Abid Raja: – Må vurdere Rune Bjerkes stilling

Etter dagens pressekonferanse mener Abid Raja (V) at næringsminister Monica Mæland (H) må be DNBs styre vurdere stillingen til konsernsjef Rune Bjerke.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– Med det som har kommet frem, mener jeg Mæland må eksplisitt be styret om å vurdere hans stilling, og er de ikke i stand til det må hun sette styret i stand til det. Bjerke har ikke tatt alvoret inn over seg, og han nærmest sier at fordi han ikke visste noe om det direkte så er han også ansvarsfri.

Det sier Venstre-politiker og medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Abid Raja, etter å ha sett dagens pressekonferanse der DNB redegjorde for deres virksomhet på Seychellene.

– Bjerke sier da egentlig at så lenge man som toppsjef ikke vet noe om det direkte, så er man også ansvarsfri. Han hatt rekke anledninger til å gå inn i materien, men ikke tatt grep. Og jeg reagerer også på at styret ikke tar klarere grep men kun kommer med «vi ber han vurdere»–tiltaksliste.

Les også: DNB innrømmer å ha feilinformert Mæland

BER OM VURDERING: Abid Raja mener at Mæland må be styret i DNB om å vurdere konsernsjefens stilling. Foto: Eskil Wie Furunes VG

Han mener det er typisk norsk at det å ta ansvar er å bli sittende, og sier til VG at det er en uting som det må bli slutt på.

– Det som har skjedd i dag fra styret i DNB er for tynt, og lite tillitsvekkende. Ikke bare stiller styret seg fullstendig bak Bjerke men de utstyrer han også med nye vide fullmakter.

Næringsminister Monica Mæland ønsker å sette seg bedre inn i DNBs redegjørelse før hun kommenterer den.

Tillitssmell for DNB: Aarebrot: – Bjerke må gå

KrF-politiker: – Et grovt etisk svik

– Jeg synes det er for liten erkjennelse både i toppledelsen og i styret til DNB av hvor alvorlig denne saken er. Avsløringen den siste uken gjør at tilliten til DNB er kraftig svekket, sier parlamentarisk nestleder i KrFs stortingsgruppe, Line Hjemdal til VG etter å ha sett dagens pressekonferanse der DNB skulle redegjøre for sin vikrsomhet på Seychellene.

Men Hjemdal ble ikke imponert over det konsernsjef Rune Bjerke presenterte.

Les også: Svært skuffende fra DNB

– Dagens redegjørelse viser at det har vært en tilretteleggelse for bruk av skatteparadiser, og det viser et grovt etisk svik. Jeg må si at det er alvorlig dersom dette har gått under radaren til konsernledelsen.

- GROVT: KrF-politiker Line Hjemdal mener at det DNB har utøvd er en grov etisk svikt. Foto: Jan Petter Lynau VG

– Styret har begrenset seg til å be om fire konkrete vurderinger fra dagens konsernledelse, for eventuelle fremtidige endringer. Så alvorlige som disse avsløringene har vært, hadde jeg forventet av styret hadde bedt om mer enn kun vurderinger av endringer.

– Er dette noe for kontroll- og konstitusjonskomiteen?

– Nå skal vi ta et steg av gangen. Nå fikk vi denne redegjørelsen for en time siden. Det er viktig at statsråd Mæland gir svar på denne redegjørelsen. Og så kan eventuelt kontroll- og konstitusjonskomiteen få en oppgave i ettertid, sier hun og hun legger til:

– Tilliten min til DNB er kraftig svekket etter denne avsløringen.

Les også: Presset øker mot DNB-Bjerke

Ap-politiker: Dette burde få konsekvenser

Finanspolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet, Marianne Marthinsen, mener det er alvorlig at DNB ikke tidligere har klart å tegne det virkelighetsbildet de nå legger frem.

– Det har vært korsveier underveis der det er helt åpenbart at konsernledelsen burde ha stilt spørsmål med virksomheten i Luxembourg. Og det har de ikke gjort. Jeg mener at det ikke er godt nok ikke å ha stilt de spørsmål man burde ha stilt, for dermed senere å kunne si at man ikke visste, sier Marthinsen.

På pressekonferansen innrømmet konsernsjef Rune Bjerke at de muligens burde ha visst hva som foregikk.

Bakgrunn: Dette er Panama-papirene

Marthinsen mener det faktum at DNB innrømmer brudd på interne retningslinjer må få konsekvenser for hvordan de operer internt.

– Dette er noe næringsminister Monica Mæland må følge opp med selskapet.

Om Bjerke blir sittende i sjefsstolen sier Marthinsen at må være styret sin avgjørelse.

Les også: DNBs stråmenn satt i 4000 styrer

Snorre Valen: – Det viktigste er å stramme inn reglene

Heller ikke nestleder Snorre Valen i SV er imponert etter dagens pressekonferanse i bankens lokaler i Bjørvika, og etterlyser ytterligere info fra Bjerke og DNB.

– Jeg synes ikke det var særlig mye nytt i redegjørelsen. Det er veldig spesielt at vi har hatt offentlige runder om dette i 2007, 2009 og 2014 og likevel har ikke ledelsen i DNB fått med seg hva de selger av produkter, sier Valen og pongterer at man enn så lenge ikke har fått vite hvilke skatteparadiser DNB har drevet business i.

Les også: DNB minnet kundene om skatteamnesti før avsløringer

IKKE MYE NYTT: Snorre Valen er mindre imponert etter dagens pressekonferanse, og sier til VG at han fikk vite lite nytt. Foto: Vidar Ruud NTB scanpix

– Det er like vanskelig å si noe om dette som før redegjørelsen, for det kom så lite nytt. Man må undre seg litt når de selv løfter frem at de sparket en medarbeider i 2007 fordi vedkommende var mistenkt for å bidra til skatteunndragelse. Hvorfor sendte de da ut brev til sine kunder om skatteamnesti nå, hvis de ikke har mistenkt at det fortsatt har foregår unndragelse, sier Valen spørrende.

Til VG sier SV-politikeren at han kjenner til at kontroll- og konstitusjonskomiteen vurderer å opprette sak.

– Men det viktigste er at Stortinget strammer inn reglene for eierstyringer. Stortinget har mulighet til å hindre at det her skjer, for de har selv godkjent å plassere store summer i skatteparadiser.

Mener eierskapet har vært for svakt

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen sitter i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, og har tidligere tatt til orde for å åpne sak i forbindelse med avsløringene. Det holder han fast ved etter DNBs redegjørelser.

– Det er fortsatt mange ting som er uklart her. Vi i kontrollkomiteen forholder oss til statsråden, og vårt store spørsmål er hvor aktiv og hvor presis nåværende og tidligere statsråder har vært overfor DNB. Man har et selvstendig ansvar i å stille kritiske spørsmål, og prøve å forstå den kulturen som gjelder i organisasjonen. Her har vi dessverre sett at staten ikke har vært noen aktiv eier, på tross av Stortingsvedtak om det motsatte, sier Lundteigen, og legger til:

– Det som er spesielt alvorlig her, er at staten er i en prinsipielt uheldig dobbeltrolle overfor DNB, når en sitter på et stort eierskap samtidig som en skal være kontrollmyndighet. Jeg er redd dette over tid har ført til at staten i praksis har hatt mer fokus på bankens inntjening enn på reguleringsmyndighet.

I 2014 spurte Næringsdepartementet DNB om deres filial i Luxembourg var involvert i skatteparadis. Lundteigen stiller spørsmål ved om Mæland var for forsiktig i sin dialog med DNB.

– Når statsråd Mæland nå har sagt at den informasjonen som ble gitt i 2014 ikke var dekkende for hva de drev med, vil det være naturlig at hun sender en redegjørelse til kontrollkomiteen om hennes befatning med saken, hvor det blant annet går tydelig fram hvilke spørsmål som er stilt. Jeg er redd presisjonsnivået har vært alt for svakt. Du kan aldri være presis nok: De som vil skjule noe, bruker enhver uklarhet til å unnlate å fortelle sannheten, sier Lundteigen.

– Mener du Mæland burde skjønt hva som foregikk?

– Mæland er leder for en stor, ressurssterk organisasjon. Hun har ett selvstendig ansvar for å stille de presise, kritiske spørsmål som største eier for å få fram atferd og kultur i DNB. Det som nå – i en viss grad – rulles opp, er etter vanlig, sunt, vett et resultat av en kultur som har utviklet seg over tid, sier Lundteigen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder