Ungdomspolitikere boikottet skoledebatt da Unge Venstre-effekter ble forsøkt stoppet

Unge Venstre ble hindret i å sette «legalize it»-materiale på Tromsø-skolen Breivang fredag. Da boikottet resten av ungdomspartiene arrangementet.

  • Andrea Rognstrand

– Vi fikk ikke fronte vårt politiske budskap. Da sa alle de andre ungdomspartiene at «vi drar herfra. Ytringsfriheten er viktigere», sier Unge Venstre-leder i Troms og Finnmark, Benedicte Bjørnås til VG.

Det var duket for politisk debatt på Tromsø-skolen, men da valgbodene skulle settes opp tok ansatte ved skolen affære. En video VG har sett viser to ansatte ved skolen som blander seg når Unge Venstre-politikerne skal sette opp materialet sitt. Ved en anledning tar lærer tak i plakaten til ungdomspartiet.

Effektene bar budskapet «legalize it» (legaliser det) på. Ungdomspartiet har lenge kjempet for en liberalisering av ruspolitikken.

iTromsø skriver at det var en lærer og assisterende rektor Bente Killie som tok affære. Til avisen sier hun at hun ikke vil kommentere saken bortsett fra at skoleeier har gitt beskjed om at plakaten er brudd på opplæringsloven.

Killie ønsker ikke å kommentere saken overfor VG.

VG har vært i kontakt med læreren som grep inn, han viser til fylkets utdanningssjef.

Mener det er reklame

Utdanningssjef Børre Knudtå i Troms sier til VG at det er en uheldig hendelse de gjerne skulle ha vært foruten.

– Det er viktig å synliggjøre at det ikke er ytringsfrihet, men reklamemateriell som skal begrenses, sier utdanningssjefen.

Han viser til paragraf 9.6 i opplæringsloven:

”Skoleeigaren skal sørgje for at elevane ikkje blir utsette for reklame som er eigna til å skape kommersielt press, eller som i stor grad kan påverke haldningar, åtferd og verdiar, mellom anna på skolens område, i lærebøker og andre læremiddel som blir nytta i opplæringa. Departementet kan gi nærmare forskrifter.”

Han sier at alle ungdomspartiene har fått beskjed om at reklamemateriell ikke er lov ved valgtorgene. I det politiske ordskiftet er det ikke lagt noen begrensninger.

– Når de har vært på de andre skolene har de forholdt seg til det og tatt ned reklamemateriellet for hasj-jointer til 16-åringer.

Kongsbakken videregående skole som også ligger i Tromsø skulle i likhet med Breivang skole ha valgtorg fredag. Det er nå avlyst. Valg og debatten ved skolen går som planlagt.

– Alle partier ønsket som frittalende debattanter

Rektor ved skolen, Kristin Halvorsen, sier til VG at de hadde sett fram til debatten ved skolen.

– De kom i dag og ved rigging av valgtorget tok Unge Venstre fram roll-upen. Vår ansatte ba dem pent om å ta den ned, noe de nektet, sier rektoren og legger til at hun ikke selv var tilstede.

Hun legger vekt på at de ønsket at alle synspunkter skulle komme til ordet under debatten, men at de hadde fått tydelige føringer fra utdanningsjefen knyttet til materiellet.

– Men alle partier var selvsagt ønsket som frittalende debattanter i debatten for å fronte å fremme sine politiske budskap og fanesaker. Det er viktig for oss at alle partienes sine stemmer skulle bli hørt.

Hun sier at plakaten ble satt opp etter hvert og at assisterende rektor siden kom tilbake til valgtorget og viste til opplæringsloven.

Debatten og valgtorget ved skolen er avlyst, men valget avholdes tirsdag.

– Hvordan reagerer elevene på dette?

– Det ønsker jeg ikke å uttale meg om.

Omfattende debatt

Skolevalget er et prosjekt med mål om å gjøre elevene kjent og interessert i demokratiske prosesser. Valgene finner sted ved videregående skoler over hele landet mellom 26. august og 4. september.

VG har tidligere omtalt motstanden Unge Venstre har møtt i forbindelse med oppkjøringen til valget. I Agder, Troms og Trøndelag har politiet tatt grep for å hindre ungdomspartiets utdeling av det de mener er ulovlige valgkampeffekter.

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) uttalte til VG tidligere denne uken at det er fullt ut legalt å arbeide politisk for å endre gjeldende lovgivning, selv om han politisk vil advare mot legalisering av narkotika.

– Det er likevel slik at det er fullt lovlig å argumentere for legalisering, og der bør politiet være måteholden med å nekte en slik type argumentasjon, sa justisministeren

– Ingen løsning å forby ytringer vi ikke liker

Da de eldre voksne ved skolen nektet ungdomspartiet å sette opp plakaten, viste de til kunnskapsminister Jan Tore Sanners (H) uttalelse torsdag.

– Jeg vil innledningsvis peke på ytringsfriheten som grunnleggende menneskerettighet og en forutsetning for vårt demokratiske system. Den er vernet både av en egen bestemmelse i Grunnloven og av bestemmelser i internasjonale menneskerettskonvensjoner. Politiske ytringer har et særlig sterkt vern. Det er ingen løsning å forby ytringer som vi ikke liker. Vi må heller møte slike ytringer med motytringer, skriver Sanner.

– Jeg er ikke enig i budskapet i Unge Venstres kampanje, men jeg mener like fullt at det er deres fulle rett å ytre budskapet.

Unge Venstre-Bjørnås sier til VG at hun ble opprørt over innblandingen.

– Det er så sykt at noe som dette kan skje. Det har vært så mye om dette i mediene, trusler fra lærere og rektorer og ubehagelige kommentarer. Jeg knakk sammen i gråt, sier hun til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder