1,8 milliarder mer til barnehagene i 2009

Fra neste år får alle ettåringer lovfestet rett til en barnehageplass. Maksimalprisen for foreldrebetalingen vil bli den samme som i år.

ARTIKKELEN ER OVER 11 ÅR GAMMEL

Dette er noen av elementene i regjeringens barnehagesatsing slik de fremgår av Kunnskapsdepartementets budsjettforslag for 2009. Samlet økes bevilgningene til barnehager reelt med 1,8 milliarder kroner.

Maksimalprisen foreslås å bli på 2.330 kroner per måned for heltidsplass. Det tilsvarer 25.630 kroner på årsbasis og tilsvarer en realnedgang på 100 kroner per barn per måned.

Behovet for barnehageplasser økes med 2.000 nye heltidsplasser.

Fornøyd og misfornøyd

Kommunesektoren er fornøyd, og KS-leder Halvdan Skard sier at budsjettopplegget gir rom for tusen flere barn i barnehagene.

Fullt så velvillig er ikke nestleder i Utdanningsforbundet, Per Aahlin. Han peker på at kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV) varslet at barnehagesatsingen fra 2009 skal dreies fra kvantitet til kvalitet. Aahlin er skuffet over at de midlene som blir foreslått i budsjettet slett ikke strekker til for å gjennomføre noe kvalitetsløft.

Også Private Barnehagers Landsforbund mener at de politiske løftene ikke er innfridd. I budsjettforslaget heter det «at de aller fleste kommunene vil nå full barnehagedekning ved utgangen av 2008». Landsforbundet peker på at verken Oslo eller Bergen tør å si når de kan være i mål, og minner regjeringen om at det skulle ha vært innført maksimalpris senest ved utgangen av 2007.

Kompetanse

Regjeringen skriver i budsjettforslaget at kompetansen til de ansatte i barnehagene er avgjørende for kvaliteten i tilbudet. Derfor vil man øke bevilgningene til rekruttering av førskolelærere i 2009, slik at man kan øke studiekapasiteten med 150 plasser.

I tillegg foreslås det å opprette 150 studieplasser i ettårig videreutdanning i barnehagepedagogikk på deltid for personer med annen pedagogisk utdanning.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder