IKKE FORNØYD: Kristin Halvorsen (SV) Foto: Scanpix

Kristin Halvorsen: - Altfor mange mobbe-lovbrudd

Lover å ikke gi seg før alt er rettet opp

(VG Nett) Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (Sv) mener de mange lovbruddene som ble avdekket i det nasjonale tilsynet av elevenes skolemiljø, viser at skolene må gripe oftere inn mot mobbing.

ARTIKKELEN ER OVER NI ÅR GAMMEL

- Resultatene er absolutt ikke gode nok. Nå har vi funnet avvikene. Nå skal hver enkelt kommune, hver enkelt skole rette opp disse. Vi gir oss ikke før alt er rettet opp, sier Halvorsen til VG Nett onsdag morgen.

Det var kunnskapsministeren som like etter at hun startet som skolestatsråd i 2009 tok initiativet til det store tilsynet for å finne ut hvordan skolene jobber mot mobbing og med skolemiljøet.

Tilsynet viste at blant de 99 skolene som ble undersøkt, ble det avdekket i alt 235 lovbrudd av 396 mulige.

VG og VG Nett setter fokus på mobbing i skolen. Tips oss her: brydeg@vg.no!

Bakgrunn: 237 brudd på mobbeloven

- En stor jobb

Utdanningsdirektoratet hadde før tilsynene satt en begrensning på maksimalt fire pålegg om å rette opp lovbrudd per skole.

Divisjonsdirektør Annemarie Bechmann Hansen i

Utdanningsdirektoratet sier skolene har en stor jobb å gjøre for å forbedre sin håndtering av mobbesaker.

- Vi ser at rektor og ansatte ved skolene må bli bedre på det aktive, systematiske og forebyggende arbeidet. Alle ansatte på skolen må også bli flinkere til å gripe inn og håndtere krenkende atferd i skolehverdagen, sier Annemarie Bechmann
Hansen, divisjonsdirektør for regelverk og finansiering.

- Strukturer, planer og rutiner er på plass, men det er nødvendig med et løft for at alle skoler setter dem ut i praksis, sier hun videre.

- Nytter ikke med skippertak

Kristin Halvorsen mener funnene viser at det var på høy tid med et felles nasjonalt tilsyn.

- Tilsynet fortsetter også i år. Det positive er at dette arbeidet bidrar til at rektorer og lærere blir mer bevisst på hva som skal til for å håndtere mobbemeldinger og saker som angår elevenes arbeidsmiljø. De må sette seg i stand til å løse saker, gripe inn og sette grenser, sier Halvorsen.

- 235 lovbrudd er mye?

- Ja, det er altfor mye.

- Er det ikke fristende å nå ta et skikkelig grep mot mobbing, for eksempel ved å innføre antimobbeprogram i alle norske skoler?

- Nå går vi igjennom de programmene som brukes, for å se hva som virker. Men dette arbeidet dreier seg ikke om skippertak. Her er det systematisk arbeid over tid som nytter, svarer Halvorsen.

Gjennomgår lovverket

Hun viser til at regjeringen går i gjennom lovverket på nytt for om mulig gjøre dette enda tydeligere, samt at det vurderes en ordning med elevombud for å følge opp mobbesaker.

24.120 elever eller 4 prosent av grunnskoleelevene er omfattet av tilsynet som ble gjennomført i 2010.

VG Nett er takknemlig for at du tipser oss. Selv om vi leser samtlige henvendelser, har vi desverre ikke kapasitet til å svare alle.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder