Barnevernet grep ikke inn - jente får erstatning

INNENRIKS

Drammen kommune er dømt til å betale 300.000 kroner i erstatning etter at barnevernet ikke grep inn da en jente ble utsatt for omfattende omsorgssvikt.

Publisert:

Jenta har sammen med to halvsøstre vokst opp under det Drammen tingrett omtaler som omfattende omsorgssvikt og psykisk mishandling. Moren har vært narkoman, og familien har byttet bosted inntil 20 ganger, skriver Drammens Tidendes nettutgave.

I perioden fra 1990 til 2002 har det kommet en rekke bekymringsmeldinger til barnevernet i Drammen fra anonyme meldere, skole, politi, helsemyndigheter og andre kommuner. Samtlige meldinger, som blant annet har handlet om fyll, rus og grove trusler, har blitt henlagt av barnevernet.

De tre halvsøstrene som har gått til sak mot Drammen kommune, hevder at kommunen, ved barnevernstjenesten, har kjent til forholdene de levde under som barn, og at kommunen har utvist grov uaktsomhet ved å ikke gripe inn.

På bakgrunn av halvsøstrenes forskjellige livshistorier er det bare en av de tre halvsøstrene som er tilkjent erstatning, ifølge dommen som kom tirsdag.

- Jeg er glad for at en av dem har fått erstatning. Men vi får sette oss ned over nyttår for å se hva vi gjør med kommunens frifinnelse for de to andre, sier halvsøstrenes advokat, Dagfinn Hodt.