VIL HA DIALOG: Imamen Mehboob-ur-Rehman i en av Norges største moskeer, Islamic Cultural Center, møter VG Nett og understreker at han ønsker dialog med nordmenn. Foto: Lars Akerhaug

Norsk imam: - Vil ikke snikislamisere

- Jenter og gutter bør ikke svømme sammen

- Forholder meg til islamsk og norsk lov

(VG Nett) Imamen i en av Norges største moskeer er krystallklar på at han ikke vil snikislamisere Norge.

  • Lars Akerhaug

Islamic Cultural Center er Norges første moské. Men først i 2009 har trossamfunnet åpnet sin egen moskébygning midt på Grønland i Oslo. Byggingen av moskeen har kostet 70 millioner kroner, og de flyttet først inn i forrige uke.

Les om moskéen på deres egne nettsider!(VG Nett er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsider.)

VG Nett fikk bli med inn i moskébygningen og møtte den pakistanske imamen i moskéen til en samtale om snikislamisering, kjønnsdelt svømmeundervisning og islamsk lov i Norge.

VGD:Diskuter imam-intervjuet her!

Han kom til Norge i 1985, men snakker ikke norsk. Derfor er det en tolk med når vi møter Mehboob-Ur-Rehman (59).

Tett på nett:Still dine spørsmål til imamen nå!

- Det er utrolig hvis man tror at noen prøver å snikislamisere Norge. Og det vitner om at de har veldig lite selvtillit, sier imamen om Siv Jensens utspill.

Han spør om hva som er beviset på at muslimene forsøker å snikislamisere landet.

LES OGSÅ:Her er Frps skremme-liste

- Folk får gjøre sine egne vurderinger. Vi har vært her i 35 år, vi har to og tre generasjoner med norsk-pakistanere her. Det betyr at vi trives og at samfunnet er fornøyd med oss, sier han til VG Nett.

Budskapet om dialog lyder klart og tydelig fra moskeen i Tøyenbekken i Oslo. Flere ganger i løp av samtalen gjentar den pakistanske imamen at nordmenn og muslimer må samarbeide om å finne løsninger, hvis man møter vanskeligheter og meningsforskjeller.

Regjeringen:Fnyser av Sivs skremmeliste

- Jenter og gutter bør ikke være lettkledde sammen

Et av spørsmålene som har vært heftig diskutert i den norske debatten om snikislamisering er at enkelte skoler i Oslo har innført kjønnsdelte gymtimer og svømmeundervisning.

- Hvis en muslimsk mor hadde spurt om datteren hennes på 11-12 år fikk lov til å svømme med gutter, hva ville du svart?

- Det er ingen tvil om at kjønnsmodne gutter og jenter ikke bør være lettkledde eller nakne sammen, sier imamen. Han mener slike saker gjerne blir overdrevet i media.

- Konflikter oppstår i småsaker. Disse problemene blir ofte blåst ut av sine proposisjoner, sier imamen, som sammenlikner særkrav fra muslimer med behov vegetarianere eller glutenallergikere.

- Selvsagt innenfor rammene av det som er tillatt i norsk lov og internasjonale konvensjoner, legger han til.

- Tar hensyn til norsk lov og sharia

MOSKE TIL 70 MILL: Det har tatt flere år og kostet 70 millioner å bygge moskeen på Grønland i Oslo. Foto: Lars Akerhaug

Sharialovene er basert på muslimsk fiqh, rettslære. Dette er lover muslimer utarbeidet på 800- og 900-tallet og som fortsatt er i bruk i enkelte muslimske land. Kilden til disse lovene er Koranen, muslimenes hellige bok, og tradisjonen fra profeten Muhammed, som muslimene kaller sunna.

- Forholder du deg til sharia når du gir råd?

- Jeg tar hensyn til både norsk lov og sharia fordi de ikke er direkte motstridende. Den norske loven gir meg rettigheter som menneske og muslim.

Han mener norske institusjoner bør bli flinkere til å løse eventuelle konflikter.

- Problemene oppstår gjerne i utdanningsinstitusjonene. De må gi muligheter. Det er lett, det er ikke vanskelig.

- Dette er vårt samfunn

I gammel tid delte de muslimske ulama, de islamske skriftlærde, opp verden i to deler. «Islams hus», dar al-islam, og «krigens hus», dar al-harb.

- Er Norge dar al-islam eller dar al-harb?

- Norge er fredens land, dar al-amn. Her er det fred. Dette er vårt samfunn. Vi føler det og våre barn blir født her og føler tilhørighet her.

Artikkelen fortsetter.

SLIK SER DET UT: Bønnerommet i moskeen på Grønland er nøytralt dekorert. Foto: Lars Akerhaug

- Vi er en moske, ikke en islamsk bevegelse

Moskeen Islamic Cultural Center er Norges eldste muslimske trossamfunn og har hatt forbindelser til den pakistanske bevegelsen Jamaat - e - islami, «den islamske bevegelsen», som vestlige forskere og islam-eksperter gjerne omtaler som islamister eller fundamentalister.

Selv sier imamen at han mener ordet islamist gjerne blir misforstått, men at han ikke har noe å bli kalt islamist «hvis definisjonen var, den som tror på islam».

- Men vi er ikke Jamaat-e- Islami. Jeg ble ikke sendt hit fra Pakistan, jeg kom hit fordi jeg ble jobbintervjuet og ansatt. Det var styret her som ansatte meg. Vi er en moské og et trossamfunn, sier han.

Den historiske lederen for den pakistanske islamistbevegelsen var Maulana Mawdudi, som av mange fikk æren for å ha gjenoppvekket islamistbevegelsen i Pakistan, døde i 1979. Mange av moskegjengerne i Tøyenbekken, leser fortsatt bøkene hans.

- Vårt forhold til Maulana Mawdudis tanker er teoretisk ikke organisatorisk. Vi har bøkene hans i biblioteket og gir folk muligheten til å lese dem.

Han understreker at ikke alle de som kommer til moskeen har noe forhold til den pakistanske islamteoretikeren.

Alle som kommer hit har sine egne meninger. De som vil høre vår budskap oss kan gjøre det.

- Jeg leder bare bønnen

ISLAMISTISK BEVEGELSE: Imamen i moskeen i Tøyenbekken sier at de ikke har noen formell tilknytning til islamistbevegelsen Jamaat - i - Islami i Pakistan, men at de sprer litteratur fra grunnleggeren Maulana Mawdudi. Bildet viser tilhengere av det politiske partiet som ber fredagsbønn i den pakistanske hovedstaden Islamabad. Foto: AFP

Imamene har ofte vært i fokus i den norske debatten om islam og integrering.

- Føler du at norske politikere og det norske samfunnet forstår hva en imam er?

- Etter revolusjonen i Iran trodde alle at en imam var som Khomeini. Det er jeg ikke, jeg leder bare bønnen i moskeen, sier imamen som understreker at han følger styret i moskeen sine vedtak.

- Men de henvender seg til meg for å få råd i religiøse spørsmål.

- Vi er såpass heldige at vi har en imam som har en høyere islamutdanning, det gjør det enkelt å spørre han, skyter talsman Ikhlaq Ahmed in.

Han sitter ved siden av og følger samtalen mellom imamen og VG Nett.

- Snakker litt norsk

- Hva synes du om norske politikere som sier at imamer må lære norsk?

- Jeg er enig. Norske imamer må lære norsk.

- Selv har du vært i Norge siden 1985. Hvorfor har du ikke lært deg norsk?

- Jeg snakker litt norsk. Jeg hadde 200-300 timer norskopplæring på Rosenhoff. Jeg sto på listen og fikk et nytt tilbud. Men så fikk jeg ikke mer. Jeg skulle ønske jeg kunne snakke bedre norsk, sier han vi vi sin tolk.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder