de obligatoriske kursene på disse dagene?

– Situasjonen er en helt annen i småfagene. I gymnastikk blir for eksempel karaktergrensen nådd etter bare fire timers fravær, påpeker Torvanger.

Bakgrunn: Mer enn ti prosent fravær gir null karakterer

Vil stoppe praksisen

Hun står fast på at det reviderte fraværsreglementet som denne uken ble sendt ut til alle de videregående skolene i fylket er det som gjelder, til tross for at utdanningsdirektøren hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, John Ole Vange, fredag varslet at vedtaket bryter med regelverket.

– Sogn og Fjordane fylkeskommune vil få klar beskjed om at de må endre praksis og at de må følge nasjonalt regelverk, sier statssekretær Magnus Thue (H) i Kunnskapsdepartementet til VG lørdag ettermiddag.

Fikk du med deg? Rektor endrer på kjønnsdelte SFO-planer

Politisk rådgiver Magnus Thue (H) Foto: Kunnskapsdepartementet Foto: Kunnskapsdepartementet IKKE VG-BILDE

Han mener det er godt med fleksibilitet i det nye fraværsregelverket, og at det tar høyde for at man kan ha gode grunner til å være borte. De aller minste fagene utgjør 56 klokketimer i løpet av et år. Selv med syv skoletimer fravær vil man være innenfor fraværsgrensen i disse fagene.

– Trenger man å ta en kjøretime, bør man i utgangspunktet ta den slik at det ikke går ut over undervisningen. Men dersom man ikke ser noen annen utvei enn å legge den i skoletiden, er det klokt å gjøre det en dag man ikke har småfagene. Mye av dette vil ordne seg greit med litt planlegging både for kjøreskolene og elevene. Det vi snakker om nå er innkjøringsutfordringer, mener Thue.

Mandag sender lederen i hovedutvalget for opplæring i Sogn og Fjordane Karianne Torvanger og fylkesordfører Jenny Følling et brev til både kunnskapsministeren og utdanningskomiteen på Stortinget, der de ber om møter for å diskutere endringer i de nye fraværsreglene, som de mener må bli langt mer smidige.

Les også: Tørbjørn Røe Isaksens nye fraværsregler

– Har skapt kaos

Kjøretimer regnes ikke som gyldig fravær, men i fraværsreglene blir det åpnet for å holde noe fravær utenfor tiprosentsgrensen av velferdsgrunner.

Også Rogaland har arbeidet med tilsvarende revidert fraværsreglement som Sogn og Fjordane har innført.

– Departementet har skapt kaos med å innføre de nye reglene midt i skoleferien. Ti prosent fraværsgrense, er en streng grense, mener Torvanger.

Hun mener regjeringen bør ha fokus på tiltak som bedrer elevenes gjennomføringsprosent av videregående skole. I Sogn og Fjordane var dette på hele 77 prosent i 2010. Torvangers fremste mål er at denne forblir like høy i fylket.

– Vi er veldig opptatt av at flere elever skal fullføre videregående skole. Det har vært et for høyt fravær. Når elevene ikke er på skole og lærer, står de i mye større fare for å falle ut. Et av målene med de nye fraværsreglene er at skolene må ta tak i fravær på et tidligere tidspunkt, ved at elevene blir varslet når de nærmer seg fraværsgrensen, sier statssekretær Magnus Thue.

Fraværet i den videregående skolen lå på rundt åtte prosent i 2015, høyere enn i arbeidslivet. Nå meldes det om større pågang hos leger og legevakt av elever som ber om sykmelding for helt enkle sykdomstilstander.

– Det nye fraværsreglementet har en betydelig grad av fleksibilitet, og det er ikke grunn til at elever går til legen oftere enn arbeidstagere som gjerne er langt eldre, mener Thue.

Les også

 1. Innfører nye fraværsregler allerede til skolestart

  Allerede ved skolestart etter sommerferien innføres det nye fraværsregler i videregående.
 2. Ap sier nei til Strenge-Torbjørns fraværsgrense

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens omstridte fraværsgrense er en saga blott: Nå sier også Ap nei til grensen.
 3. Den rødgrønne skolearven

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er i ferd med å foreta en høyst nødvendig opprydding i norsk skole etter åtte år…

Flere artikler

 1. Frp-støtte til gyldig kjøretimefravær

 2. Kjøreskoler: Ungdommer avbestiller kjøretimer etter nye fraværsregler

 3. Ingen skulket skolen før

 4. Elever sender sms - får legeattest på at de er syke

 5. Lærere frustrerte av fraværsregelen - stjeler tid og skaper merarbeid

Fra andre aviser

 1. - Kjøreopplæring skal være gyldig fraværsgrunn

  Fædrelandsvennen
 2. Frp-støtte til gyldig kjøretimefravær

  Fædrelandsvennen
 3. Obligatoriske kjøretimer skal ikke telle med i fraværsgrensen på videregående

  Bergens Tidende
 4. - Det er positivt at noen pusher seg litt ekstra til å komme til undervisningen

  Bergens Tidende
 5. Elevfraværet i Agder redusert med 30 prosent

  Fædrelandsvennen
 6. Kjøretimer skal ikke telle med i fraværsgrensen i videregående

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder