TORPEDO: Påtalemyndigheten mener Amir Mirmotahari inngikk en avtale om å ta livet av torpedoen Raein Rueintan. Foto: Privat

Forsvarer om utpekt leiemorder: Han var med på utpressingen

Tiltalte Amir Mirmotahari skal ha blitt manipulert og lurt i en felle. Den utpekte leiemorderen samarbeidet med mannen som skulle drepes, ifølge forsvareren.

– Det var en slu plan disse guttene la, sa Kim Ellertsen under sin del av forsvarerteamets prosedyre i Oslo tingrett.

Den tidligere advokaten Amir Mirmotahari (42) er tiltalt for å ha inngått et såkalt drapsforbund med en iransk mann i 30-årene.

les også

Krever nesten tolv års fengsel for eks-advokat

Drapsforbundet er den alvorligste posten i den omfattende tiltalen (se faktaboks under).

– Det er ikke bevismessig dekning for en fellende dom for denne posten, sa Ellertsen.

– Lure mer penger ut av ham

Ifølge tiltalen skal Mirmotahari og den utpekte leiemorderen ha avtalt å ta livet av torpedoen Raein Rueintan (39), som høsten 2015 truet og presset den tidligere advokaten for penger.

Bakgrunn: Advokaten og torpedoen

FORSVARERE: Advokatene Anders Brosveet (t.v.), Ingvild Boe Hornburg og Kim Ellertsen fra Advokatfirmaet Elden. De er forsvarerteamet til advokat Amir Mirmotahari i rettssaken i Oslo tingrett. Foto: Frode Hansen

I Oslo tingrett torsdag ble det hevdet at den utpekte leiemorderen og torpedoen samarbeidet om å manipulere og drive med utpressing av den tiltalte eks-advokaten.

– Det er hele tiden et skyggespill som Mirmotahari ikke vet noe om. Alt sammen er for å lure mer penger ut av ham, sa Ellertsen.

les også

Forsvarer om Mirmotahari: Drapsavtale ikke bevist

Den utpekte leiemorderen og torpedoen kommer begge fra Iran, men begge har vært bosatt i Norge gjennom flere år. I retten er de to blitt beskrevet som bekjente fra barndommen av.

Høsten 2015 hadde Mirmotahari flere møter med den utpekte leiemorderen. Det ble gjort lydopptak av ulike samtaler, og i et av opptakene kommer det blant annet frem at den utpekte leiemorderen skulle reise til Iran.

Les også: Nekter skyld for nesten alt

OMFATTENDE TILTALE: Den tidligere advokaten avbildet noen uker før VG avslørte ham i juni 2016. Etter VG-avsløringen ble Amir Mirmotahari pågrepet av politiet. Foto: Tore Kristiansen

Påtalemyndigheten mener han skulle til Iran for å drepe torpedoen, eller organisere det slik at andre gjennomførte ugjerningen. Ifølge tiltalen skulle Mirmotahari betale 200.000 kroner for at drapet ble begått.

Den utpekte leiemorderen er regnet som et nøkkelvitne i saken, og Mirmotahari er tiltalt for vitnepåvirkning mot ham etter at han skal ha brutt et rettslig kontaktforbud høsten 2018.

Forsvarer: Finnes ikke spor av penger

I retten har den utpekte leiemorderen hevdet at han i november/desember 2015 fikk utbetalt 100.000 kroner i kontanter av Mirmotahari, og at dette var en del pengene han skulle få for å ta livet av torpedoen.

– Det er ikke bevismessig dekning for at det er betalt 100.000 kroner. Det er et ganske avgjørende element dersom det er inngått et forbund om drap. Det er på en måte «hand shaken», sa Ellertsen i prosedyren.

Den utpekte leiemorderens forklaring om betalingen av disse pengene ble beskrevet som «ullen» i retten.

Blant annet pekte forsvareren på at det er rart han ikke husker nøyaktig når overlevering av pengene skal ha funnet sted.

– Han er den eneste kilden som hevder at disse 100.000 er betalt. Ingen har sett disse pengene. Det finnes ikke spor av disse 100.000 kronene, sa Ellertsen.

Hevder torpedoen styrte alt

Forsvareren viste til at det er mulig å dokumentere andre beløp Mirmotahari har betalt til ulike personer – selv utbetalinger som er knyttet til straffbare forhold.

I retten viste forsvareren til at det var kommunikasjon mellom den utpekte leiemorderen og torpedoen høsten 2015. Kontakten mellom de to skjedde samtidig som den utpekte leiemorderen hadde møter med Mirmotahari.

Forsvareren hevder det var torpedoen regisserte det hele – og at den utpekte leiemorderen rådførte seg med ham om hvordan Mirmotahari kunne manipuleres.

– Dette er en historiefortelling som Mirmotahari går på med begge beina. NN (utpekt leiemorder) er et verktøy for Raein Rueintan, og det mener jeg kommunikasjonen mellom de to er et bevis på, sa Ellertsen.

Forsvareren mener den utpekte leiemorderen konstruerer historier for å gjøre seg interessant - og påpekte at han søkte asyl i Norge dagen etter at hadde vært i et rettslig avhør i Oslo tingrett.

Videre pekte forsvareren på at den iranske mannen har kommet ble flere påstander om flere angivelig lovbrudd Mirmotahari skal ha stått bak, men ingen skal ha trodd på det han har fortalt.

– Han tilpasser sin forklaring etter målet, etter hva han selv ønsker å oppnå.

PROSEDYRER: Advokatene Ingvild Boe Hornburg og Kim Ellertsen fra Advokatfirmaet Elden. Foto: Frode Hansen

– Han kunne ikke forklare seg

Tidligere har påtalemyndigheten vist til at den tiltalte 42-åringen – utover et avhør 16. juni 2016 – har nektet å stille til avhør med politiet.

– Påtalemyndigheten har hevdet at han kunne ha forklart seg om drapsforbundet tidligere? Nei, han kunne ikke det. For det finnes ikke noe drapsforbund, sa Ellertsen.

Like før rettssaken startet opp i september leverte den tidligere advokaten inn en skriftlig forklaring på flere titalls sider.

les også

Aktor om tiltalt eks-advokat: Kynisk, beregnende og uten empati

Påtalemyndigheten hevder at forklaringen hans er tilpasset – etter at han har fullstendig oversikt over politiets etterforskning.

– Han ønsket ikke å bevege seg inn i ukjent farvann. Han valgte å avvente med å avgi forklaring til han hadde fullstendig oversikt nok over saken. Mirmotaharis tillit til politiets søken etter sannheten på dette tidspunktet var fraværende, sa Ellertsen, som påpekte at man må ha konkrete og bevismessige holdepunkter for å se bort fra Mirmotaharis forklaring.

– Det er ikke han som skal bevise at hans forklaring er riktig. Den må motbevises av påtalemyndigheten. Hans forklaring er i utgangspunktet riktig, sa Ellertsen.

Forsvarerteamet fortsetter sin prosedyre torsdag.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder