NY STATSRÅD: Geir Inge Sivertsen satte seg i fiskeriministerens stol 24. januar. Nå sier SMK at han skulle ha forlatt fylkespolitikken før årsskiftet. Likevel har har fortsatt å motta godtgjørelse. Foto: Terje Pedersen, SCANPIX

Sivertsen fulgte ikke avtalen med Erna Solberg: Skulle si opp verv før nyttår

Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) hadde ikke godkjenning fra statsminister Erna Solberg (H) til å fortsette som fylkestingsmedlem etter nyttår.

Likevel har han hittil i år fått 27.000 kroner i godtgjørelse fra Troms og Finnmark fylkeskommune. Nå skal han betale tilbake dette også, sier han.

– I dag har jeg ryddet opp, sier Sivertsen til VG mandag kveld.

Etter en dag med nye avsløringer om godtgjørelser, klargjør Statsministerens kontor, SMK nå hva som var avtalen med Sivertsen da han ble hentet inn som statssekretær i Næringsdepartementet i fjor høst:

«Da Geir Inge Sivertsen ble utnevnt til statssekretær i november, fikk han godkjenning til å sitte i fylkeskommunale verv fram til nyttår», skriver Rune Alstadsæther, statssekretær for statsminister Erna Solberg, i en SMS til VG.

les også

Mer lønns-krøll for fiskeriministeren: Fikk full godtgjørelse for fylkestingsverv

75 000 kroner tilbake

– Jeg har vært på kommunehuset i Senja kommune og betalt tilbake etterlønn. 75.587 kroner og 85 øre. Og jeg har snakket med fylkesordføreren og avtalt fritak fra fylkestinget og tilbakebetaling av godtgjørelse, sier fiskeriministeren til VG.

Det var Dagbladet som først avslørte at Sivertsen hadde fått urettmessig etterlønn fra Senja kommune, samtidig som ham var statssekretær i Næringsdepartementet.

les også

Dagbladet: Fiskeriministeren fikk dobbel lønn og feilinformerte kommunestyret

Månedlig utbetaling

Så viste det seg at han også hadde mottatt godtgjørelse fra Troms og Finnmark fylkeskommune, helt fram til nå i februar.

Sivertsen skulle altså vært ute av fylkestinget ved årsskiftet. Men han foretok seg ikke noe for å søke fritak. Dermed løp også utbetalingene videre.

12. januar fikk Sivertsen og resten av det nye fylkestinget den månedlige godtgjørelsen inn på konto: 13.687 kroner, minus skatt.

12. februar sendte fylkeskommunen ut februar-godtgjørelsen. I mellomtiden var Sivertsen utnevnt til statsråd og hadde tatt plass i regjeringen.

Dagen etter, den 13. februar, søkte Sivertsen endelig om fritak fra neste møtet i fylkestinget som er 10. mars. Tilbakebetaling var ikke tema i søknaden:

«Jeg søker med dette om permisjon fra mitt folkevalgte verv som fylkestingsrepresentant i Troms og Finnmark fylkeskommune samt komite for Kultur, Internasjonale saker og Helse. Permisjonen gjelder fra vedtak i fylkestinget i førstkommende møte og så lenge jeg er utnevnt som Fiskeri- og Sjømatminister. Jeg anmoder om en positiv behandling.»

les også

Ny runde med juling for fiskeriministeren: «Spinnvilt» og «forkastelig»

Ringte to ganger mandag

Da hadde han vært statsråd i tre uker. Ifølge en uttalelse fra Erna Solberg til Aftenposten skal man ut av alle slike styrer og verv når man blir statsråd.

Først i dag mandag, åtte uker etter at han skulle ha forlatt fylkespolitikken etter avtalen med Solberg, har Sivertsen vært i kontakt med Troms og Finnmark fylkeskommune for å betale tilbake 27.375 kroner i urettmessig mottatt godtgjørelse fra fylkestinget.

Fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo (Sp) i Troms og Finnmark bekrefter overfor VG at han fikk to telefoner fra Sivertsen mandag. Først ville Sivertsen betale tilbake fra 24.januar, den dagen han ble statsråd. Mandag ettermiddag ringte han en gang til og tilbød tilbakebetaling fra 1. januar.

«Det ba han om etter at saken var behandlet i forretningsutvalget, så det må i tilfelle fylkestinget endre når saken kommer dit», skriver Prestbakmo i en SMS til VG.

Perm fra mars

– Dette skulle du ha ryddet opp i før årsskiftet, Sivertsen?

– Det er riktig at avtalen var at fra nyttår skulle alle de offentlige vervene jeg hadde, vært ryddet unna. Men fylkestinget, som har løpende utbetaling av godtgjørelsen måned for måned, har første samling i mars. Det var første mulighet til å få behandlet en permisjonssøknad, sier Sivertsen til VG.

– Hvorfor ventet du helt til februar med å søke fritak?

– Jeg innser at jeg burde ha sendt den tidligere. Men det var mye som skjedde i denne perioden, og jeg visste at fylkestinget ikke kunne behandle søknaden før i mars. Derfor søkte jeg i februar.

– Men du varslet ikke at du ville betale tilbake godtgjørelsen?

– I ettertid har jeg varslet at jeg vil betale tilbake. Det gjorde jeg tidligere i dag (mandag, red anm).

Forsøkt å rydde

– Hvorfor stoppet du ikke utbetaling av godtgjørelsen for et verv som statsministeren hadde bedt deg om å forlate?

– Jeg vet ikke om jeg kunne ha stoppet utbetalingene. Jeg ville uansett ikke fått innvilget permisjon før på mars-møtet, svarer fiskeriministeren.

– Hvorfor var du først bare villig til å tilbakebetale fra 24. januar?

– Det var noe vi ble enige om på telefon før forretningsutvalget møttes. Etterpå mente jeg det var ryddigst å betale tilbake alt fra årsskiftet.

– Så du mener at alt er i orden i denne saken?

– Ja, jeg har forsøkt å rydde opp etter beste evne og gjort så godt jeg kunne, sier han.

Ble hengende i styrer

Sivertsen hadde en rekke andre styreverv, både i næringslivet og i offentlige selskaper, da han ble utnevnt til statsråd. Regelen er at statsråder ikke kan ha styreverv, og at de derfor må umiddelbart avvikles ved utnevnelsen – med mindre statsministeren gir unntak.

Et søk i selskapsregisteret i Brønnøysund viser imidlertid at Sivertsen ikke forlot disse styrevervene formelt før i forrige uke, 18. februar.

– Allerede før jul ga jeg beskjed til alle selskapene om at jeg skulle ut av styrene. Jeg har ikke deltatt eller møtt i noen av dem siden jeg ble statssekretær.

– Hvorfor gikk det helt fram til 18. februar før du formelt var ute?

– Det tar gjerne en viss tid med nyvalg og annet. Men 17.februar var jeg selv inne i enhetsregisteret og fikk tatt ut mitt navn fra disse styrene. Alt er ryddet nå, sier Sivertsen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder