HER BLE DE TESTET: På dette toalettet, merket «prøvetaking», ble urintestene gjennomført. Nå er praksisen stanset.

Skole urintestet elever ulovlig i minst 15 år: − En skandale

ÅLESUND (VG) Borgund videregående vet ikke hvor mange elever som siden tidlig 2000-tallet har blitt ulovlig rustestet av skolen. Nå beklager de.

Av 

Caisa Linea Hagfors

Live Austgard (foto)

Publisert:

I oktober spurte VG samtlige av landets rundt 415 videregående skoler om de rustester elevene sine.

Blant de 103 som svarte, er det kun Borgund videregående skole i Ålesund som har svart at de fortsatt urintester elever.

Men det har ikke skoler lov til. Det har blant annet den tidligere kunnskapsministeren nylig slått fast.

Likevel hevdet Borgund at det de drev med var lov. I sin første e-post til VG, skrev rektor at fylkeskommunens juridiske avdeling «har vurdert praksisen som i samsvar med lovverket».

Dette viste seg imidlertid ikke å stemme.

Det riktige er at fylkeskommunen i juni 2020 kalte inn til et rektormøte og ga beskjed om at all praksis med rustesting i skolen kategorisk måtte opphøre – se mer i faktaboks:

Likevel fortsatte altså skolen å urinteste elevene.

Dersom skolen mistenkte at en elev ruset seg, ble de bedt om å avgi en negativ urintest.

– Hvis de nektet, ville konsekvensene bli de samme som om de hadde testet positivt, forteller konstituert rektor ved Borgund, Jørgen Ljoså.

Konsekvensene ved den yrkesfaglige skolen, har blant annet vært utestenging fra praksis i bedrift og kommune – selv om det bare skulle dreie seg om én positiv test.

Ljoså er klar på at hensikten alltid har vært å hjelpe elever ut av rusmisbruk. Samtidig peker han på at elevene ved skolen kan sette sin egen og andres sikkerhet i fare under et praksisopphold.

– Vi har trodd at det vi har gjort var lovlig, sier han i dag.

TRODDE DET VAR LOV: Borgund videregående i Ålesund sier de trodde rustestingen av elever var i tråd med lovverket.

Etter at VG tok kontakt, har de ifølge rektor avsluttet testregimet – som startet tidlig på 2000-tallet.

Han innser at skolen burde gjort endringer etter rektormøtet. Nå beklager både skolen og fylkeskommunen:

– Vi beklager til de elevene som har blitt utsatt for rustesting på skolen, sier kompetansesjef i Møre og Romsdal fylkeskommune, Kariann D. Flovikholm.

– Jeg synes det er leit at vi ikke har fulgt loven, men det har vært i beste mening, sier rektor.

 • Har du opplevd noe liknende på din skole? Kontakt VGs journalister her.

Har ikke tall på hvor mange de har testet

Borgund er en yrkesfaglig skole. Med sine rundt 1000 elever, er det en av de største videregående skolene i Møre og Romsdal.

Rektor har ikke oversikt over hvor mange elever som har blitt rustestet gjennom årene, ettersom de skriftlige avtalene mellom elev og skole har blitt makulert.

– Vi har undersøkt litt, og fant ut at praksisen kanskje strekker seg helt tilbake til 2002, sier Ljoså.

Han kjenner ikke til hvor godt ordningen har blitt evaluert gjennom disse årene.

– Men jeg antar at man ikke har sett en annen løsning på utfordringen ved å skulle ta ansvar for å ha elever man frykter er ruspåvirket, for eksempel inne på verksteder med livsfarlige maskiner.

BEKLAGER: Rektor Jørgen Ljoså beklager at de har brutt loven ved å rusteste elevene, men står fast ved at skolen har hatt gode intensjoner.

– Dere skrev først til oss at fylkesadvokaten hadde gitt tommel opp for å rusteste – var det en misforståelse?

– Ja, det tar jeg på min kappe, sier Ljoså, som selv ikke var rektor under møtet i 2020.

Rektor siden 2002: – Fullt og helt mitt ansvar

Jessie Strand Fagervoll, som var rektor da møtet fant sted, sier hun forventet at fylkeskommunen i 2020 skulle komme med nærmere forklaringer på hvordan skolen skulle håndtere slike saker i fremtiden.

– Det har vist seg å være en misforståelse. Saken var oppe på rektormøtet i juni med påfølgende sommerferie og oppstart av nytt skoleår med fokus på håndteringen av covid, svarer Fagervoll på hvorfor hun ikke fulgte opp instruksen om å avslutte testingen.

Hun har vært rektor ved Borgund videregående siden 2001.

– Hvilket ansvar mener du selv at du har for at den ulovlige testingen har pågått så lenge?

– Det er fullt og helt mitt ansvar.

VG har fått et eksemplar av skolens rusavtale. I denne skriver skolen blant annet at de vil ta jevnlige prøver og stikkprøver. Det advares også om at politi «kan bli koblet på» ved positiv prøve:

KAN FÅ KONSEKVENSER: Kontrakten til Borgund heter «frivillig avtale», men skolen bekrefter overfor VG at det ville få konsekvenser for elevene dersom de nektet å la seg teste – som utestenging fra praksis.

Jusekspert: – Svært alvorlig

– Jeg har full tiltro til at dette er gjort med en god intensjon, men det har ingenting med saken å gjøre.

Det sier førsteamanuensis Jon Christian Nordrum ved juridisk fakultet på Universitetet i Oslo.

– Det er oppsiktsvekkende og svært alvorlig at det har pågått så systematisk og så lenge. Vi snakker om et totalt systemsammenbrudd, rett og slett en skandale, sier Nordrum.

AVVIK SATT I SYSTEM: En av forklaringene på hvorfor ingen har grepet inn, kan ifølge førsteamanuensis Jon Christian Nordrum være såkalt «normalisering av avvik»: – Hvis man først begynner å akseptere små lovbrudd, og omgivelsene ikke reagerer, kan det eskalere over tid.

Selv har han jobbet med skole- og undervisningslovgivning i Justisdepartements lovavdeling, og var leder av opplæringslovutvalget.

Nordrum har tidligere uttalt i VG at skoler ikke har lovhjemmel til å urinteste elever eller oppbevare helseopplysninger som dette. Det hadde de heller ikke på tidlig 2000-tallet – eller i årene etter.

– Praksisen legger dessuten opp til et angiveri satt i system. Det er et overvåkningsregime som ikke hører hjemme i skolen.

Han mener Borgund ikke bare har brutt opplæringsloven, men at den systematiske rustestingen også kan være et brudd på Grunnloven. Han reagerer også på at de truer med at politiet kan kobles inn:

– Det forsterker alvoret. Elevene risikerer, eller kan tro at de risikerer, straffeforfølgning.

Juseksperten sier at praksisen må ha vært godt kjent for mange personer gjennom årene.

– Likevel har ingen stilt spørsmål. I dette tilfellet skulle i utgangspunktet alle som visste om praksisen, ha varslet, sier Nordrum.

Samtidig, påpeker han, ser det også ut som at den har vært så institusjonalisert og normalisert at det trolig har fremstått som lovlig.

Da VG besøkte Borgund, fikk vi se toalettet hvor rustestingen har skjedd – merket «prøvetaking» på døren:

Kalte skolen inn på teppet

Det var ikke før VG tok kontakt med skolen, at fylkeskommunen ble klar over at Borgund ikke hadde sluttet med testingen.

– Jeg ble overrasket, fordi vi var så tydelig på dette, sier Flovikholm.

Hun forstår skolens ønske om å hjelpe elever, men understreker at de nå må finne andre måter å gjøre det på.

– Dette vil vi følge opp, og kommer i tiden fremover til å etterspørre hvordan skolen håndterer disse tingene. Vi har allerede hatt møte med skoleledelsen.

Der kom det også frem at andre instanser har bedt skolen om å utføre urintester på vegne av dem, som barnevern eller kriminalomsorgen.

– Dette må skolen fra nå av si nei til, sier kompetansesjefen.

KLINKENDE KLAR: Rustesting i regi av skolen skal ikke være en del av oppfølgingen av elever som trenger det, fastslår kompetansesjef Kariann D. Flovikholm i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Mener Statsforvalteren bør åpne tilsyn

Nordrum synes det er påfallende at skolen ikke endret praksis etter møtet i 2020.

– Det er vanskelig å se for seg at det finnes en forklaring som kan rettferdiggjøre at det ikke skjedde.

– Dersom der er åpenbart at det ikke er lovhjemmel til å rusteste, og man likevel gjør det, kan man i ytterste konsekvens straffes for det.

Nå bør Statsforvalteren, ifølge juseksperten, åpne tilsyn med skolen. Det kan imidlertid bli vanskelig å ettergå, fordi de ikke har dokumentert egne lovbrudd.

– Det er et tegn på at det er gjort utenfor systemet. Da er det vanskelig å utelukke det verste, utdyper Nordrum og fortsetter:

– Samtidig er det en så omfattende praksis, hvor så mange ansvarsledd har sviktet, at man bør stille spørsmål ved behovet for å granske dette også på nasjonalt nivå.

Publisert:

Mer om

Skole og utdanning

Rus

Ålesund

Flere artikler

 1. Tar grep etter ulovlig urintesting av elever: – Bør være en sterk advarsel

 2. Ble rustestet av skolen: – Skoleåret var det verste i mitt liv

 3. De klaget på valget – men vant ikke frem

 4. Landets største fagforbund vil ha dose tre til ansatte i skoler, barnehager og barnevern

 5. 10.000 personer på festival i Ålesund i helgen: - Spent på hva som skjer

Fra andre aviser

 1. Opphever fraværsgrensen ut skoleåret. Ønsker at elevene skal være mest mulig på skolen.

  Bergens Tidende
 2. Fraværsgrensen i videregående skole oppheves ut skoleåret

  Aftenposten
 3. Smitten synker i Oslo-skolen

  Aftenposten
 4. Ny regjering vil gjøre det vanskeligere å starte private skoler. Det vil ramme spesielt én skoletype.

  Aftenposten
 5. De har forlatt klasserommet og landet i verdens største hoppbakke

  Aftenposten
 6. FHI-rapport om pandemien: – Vi skal ikke være hovmodige. Men en kunne klart seg med færre koronarestriksjoner i skolen

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no