Publisert: Oppdatert: 11.12.14 02:06

Leger fjernet friske organer hos pasienter

INNENRIKS

Utvikling i saken:

Statens Helsetilsyn fremmet kritikk mot Rastislav Kunda etter operasjonene som ble gransket, men fastslo at det ikke var grunnlag for noen formell advarsel. Kunda fikk også økonomisk oppgjør fra Nordlandssykehuset etter saken. Han gikk senere til sak mot Avisa Nordlands dekning, og i mars 2013 ble AN i Salten Tingrett dømt til å betale Kunda 400 000 kroner i erstatning for ærekrenkelser. AN har anket dommen og vant saken i lagmannsretten. Høyesterett har senere dømt AN til å betale 400.000 kroner i erstatning og 1,3 millioner i saksomkostninger.

Se Helsetilsynets uttalelse

Se tingrettsdommen mot Avisa Nordland

Se Høyesteretts dom mot Avisa Nordland

BODØ/OSLO (VG) Sykehuset i Bodø granskes for 16 operasjoner som aldri skulle vært gjennomført.


Nordlandssykehuset i Bodø rystes av skandalen der de to utenlandske legene Johannes Diermann og Rastislav Kunda står sentralt. De to har vært involvert i 13 av operasjonene som granskes.

Senest i januar i fjor presenterte Avisa Nordland Diermann og Kunda under førstesidetittelen «Valgte selv Bodø foran hele verden».

VG forteller i dag den dramatiske historien om Lillian Olsen (61) som ble feilaktig operert for kreft og påført store indre skader.

I tillegg til Lillian Olsen, kjenner VG til nok et tilfelle der en pasient fikk fjernet en rekke organer uten å ha kreft, og er skadet for livet.

LES MER OM DENNE SAKEN I DAGENS VG

Skadet for livet

Saken ble i vår oversendt Statens helsetilsyn.

- Vi vurderer nå om det som har skjedd, er så alvorlig at det er aktuelt med reaksjoner mot enkeltpersonell og foretaket, sier fungerende avdelingsdirektør Aud Nordal i Statens helsetilsyn.

Sykehuset innrømmer selv i en redegjørelse til Helsetilsynet at bare en av fire pasienter som ble operert for antatt kreft i løpet av et halvt år, virkelig var kreftsyk.


Helsetilsynet har bedt sykehuset om å få tilsendt fullstendige pasientopplysninger på alle pasienter som er operert i strid med føringer fra Helse Nord, om hvilke sykehus som skal gjøre hva.

De i alt 16 operasjonene som granskes, ble utført fra 2004 og frem til i dag.

- Vi har denne uken oversendt opplysninger om 13 operasjoner de to aktuelle kirurgene har foretatt i strid med føringene fra Helse Nord. I tillegg har vi sendt inn opplysninger om tre operasjoner som ble foretatt rett etter 2004, da retningslinjene fra Helse Nord kom, opplyser sykehusdirektør Eivind Solheim ved Nordlandssykehuset.

Sa opp

Solheim understreker at de tre sistnevnte operasjonene ble foretatt av andre kirurger, og at sykehuset ikke har registrert avvik eller pasientklager i disse tre sakene.

Retningslinjene fra Helse Nord fastslår at de kompliserte operasjonene for kreft i spiserør, bukspyttkjertel og lever, bare skal gjøres ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) - eller på Rikshospitalet.

Johannes Diermann som var seksjonsoverlege ved Nordlandssykehuset, opplyser overfor VG at han nå jobber på Helgelandssykehuset Mo i Rana.

- Jeg ønsker av hensyn til sakens behandling i Helsetilsynet ikke å gi noen uttalelser som knyttes til denne saken. Jeg har valgt å søke meg bort fra Nordlandssykehuset fordi jeg ønsket andre arbeidsforhold, sier Diermann til VG. Heller ikke Kunda ønsker å kommentere saken ytterligere, så lenge saken behandles av Helsetilsynet.

- Arbeidsforholdet til Diermann ble avsluttet i gjensidig forståelse mellom sykehuset og ham selv. Han sa selv opp hos oss, sier Solheim.

Rastislav Kunda er fortsatt ved Nordlandssykehuset. Er dette forsvarlig?

- Så langt vi kan se er operasjonen av Lillian Olsen for hans vedkommende et særtilfelle. Vi har ikke hatt noe å utsette på det han har gjort hverken før eller etter denne operasjonen. Derfor fortsetter han ved sykehuset, sier Solheim.

Fagdirektør Jan Norum i Helse Nord er ansvarlig både for Nordlandssykehuset og Sykehuset i Mo i Rana.

- Mener du at det er forsvarlig at legene fortsatt er i full jobb i Helse Nord?

- Generelt kan dette håndteres på to måter. Enten ved oppsigelse, eller ved å gå inn og bistå den enkelte lege. Helsetilsynet har ikke trukket tilbake lisensen til noen av de to legene. Det gjør at de fortsatt kan jobbe som leger i Norge. Det forholder vi oss til, sier Norum til VG.

Han understreker at Helse Nord har forsikret seg om at begge legene nå får tett oppfølging på sine respektive arbeidssteder og klar beskjed om å følge funksjonsfordelingen.

Sykehusdirektør Eivind Solheim beklager.

- Jeg vil beklage overfor enhver pasient som eventuelt ikke har fått det forventede utfallet av behandlingen hos oss. Men foreløpig er jeg ikke kjent med flere klagesaker enn Lillian Olsens, sier Solheim.