Frifinnes for erstatningskrav

Anket på stedet

NATTEVAKT: Anna Kristin Gillebo Backlund (30) ble drept da hun var på jobb på Behandlingssenteret Små Enheter i Vollen i Asker. Bildet er gjengitt med familiens tillatelse. Foto:EVIND GRITTIFH BRÆNDE/PRIVAT,

Asker-drapet: Jente (15) dømt til ni års forvaring for drapet på Anna Kristin (30)

SANDVIKA (VG) Den 15 år gamle jenta dømmes til ni års forvaring med en minstetid på seks år for overlagt drap på Anna Kristin Gillebo Backlund (30).

  • Hanna Haug Røset

Artikkelen er over fire år gammel

Den enstemmige dommen som falt i Asker og Bærum tingrett fredag ettermiddag går dermed inn i historiebøkene.

Aldri tidligere har noen under 18 år blitt dømt til forvaring i Norge.

15-åringen anket spørsmålet om straffeutmålingen på stedet, men tar betenkningstid når det gjelder skyldspørsmålet.

Retten finner det bevist utover rimelig tvil at drapet var planlagt, og har derfor dømt 15 åringen for overlagt drap.

– Retten mener en nærliggende fare for gjentagelse vil foreligge i minst ti år. Når retten tidligere har kommet til at en passende tidsramme for straffen er åtte, ni år er de vanlige vilkårene for forvaring oppfylt, leser tingrettsdommer Jens-Sveinung Wegner.

Retten mener imidlertid ikke, i motsetning til påtalemyndigheten, at drapet ble begått under særdeles skjerpende omstendigheter.

– Men retten understreker at det likevel foreligger skjerpende omstendigheter som må tillegges vekt i vurdering av straffeutmålingen, leser Wegner.

15-åringen dømmes også for to tilfeller av vold mot offentlig tjenestemann.

Påtalemyndighetens påstand var at 15-åringen skulle dømmes til 10 års forvaring for overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigheter, med en minstetid på seks år.

Strafferammen for drap når personen var under 18 år på gjerningstidspunktet er 15 år.

Knivstukket og kvalt

Sosionomen Anna Kristin Gillebo Backlund var på jobb ved Behandlingssenteret Små Enheter i Vollen i Asker da hun ble drept natt til 28. oktober i fjor.

Omtrent fire timer etter at hun kom på vakt som våken nattevakt ble hun overmannet av 15-åringen, kvalt og deretter knivstukket i halsen og ryggen 21 ganger.

Bakgrunn: Skrev om drapstanker i dagbok

Jenta har innrømmet å ha begått drapet, men nekter for at det var planlagt.

Forut for drapet har hun hatt en lang historikk med alvorlige voldsepisoder.

De sakkyndige som har undersøkt 15-åringen mener hun lider av en emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse og at hun vil trenge behandling i minst ti år fremover.

Ikke erstatsningspliktig

Bistandsadvokat Siv Hallgrens påstand var at jenta skulle betale en

AVDØDES BROR: Amund Gillebo var tilstede sammen med resten av familien da dommen ble forkynt i Asker og Bærum tingrett fredag. Foto:Terje Pedersen,NTB scanpix

oppreisningserstatning på 250.000 kroner til den dreptes ektemann, mor og far.

Retten satte erstatningsnivået til 200.000 kroner, men frikjente samtidig 15-åringen for erstatningsansvar.

De etterlatt vil likevel få utbetalt fra Voldsoffererstatningsordningen.

Anna Kristin Gillebo Backlunds bror Amund Gillebo sier etter dommen ble forkynt at familien var forberedt på alle mulige utfall.

– Vi var også forberedt på en anke. Vi visste ikke om den ville komme med en gang, men det gjorde den. Vi har uansett kommet et steg videre, og må bare ta det til følge, sier Gillebo.

Soner i Bergen

15-åringen har tidligere uttalt at hun synes det er helt greit å få en forvaringsdom.

Hun fulgte forkynnelsen av dommen via videooverføring til ungdomsenheten i Bjørgvin fengsel der hun har sittet i varetekt.

– Vi er skuffet over at det ble en forvaringsdom. Det mener vi ikke er riktig for en på hennes alder. Jeg stiller meg undrende til at retten tar stilling til gjentagelsesfaren ti år frem, sier jentas forsvarer Cecilie Nakstad til VG.

Kom frem i retten: Psykiater advarte mot vold og drap

I februar i år avgjorde kriminalomsorgen at jenta skal sone i Bergen frem til hun fyller 18,5 år.

Bjørgvin fengsel har bedt om at hun får være der også etter den tid, men det er ennå ikke avklart om det er mulig.

Forsvarerne Cecilie Nakstad og Marianne Darre-Næss frykter at jenta skal bli overført til Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt i Oslo etter at hun blir myndig.

I dommen legges vekt på at jenta skal få være ved ressursenheten som er spesielt opprettet for henne i Bergen. Retten mener det vil være «uakseptabelt» og «svært lite sannsynlig» at ressursenheten avvikles når jenta blir myndig.

– Vi er veldig fornøyd med denne delen av dommen, men i realiteten har ikke retten bestemmelsesrett over kriminalomsorgen. Hadde de hatt det hadde det vært lettere å slå seg til ro med en forvaringsdom, sier Nakstad til VG.

Mer om

  1. Krim

Flere artikler

  1. Prosedyrer i rettssaken etter Asker-drapet: Aktor ber om ti års forvaring for drapstiltalt jente (15)

  2. Asker-drapet:
    Jente (17) dømt til ni års forvaring for drapet på Anna Kristin (30)

  3. Aktor vil dømme 17-åring til forvaring i ti år for Vollen-drapet

  4. Forsvarer vil ha drapstiltalt barn kjent utilregnelig

  5. Forsvarer: – Hun er så godt forberedt som det er mulig å forberede en 15-åring på dette

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder