FORBEREDER SEG: Helsedirektoratet har startet planleggingen av tiltakene som må gjøres dersom coronaviruset kommer til Norge. Foto: ROSLAN RAHMAN / AFP

Helse-Norge forbereder seg på farlig virus

Helsedirektoratet har startet planleggingen av hva som må gjøres dersom det smittsomme og farlige coronaviruset sprer seg til Norge.

Helsedirektoratet vil blant annet kartlegge beholdningen av legemidler og behandlingskapasiteten ved sykehusene.

Verdens helseorganisasjon (WHO) vurderer situasjonen i et møte onsdag kveld. Etter det vil Helsedirektoratet sammen med Folkehelseinstituttet vurdere om det er aktuelt å gjennomføre flere tiltak i Norge.

Viruset, som først ble registrert i Kina, er nå også registrert i flere andre land, blant annet i USA. Så langt er ni personer bekreftet døde som følge av viruset, alle i Kina.

– Det er Helsedirektoratet som beslutter om vi skal innføre helsesjekk ved innreise til landet. Før vi tar en beslutning vil vi be om råd fra Folkehelseinstituttet og Helse- og omsorgsdepartementet. Vi vil også se på anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon og Det europeiske smittevernbyrået, sa Steinar Olsen, beredskapsdirektør i Helsedirektoratet til VG på tirsdag.

– Nå følger vi med på situasjonen, og venter på hva konklusjonen fra møtet i Verdens helseorganisasjon blir, fortsatte Olsen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder