STYRKER: Mette Yvonne Larsen mener psykiatriteamet på Ilas vurdering av at Anders Behring Breivik ikke er schizofren, styrker de seks advokatene hos Stabell, som ønsker å sende inn begjæring om å oppnevne nye rettpsykiatriske sakkyndige. Foto: GEIR OLSEN

Stadig flere krever ny Breivik-vurdering

Minst 10 bistandsadvokater tar nå til orde for å få en ny psykiatrisk vurdering av Anders Behring Breivik.

ARTIKKELEN ER OVER ÅTTE ÅR GAMMEL

Seks av advokatene hos firmaet Stabell, som har 60 klienter i saken, sier at de vil levere begjæring til tingretten om å få oppnevnt nye sakkyndige.

Ytterligere tre bistandsadvokater i samme firma, som også har klienter i saken, vurderer å stille seg bak samme begjæring.

- Mange kjenner på tvil

I tillegg har fire andre bistandsadvokater fra andre advokatfirmaer VG har snakket med, sagt at også de vil sende en slik begjæring - eller at de sterkt vurderer det.

- Da rapporten som konkluderte med at Breivik er utilregnelig kom, var det mange av klientene som kjente tvil. Tvilen er forsterket av at det er en tydelig uenighet blant fagfolk om konklusjonen, sier bistandsadvokat hos firmaet Hestenes og Dramer, Cathrine Pryser Grøndahl.

I november kom rapporten fra de rettsoppnevnte psykiaterne Synne Sørheim og Torgeir Husby, som konkluderte med at Breivik er paranoid schizofren, psykotisk og strafferettslig utilregnelig.

VIL SENDE: Brynjar Mehling var den første advokaten som meldte han han ville begjære en ny undersøkelse av Breivik. Foto: NILS BJÅLAND

Rapporten har utløst en stor debatt, og flere fagfolk og advokater har stilt spørsmålstegn ved konklusjonen. Oslo tingrett har derfor åpnet opp for å motta innspill på om det bør lages en ny rettspsykiatrisk rapport.

Fristen for å sende inn en slik begjæring går ut torsdag denne uken.

Psykiatriteam: - Han er ikke schizofren

I går meldte TV 2 Nyhetene at psykiatriteamet på Ila, som har fulgt Breivik siden august, konkluderer med at han ikke er psykotisk eller schizofren, og at han ikke trenger medisiner.

Koordinerende bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen fra Advokatfirmaet Stabell mener dette styrker deres begjæring om en ny rettspsykiatrisk vurdering.

- Det er helt opplagt at dette styrker vårt krav. Dette teamet har observert ham over lang tid, og over et lengre tidsrom enn de rettsoppnevnte sakkyndige, forteller hun.

Som VG skriver i dag, så skal hun og kollegaene Morten Engesbak og Maria Bergram Aas levere en slik begjæring. Nå er VG kjent med at ytterligere tre fra Stabell, Bendik Falch-Koslung, Helene Braanen, Elisabeth Grøndahl, vil stille seg bak den samme begjæringen.

LES OGSÅ: Rettsmedisinsk kommisjon stiller seg bak rapporten

VG har de siste dagene vært i kontakt med over 20 bistandsadvokater i saken. I tillegg til de nå seks advokatene fra Stabell, sier Brynjar Mehling, Carl Bore, Arvid Sjødin og Sigurd Klomsæt at de vil begjære eller sterkt vurderer å begjære en ny oppnevning.

- Tvilen kommer Breivik til gode

Advokatfirmaet Stabell har merket seg at Riksadvokat Tor-Aksel Busch på NRK tidligere i uken advarte mot uttalelser fra utenforstående fagfolk, som har skapt usikkerhet rundt den nåværende psykiatriske erklæringen.

- Vi er enige i at det er skapt en usikkerhet. Nettopp derfor må det oppnevnes nye sakkyndige, sier Maria Bergram Aas.

HAR FULGT: Psykiatriteamet på Ila har fulgt Anders Behring Breivik siden august. TV 2 Nyhetene melder at teamet ikke har funnet den terrorsiktede schizofren eller psykotisk. Her fraktes Breivik bort fra Ila i bil, i forbindelse med et avhør i fjor høst. Foto: VG

Riksadvokat Tor-Aksel Busch har overfor NRK sagt at prinsippet om at tvilen alltid vil komme tiltalte til gode - også gjelder ved rettspsykiatriske vurderinger.

- Tvilsprinsippet et bærende prinsipp i strafferetten og grunnlaget for siktedes rettssikkerhet. Prinsippet er imidlertid ikke i seg selv et argument mot en ny sakkyndig utredning, det blir en for pragmatisk tilnærming.

LES OGSÅ: Lanserer utenlandske psykiatere

- Oppklaring er like viktig

Rettssikkerheten til siktede vil ikke svekkes av at det oppnevnes nye sakkyndige, sier Bergram Aas.

Hun peker på at hensynet til oppklaring av saken er et like viktig prinsipp i strafferetten, ikke minst i denne saken.

- Politi og påtalemyndighet bærer ansvaret for sakens oppklaring, som er viktig hensyn for de av våre klienter som ønsker en ny vurdering. For mange av dem handler det om å få oppklart drapet på sine egne barn. En ny, uavhengig rettspsykiatrisk undersøkelse er i dette perspektivet nødvendig, sier Maria Bergram Aas.

- Riksadvokaten instruerer oss ikke

Statsadvokatene Svein Holden og Inga Bejer Engh skal også levere en uttalelse i saken. De vil ikke kommentere innholdet i brevet de skriver på, før det er sendt.

- Vi har tett dialog med Riksadvokaten, uten at det betyr at han instruerer oss, sier Bejer Engh til VG.

PS! Den eneste begjæringen som faktisk er levert Oslo tingrett, er fra advokat John Arild Aasen. Han har bedt om at Breivik legges inn på nytt, for å gjennomgå en døgnkontinuerlig observasjon - og ikke bare observeres i samtaler med rettspsykiaterne.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder