GRATIS: Fra og med i dag kan du kjøre gratis under Oslofjorden. Iallefall noen år... Foto: GOOGLE

Nå er Oslofjordtunnelen gratis

Pendlerne sparer 60 kr dagen. Flere biler kan gi flere ulykker

I dag ble det gratis å kjøre den 7,3 kilometer lange Oslofjordtunnelen mellom Drøbak og Hurum. Dermed vil trafikken øke.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

I dag kjører i snitt 7500 biler, inkludert 1000–1200 vogntog, gjennom tunnelen hvert eneste døgn.

– Når bommen blir borte regner vi med at det vil øke til 10.000 biler i døgnet. Det blir spennende å se hva som skjer, sier Tom Folvik som er konstituert brannsjef i Røyken, på Buskerud-siden av Oslofjordtunnelen, til VG.

Prosentandelen tungtransport kan også komme til å øke noe.

– Frykter dere flere ulykker?

– Frykter er ikke det rette ordet, men sannsynligheten for flere ulykker er absolutt til stede med økt trafikk, sier Folvik.

Allerede i dag er tunnelen stengt 300 ganger i året.

– Det kan være på grunn av ulykker, vedlikehold, biler som får motorstopp og gjenstander i veibanen. En dag var den stengt tre ganger på fire timer, sier Folvik.

Ifølge NRK er en ny spesialutstyrt tankbil, til over 4,5 millioner kroner, bestilt for å kunne gjøre en bedre slukkejobb i tunnelen. Den bilen kommer i november.

Flere år uten bompenger

Oslofjordtunnelen var ferdig nedbetalt høsten 2013, men innkrevingen fortsatte i påvente av en ny Oslofjordforbindelse.

– Hvor lenge kan vi kjøre gratis, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen?

– Så lenge som mulig. I hvert fall mange år. Det skal bygges en ny Oslofjordforbindelse og den må betales på en eller annen måte, sier statsråden til VG.

Solvik-Olsen viser til at det er opp til Stortingsflertallet om man vil finansiere dette med bompenger og i dag er det flertall for en slik løsning.

Dagens tunnel har en stigning på hele 7 prosent, som er to prosent mer enn hva EU tillater i sitt tunneldirektiv, og det kan derfor oppstå varmgang i bremsene hvis man ligger på bremsen i stedet for å kjøre med lavere gir.

Det har vært flere ulykker i tunnelen, som ble åpnet i 2000. Den ble utbedret for 70 millioner kroner etter en brann i 2011.

Det har inntil i dag kostet 50 kr å kjøre gjennom Oslofjordtunnelen med en personbil. Med brikke og max rabatt, kostet det 30 kroner for en passering. Dermed kan pendlerne spare 60 kroner dagen.

– Å få vekk den økonomiske barrieren som bomstasjonen er, vil være bra for lokalbefolkningen. Nå kan de se annerledes på arbeidsmarkedet rundt Oslofjorden og på kultur og fritidstilbud. De kan stikke på kino på motsatt side uten at det koster 90 kroner i tillegg, sier Solvik-Olsen.

Det blir også spennende å se hvor mye av tungtransporten som vil velge å bruke en gratis tunnel framfor å kjøre via Oslo.

Utreder flere alternativ

Statens vegvesen utreder nå flere muligheter for krysning av Oslofjorden.

Ett av alternativene som utredes er å bygge et nytt løp i Oslofjordtunnelen som skal gå parallelt med eksisterende tunnelløp. Denne planen innebærer, ifølge Statens vegvesen flere tverrforbindelser mellom løpene, med ca. 250 meters mellomrom.

Men hvis man skal følge EUs tunneldirektiv må det nye løpet bygges slakere og dermed kan man ikke bruke den eksisterende tunnelen som rømningsvei.

Et annet alternativ er tunnel eller bro ved Horten-Moss eller en broløsning nord for dagens tunnelløp.

– Det jobbes med tre ulike løsninger og vi får vurderinger fra Statens vegvesen i løpet av høsten. Jeg regner med å få det inn i NTPen (Nasjonal Transportplan), sier Solvik-Olsen.

Men uansett hvilken løsning man går inn for, vil dette ta tid.

– Vegvesenet sier selv at hvis beslutningen tas i dag, vil det ta to år før de setter spaden i jorden, sier Solvik-Olsen. Detaljregulering må til og kontrakter på plass før man kan begynne.

Husker du? Oslofjordtunnelen stengt etter at taket raste ned

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder