ELDREGLEDE: Sylvi Listhaug og Jan Davidsen fant tonen da de møttes for å snakke opp Norges eldre. Foto: Frode Hansen, VG

Listhaug og Davidsens oppgjør med eldremyter

Her er et av årets mest overraskende par: Sylvi Listhaug og Jan Davidsen. De går sammen ut for løfte ryktet til landets eldre.

– Regjeringen skal ha ros for å ha opprettet eldreministerpost - og innført eldreombud. De har fortsatt en lang vei å gå, men vi er enige om mye, sier Davidsen til VG.

Han var kjent som en av LOs mektigste over mange år, som leder i LOs største forbund, Fagforbundet. I dag leder han Pensjonistforbundet og har funnet en alliert i eldre- og folkehelseminister og Frp-nestleder Sylvi Listhaug.

– Vi har allerede hatt et møte og kommet til at det er mange saker vi kan kjempe for sammen. Det er et feilaktig syn på eldre i vårt samfunn: At de trenger hjelp, stikker av med de unges pensjonspenger og at man nærmest kan sende hele gjengen på sykehjem, sier Listhaug.

De vil ha slutt på baksnakking – og fremsnakker norske eldre.

– Sannheten er at våre pensjonister og eldre er fantastiske, som stiller opp for barn og barnebarn, i frivillig arbeid - og reiser verden rundt, sier Listhaug.

– Helt enig, de er en fantastisk gruppe, hvor de aller fleste er ressurssterke. Men det er også noen som sliter, sier Davidsen.

– Ressurs

– Vi skal prise oss lykkelige over at gjennomsnittlig levealder nå er over 80 både for menn og kvinner. Det er en stor seier for velferdssamfunnet vårt, som gjør at vi får beholde våre kjære lenger. Du skal ikke gå mer enn en generasjon tilbake, hvor man jobbet til man ble pensjonist og døde noen få år etter. Nå er det mange som lever like lenge som pensjonist, som tiden de har vært i arbeid. Det er på tide å se de eldre som en ressurs, sier Listhaug.

Vi sitter på hennes kontor bak Oslo Tinghus.

– Der er jeg helt enig med Sylvi: Det er en oppfatning blant unge om at eldrebølgen nærmest treffer dem og at det vil bli veldig dyrt. Det er helt feil. 90 prosent av de eldre bor ikke på sykehjem, de bor hjemme. Det er bare ti prosent som er hjelpetrengende, sier han.

– Det vil gi kraftig økte pensjonsutgifter?

– Jeg er lei av bildet som skapes av eldre: De er en stor kostnad som det gror mose på på sykehjem. Vi snakker om en stor gruppe på rundt en million mennesker, som har betalt skatt og trygdeavsetninger opp gjennom et helt liv. Det er urettferdig og uheldig at de blir fremstilt som en byrde. Vi er nødt til å bygge bro over generasjonene i Norge i dag, sier Davidsen.

MØTEDRIKKE: Sylvi Listhaug serverte kaffe og vann da eldregeneralen Jan Davidsen kom på besøk mandag. Foto: Frode Hansen

– Nye inntekter

De mener eldre fortjener mer «kred» fra de unge, men også hjelp.

– Vi er opptatt av at de unge skal få grunnlag for å skape nye inntekter, slik at vi kan videreføre dagens velferdsstat, sier han.

– Blant annet gjennom pensjon fra første krone, som din regjering ikke er for, Listhaug?

– Ja, vi ønsker at unge og folk på deltid skal få pensjon, sier Davidsen.

Han ser bort på Listhaug, som nikker, men som ikke vil si noe om det.

– Og du mener Listhaugs regjering har underregulert pensjonsoppgjøret i mange år?

– Ja, vi ønsker å få tilbake forhandlingsretten vi mistet i 2011. Jeg tror regjeringen bør se at de trenger oss som samarbeidspartner i den saken.

Hun nikker også denne gangen, men nå kan hun vise til at han sikter mot feil bord.

– Det er en sak som ikke ligger under meg, men under arbeids- og sosialministeren.

– Bank på hos naboen

De ser flere felles utfordringer, som de vil løse, som manglende digital opplæring og ensomhet.

200.000 eldre sier de ikke klarer å ha kontakt med banken eller det offentlige på grunn av digitalisering. Pensjonistforbundets 750 lokalforeninger arrangerer kurs både i nettbrett og velferdsteknologi. Og vi står bak faglige og sosiale sammenkomster, som gjør at pensjonister kan finne nye fellesskap når de gamle nettverkene forsvinner, nikker Davidsen.

les også

Gratulerer med 90-årsdagen, Kjell Askildsen!

– Når du forlater arbeidslivet, er det mange som mister kontakten. Og når partneren dør, blir mange sittende igjen alene. Da må vi hjelpe dem med å komme ut, ikke bidra med teknologiske stengsler, som gjør at de ikke greier å bestille kinobillett eller togbillett, sier han.

– Jeg leste om en 94-år gammel dame, som nylig opprettet en blogg. Mange eldre er flinke på sosiale medier, men vi må stikke fingeren i jorden og erkjenne at det ikke er alle som vil eller har mulighet å komme på nett.

Listhaug mener enkle grep ofte er det beste:

– Vet du at naboen sitte mye alene, koster det ikke all verden å banke på for å slå av en prat. Vi må bli flinkere til å ta kontakt med våre eldre. De har så mye erfaring å formidle, at unge har mye å lære. Jeg har hatt gleden selv, sier hun:

– Hva vil du bidra med i kroner og øre for legge forholdene til rette for praktiske forbedringer som kan hjelpe eldre?

– Det er snart statsbudsjettid, så det kan jeg ikke si noe om, men Pensjonistforbundet og andre får støtte til flere prosjekter som fremmer aktivitet, frivillighet og teknologihjelp.

Eldreråd

Davidsen forventer at Listhaug bidrar til at eldreråd i kommunene blir en spydspiss.

– Tannhelse er et område hvor mange kommuner svikter: I hjemmesykepleien skal alle eldre få tilbud om gratis tannhelse, men det er ikke nok folk i kommunene til å gjør den jobben.

– Det er noe jeg er helt enig i. Det er store forskjeller mellom kommunene og i fylkene. Alle har krav på det og dette er noe eldrerådene bør gripe fatt i, overfor sine kommuner. Når du ikke føler deg trygg i eget hjem, at du faller og opplever at det ikke er forsvarlig lenger, da går det for lang tid til den enkelte får tilbud om hjelp, sier Listhaug.

Davidsen erkjenner samtidig at mange eldre i dag er godt stilt økonomisk.

– Ja, men mange sliter. Regjeringen har over tre budsjetter økt inntektene til minstepensjonistene med 12000 kroner. Men det monner lite når 8000 har forsvunnet i levealdersjustering.

Selv har han følgende, aldrende erfaring å bidra med:

–Jeg følte meg ikke gammel da jeg passerte 50. Ei heller som 60. Og heller ikke nå som jeg er blitt 70. Jeg føler meg like ung som den gangen.

PS: Tirsdag 1. oktober er det verdens eldredag.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder