IKKE OVERRASKET: Eli Gunhild By, leder i Norsk sykepleierforbund, mener politikerne må våkne. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Vil mangle 28.000 sykepleiere i 2035: – Det er en varslet krise

Vi går mot en stor underdekning av sykepleiere og helsefagarbeidere, ifølge SSB. I 2060 vil bemanningsbehovet være dobbelt så stort som i 2018.

Om 15 år vil vi mangle 28.000 sykepleiere og 18.000 helsefagarbeidere, ifølge rapportene, som er bestilt av Helse- og omsorgsdepartementet.

– Det er veldig alvorlig, sier Eli Gunhild By, leder i Norsk sykepleierforbund (NSF), til VG.

– Jeg må si det igjen: Disse tallene har vi hørt før. Det er en varslet krise.

I 2060 vil bemanningsbehovet i helse- og omsorgssektoren være doblet, fra 309.000 i dag til 618.000 om 40 år, ifølge SSB. Da vil sektoren stå for 24 prosent av alle årsverk i Norge, ifølge beregningene.

les også

Andrea (2) tåler ikke vaksiner: Hun er avhengig av at andre barn vaksineres

– Nå må politikerne våkne og ta grep, så den varslede krisen ikke blir realitet. Sykepleiermangelen gjør at mange ikke får den behandlingen og pleien de har behov for, sier By.

Sykepleierlederen gir resept på arbeidstidsordninger som gjør at flere vil stå i jobben lenger, høyere lønn og rekruttering til yrket.

– Gjennomsnittlig avgangsalder for sykepleiere er 57 år. Vi må sørge for arbeidsforholdene ligger til rette for at folk står lenger i jobben.

les også

Audun Stensland (14) er født med hjertefeil: – Vaksiner handler ikke bare om deg selv

– Nye løsninger

By er ikke fornøyd med politikernes innsats, men helseminister Bent Høie mener han har løsningen klar: Man må få flere til å utdanne seg til disse yrkene, få dem som starter på utdanningene til å gjennomføre løpet, de som jobber i helsetjenestene til å bli der og sørge for at flere jobber heltid og kan stå lenger i jobb, mener han.

– Samtidig kan ikke løsningen bare være å ansette eller utdanne flere. Da vil ikke andre oppgaver i samfunnet bli løst. Derfor må vi finne nye måter å løse det på, nye måter å jobbe på, ny teknologi og nye måter å involvere pasientene, sier Høie.

les også

«ADHD-saken» handler om likeverdig helsetilbud

Helseministeren peker på reformen Leve hele livet, som han mener har vært en suksesshistorie i hjembyen Stavanger. Han vil at rehabiliteringsteam skal bli satt inn tidligere for eldre, så de får trening i å klare seg selv lenger. Det kan være velferdsteknologi som gir varsel når eldre faller eller som hjelper dem med å snu seg om natten, forteller Høie.

– Vi ser at det å jobbe på nye måter å jobbe på har hatt stor effekt blant annet i Stavanger kommune. De har redusert behovet for hjemmesykepleie og sykehjemsplasser. Eldre er mer fornøyd og mestrer livet bedre selv, sier han.

– Det vil gjøre at tallene fort ser annerledes ut når vi er i 2035.

Husker du? Da Leve hele livet ble lagt frem, tok Høyre blant annet til orde for mer eldresex.

TRO PÅ NY TEKNOLOGI: Mangelen på sykepleiere og helsefagarbeidere vil ikke nødvendigvis være så stor som SSBs fremskrivninger tilsier, tror helseminister Bent Høie. Foto: Krister Sørbø / VG

Søkertallene faller

Etter åtte år med oppgang i antall søkere til sykepleierstudiet, var det et stort fall i 2018. Nedgangen var på over 18 prosent, og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) sa til VG at hun mener det skyldes innføringen av karakterkrav for å komme inn på studiet. Nå må nemlig søkerne ha karakteren tre eller høyere i matte og norsk.

– Mange strever med å fullføre utdanningen, og dette vil sannsynligvis bidra til at flere gjennomfører. Vi har også stilt krav om at sykehus skal ha lærlingplasser for helsefagarbeidere, så de får spennende og gode lærlingplasser, sier Høie.

les også

Nye søkertall: Færre vil bli lærere og sykepleiere

– Lav lønn, krevende turnuser, tunge løft og lite prestisje. Frister det en 19-åring som skal søke utdanning?

– Selv om vi hadde en nedgang i antallet primærsøkere i år, er det mange søkere per studieplass og vi har over tid sett en økning. Svært mange ser på dette som spennende og viktige yrker. Men vi er også nødt til å heve statusen for disse yrkene, ikke minst for å jobbe i kommunal helse, sier Høie.

Én av fire sykepleierstudenter faller av i løpet av utdanningen. Sykepleierforbundet har vært pådriver for at regjeringen skulle innføre disse kravene og By i Norsk sykepleierforbund sier nedgangen var ventet.

– Det har vært høyt antall søkere til sykepleierutdanningen, og det er i dag 2,6 søkere per studieplass. Vi skal følge med nøye på hvordan utviklingen går, for vi har ikke råd til at antallet søkere går ytterligere ned, sier hun.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder