SVs helsepolitiske talsperson Nicholas Wilkinson Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

SV sikrer flertall for eggdonasjon og assistert befruktning for enslige

Sammen har Sosialistisk Venstreparti, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet flertall på Stortinget, og de vil nå liberalisere bioteknologiloven på en rekke punkter – mot regjeringens vilje.

 • Martha C. S. Holmes
 • Nils Mangelrød

– Endringene som er foreslått i bioteknologiloven åpner for vanskelige etiske problemstillinger, og i SV er det ulike syn i denne typen verdispørsmål. Det har derfor vært viktig for partiet å ha en grundig prosess både i stortingsgruppa og i landsstyret, sier SVs helsepolitiske talsperson Nicholas Wilkinson.

SV har vært under hardt press fra Frp og Ap, med sprikende synspunkter internt, om endringer bioteknologiloven. De tre partiene kan sikre flertall sammen, men SV har tidligere ikke gått like langt som de andre. De har dermed stått på vippen i en rekke saker.

Nå har partiet landet i de vanskelige sakene. De går inn for blant annet altruistisk eggdonasjon, tidlig ultralyd, og assistert befruktning for enslige.

Arbeidet med bioteknologiloven har stått på vent på grunn av coronakrisen, men nå skal helse- og omsorgskomiteen snart avgi sin innstilling.

les også

Frp vil sikre ja til eggdonasjon nå: Tør ikke vente på ny lov-runde

Legger inn begrensninger

I regjeringsplattformen som ble fremforhandlet på Granavolden i 2019 fikk KrF vetorett i bioteknologispørsmål. Det knuste flertallet for eggdonasjon, som regjeringen egentlig hadde vedtatt å åpne opp for før KrF trådte inn. Men etter at Frp gikk ut av regjering, har de gått tydelig ut og flagget sin støtte til både eggdonasjon og andre endringer i bioteknologiloven. Det samme har Ap.

Selv om SV er for eggdonasjon, har de tidligere ikke gått like langt som Frp og Ap, og bare åpnet for eggdonasjon med overskuddsegg. Nå går de inn for altruistisk eggdonasjon.

– SV vil åpne opp for altruistisk eggdonasjon som kan gi flere kvinner og par muligheten til å få egne barn, men vi vil samtidig sikre eggdonasjon aldri må gå på bekostning av kvinners kontroll over egen kropp, sier Wilkinson.

Det betyr at SV samtidig vil fremme forslag om at kompensasjon for eggdonasjon ikke skal være så høy at det kan bli en motiverende faktor.

les også

Anne Katrine er ufrivillig barnløs: Forbannet på KrFs blokkering av eggdonasjon

– Flere etiske dilemmaer

En av de store stridsspørsmålene om bioteknologiloven har også vært å tillate tidlig ultralyd, som SV nå går inn for.

– Mange velger i dag å ta tidlig ultralyd gjennom det private helsevesenet. Når SV nå går inn for å tilby det gjennom det offentlige er det fordi det er en rekke helsegevinster ved tidlig ultralyd, og for å sikre at alle får et likt tilbud, uavhengig av størrelsen på lommeboka, sier Wilkinson.

Samtidig sier han at tidlig ultralyd åpner for flere etiske dilemmaer.

– Vi må sikre at det at flere får tilbud om tidlig ultralyd ikke skaper press om å velge bort fostre av ulike grunner, det er vårt ansvar å bygge et godt samfunn for alle. En av de viktigste tingene vi kan gjøre for minke et slikt press er å sikre trygge rammer for livet med barn med utviklingshemming. Det er samfunnets ansvar, ikke kvinnen som bærer fosteret

I et forlik Frp inviterte SV til å bli med på, foreslo de å tillate tidlig ultralyd til alle kvinner og en såkalt NIPT-test, som gjør det mulig å avlese mulige kromosomfeil allerede i uke ni av svangerskapet, uten risikoen ved en fostervannsprøve. SV vil bare at denne testen skal tilbys de som har krav på fosterdiagnostikk på bakgrunn av alder eller funn på tidlig ultralyd.

– SV er for NIPT til alle som har et medisinsk behov for det, men vi ser ikke at alle gravide har et medisinsk behov, og da er det heller ikke naturlig å tilby det til alle.

les også

KrF: Vi trenger et samfunn hvor alle ønskes velkommen

– Flere skal få ønsket om barn oppfylt

– Når partiet har landet på at vi skal gå inn for blant annet tidlig ultralyd, så handler dette om å skape trygghet for alle kvinner i svangerskapet. At vi ønsker å åpne for at enslige skal få assistert befruktning og altruistisk eggdonasjon handler det om at flere skal få mulighet til å få ønsket om barn oppfylt, sier Wilkinson.

SV har også bestemt seg på en rekke andre punkter. De vil at:

* Kvinner skal kunne lagre egg og eggstokkvev uten medisinsk grunnlag

* At barn under 16 år ikke kan få selvtestet genene, heller ikke dersom foreldrene ønsker det.

* At det skal arbeides aktivt i internasjonale sammenhenger for å bekjempe utnyttelse av kvinner i den internasjonale surrogatiindustrien

* PGD (preimplantasjonsdiagnostikk): Overføre beslutningen til fagmiljøene og få mer mulighet for å velge andre egg som ikke har arvelige sykdommer i seg.

les også

Store endringer i bioteknologiloven: Vil sette aldersgrense for assistert befruktning

Nå reagerer Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson i Senterpartiet. HUn mener SV har endret seg betraktlig i dette spørsmålet og nå skaper flertallet i saken.

– Jeg er faktisk aller mest skuffet over at SV vil innføre tidlig ultralyd som en rutineundersøkelse for alle gravide, kommenterer Toppe til VG.

Hun mener det stjeler ressurser, som er mye viktigere, fra andre deler av helsetjenester.

– Tidlig ultrayld som rutineundersøkelser har vist seg, ut fra kunnskapsinnhentinger, å være et tilbud som ikke vil gi helsegevinst for verken mor eller barn. Det eneste som tidlig ultralyd for alle gravide er veldig god til, er å påvise foster med kromosomfeil. Slik som Downs syndrom. I andre land som har innført dette som et tilbud for alle, og ikke ut fra dem med risikosyptomer, så har det ført til at det omtrent ikke lenger fødes barn med Downs, kommenterer Toppe.

– SV ønsker altså å innføre et rutine helsetilbud som har som formål å påvise foster med kromosomfeil, slik at det eventuelt kan tas abort, mener Toppe.

– Eggdonasjon ser jeg på som en «tapt» sak for Sp sin del, men synes det er interessant at SV er begrenser og innrammer tilbudet. Det er bra. Jeg mener at tilbudet om assistert befruktning til enslige faktisk er mere bekymringsfullt, i og med at man her gjør assistert befruktning om til en rettighet til å få barn, fra å være helsehjelp ved barnløshet. Å være enslig er ingen sykdom, mener hun.

Flere artikler

 1. Tillater eggdonasjon i Norge

 2. Assistert befruktning for enslige kvinner blir tillatt i Norge

 3. Et radikalt skifte i bioteknologien med Ap, Frp og SV

 4. Gi oss ny bioteknologilov nå!

 5. Nå parkeres de verdikonservative

Fra andre aviser

 1. Nederlag for KrF i bioteknologi-votering

  Bergens Tidende
 2. En viktig seier for ufrivillig barnløse

  Bergens Tidende
 3. Slik krysset stortingsrepresentantene partigrensene i bioteknologidramaet

  Aftenposten
 4. Kraftig nederlag for KrF: Stortinget vedtok flere oppmykninger av bioteknologiloven

  Aftenposten
 5. Frp vil ha eggdonasjon og assistert befruktning – Ap sier velkommen etter

  Aftenposten
 6. MDG støtter Ap, SV og Frp i stortingsthrilleren om ny bioteknologilov

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder