LEGETABBE: Kreftsyke Tommy Berg blir fratatt deler av erstatningen fordi han er dødssyk. Foto: Trond Sørås

Dødssyke Tommy kan få større erstatning

Men Norsk pasientskadeerstatning avviser feil

(VG Nett) Fra sykesengen har kreftsyke Tommy Berg kjempet en hard kamp for å få erstatning etter en legetabbe. Nå lover Norsk pasientskadeerstatning mer penger, men fastholder at de har loven på sin side.

ARTIKKELEN ER OVER TI ÅR GAMMEL

VG fortalte fredag om Tommy Bergs kamp for å få utbetalt erstatningen på 900.000 kroner etter en legefeil. Berg er tidligere tilkjent erstatning, men får kun utbetalt en liten del av beløpet fordi Norsk pasientskadeerstatning (NPE) regner med at han snart vil dø.

LES OGSÅ:Tommy fratatt erstatning fordi han er dødssyk

Større beløp

Avdelingsdirektør Anne Mette Gulaker bekrefter overfor VG at NPE i denne saken har benyttet seg av en sjeldent brukt paragraf som sier at det ved særlige grunner kan fastsettes erstatning i terminbeløp.

- Særlige grunner er i dette tilfellet nettopp den sterkt forkortede levetiden, sier Gulaker.

Den oppsiktsvekkende begrunnelsen har vakt sterke reaksjoner både blant politikere og fagfolk. Frps helsepolitiske talsmann Harald Tom Nesvik er blant dem som har oppfordret NPE til å endre beslutningen.

Nå bekrefter assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad i NPE at Berg vil få utbetalt et større erstatningsbeløp.

- I samarbeid med Berg og hans advokat vil arbeidet fortsette for å komme frem til et endelig oppgjør. Flere erstatningsposter gjenstår og endelig erstatning vil bli høyere enn det som foreløpig er utbetalt, skriver Jørstad i en epost til VG Nett.

Avviser feil

Direktøren avviser likevel at NPE har tolket loven feil, og vil ikke love at hele erstatningsbeløpet nå vil bli utbetalt. Han viser til at spørsmålet om mererstatning og terminutbetaling er til klagebehandling i Pasientskadenemnda.

- I så vanskelige og alvorlige saker som Berg sitt tilfelle, bestreber NPE seg på å balansere mellom riktig juss og romslighet overfor skadelidte og pårørende. Vi mener imidlertid at NPE juridisk har håndtert dette spørsmålet på korrekt måte, skriver Jørstad.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder