VG-avsløring viste at Skole-Norge oppga for lave mobbetall

KAMP SOM ENGASJERER: Odin-saken fikk flere tusen mennesker til å gå i fakkeltog mot mobbing en kald novemberdag i 2014. Blant fakkelbærerne skimtes barneombud Anne Lindboe, tidligere varaordfører i Oslo, Libe Rieber-Mohn og nåværende arbeidsminister Anniken Hauglie. Foto: Frode Hansen, VG

Staten snur: Ny elevspørring vil gi høyere mobbetall

På ett år ble antall mobbeofre i skolen plutselig halvert. På papiret. Nå endres landets største mobbeundersøkelse igjen for å få reelt svar på hvor mange elever som mobbes.

 • Frank Ertesvåg

Artikkelen er over tre år gammel

Det har Utdanningsdirektoratet bestemt etter til dels massiv kritikk mot de tidligere endringene i Elevundersøkelsen.

Endringene førte til at 20.000 elever ikke lenger oppga at de ble mobbet.

Våren 2012 hadde antall skolebarn som opplevde å bli mobbet, holdt seg stabilt på rundt syv prosent siden 2007, ifølge verktøyet som måler mobbing i Norge; Elevundersøkelsen. Det tilsvarte at over 50.000 av de 800.000 elevene i grunnskolen og videregående ble mobbet.

Høsten 2013 var det bare fire prosent av elevene som oppga at de ble mobbet, noe som tilsvarte drøyt 30.000 elever av alle elever – eller 17.000 elever av de 400.000 elevene som hadde svart på Elevundersøkelsen.

LES IGJEN: Historien om Odin

Årsaken var åpenbar: Utdanningsdirektoratet hadde lagt til en ny svarmulighet på spørsmålene i Elevundersøkelsen 2013.

Elevene skulle også svare på om de følte seg krenket, noe som høyst sannsynlig reduserte andelen elever som opplevde seg mobbet.

Les også: Offisielt er det rekordlite mobbing – nå kritiseres statistikken

Fikk mye pepper

I tillegg var elevspørringen flyttet fra slutten av skoleåret til begynnelsen av skoleåret, noe som også kunne spille inn på antall elever som oppga at de ble mobbet i løpet av de siste dagene, ukene og månedene.

Etter at VG avslørte sammenhengen mellom mobbetallene og endringen i spørreundersøkelsen, kom det kritikk fra blant andre nestoren innen forskning på mobbing, Dan Olweus, Barneombud Anne Lindboe, Nova-forsker Anders Bakken og tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik.

VIL HA RIKTIGE TALL: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) avbildet etter at han la frem forslag til bekjempelse av mobbing på Ila skole i Oslo sist vinter. Foto: Frode Hansen VG

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vedgår at den omtalte endringen i undersøkelsen har bidratt til å skape forvirring om hvor mange som blir utsatt for mobbing i skolen.

– Vi fikk mye kritikk, også fra pårørende og foreldre for at endringene i undersøkelsen kunne bidra til å forkludre bildet av omfanget på mobbing. Nå har Utdanningsdirektoratet endret spørsmålene igjen. Problemet er at det ikke fanger opp endringen i forekomst av mobbing sammenlignet med de siste Elevundersøkelsene, sier Røe Isaksen til VG.

Fortvilet mor: Umulig å flytte mobber til ny skole

– Burde aldri blitt endret

Dette vil trolig gjøre at mobbetalene går opp, ifølge skolestatsråden.

– Men dette vil samtidig gi oss et bedre bilde over omfanget av mobbingen.

ENDRINGENE: Det nye skrivet som er sendt ut av Utdanningsdirektoratet til brukerne av Elevundersøkelsen.

Han understreker at dette er noe som er konkludert ut fra en faglig vurdering i Utdanningsdirektoratet – og ikke ut fra noe oppdrag fra ham.

– Både i 2013 og nå ble Elevundersøkelsen endret som følge av en faglig vurdering fra Utdanningsdirektoratet, sier Røe Isaksen.

– Det blir ikke lett å få konsistente, sammenlignbare mobbetall etter dette?

– Det er et problem. Egentlig burde ikke Elevundersøkelsen ha blitt endret i det hele tatt. I den store sammenhengen så har vi likevel sterke indikasjoner på at mobbetallene er stabile på rundt 7 prosent av elevgruppen. Men nå vil det ta noen år før tallene er sammenlignbare med de nye tallene som kommer til høsten, svarer kunnskapsministeren.

– Vil det også bli vurdert å flytte undersøkelsen fra høsten til våren?

– Det er foreløpig ingen planer om å flytte undersøkelsen til våren, svarer skolestatsråden.

Les også: Margit (17) tok et oppgjør med mobbingen

Mer om

 1. Mobbing
 2. Skole og utdanning
 3. Barn og unge
 4. Oppvekst
 5. Solberg-regjeringen

Flere artikler

 1. Pluss content

  Staten snur: Elevundersøkelsen blir endret etter VG-avsløring

 2. 39.000 elever mobbes - mange opplever at voksne ikke merker det

 3. Mobbe-alarm i osloskolen - nytt mobbeombud får hendene fulle

 4. Mobbingen øker - over 50.000 elever plages

 5. Budsjettlekkasje: Regjeringen dobler million-satsing mot mobbing

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder