REKTOR: Rektor Jørn Mortensen ved Kunsthøgskolen var preget av alvoret i varslingssaken der en ansatt er avskjediget og en annen har sagt opp selv - da VG møtte ham onsdag. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Kunsthøgskolen avskjediger ansatt etter student-varsler om seksuell trakassering

Onsdag vedtok ledelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo å avskjedige en ansatt etter en rekke varsler om seksuell trakassering ved skolen over flere år. – Vi har avdekket frykt, usikkerhet og skam i disse sakene, medgir rektor.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

18. desember i fjor mottok Kunnskapsdepartementet (KD) et sammensatt varsel rettet mot en mangeårig ansatt ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO).

I varselet beskriver flere tidligere studenter at de har blitt utsatt for seksuell trakassering av den samme professoren. Varslene strekker seg langt tilbake i tid.

Onsdag formiddag ble studenter og ansatte informert om avskjedigelsen av den ansatte i et allmøte på skolen.

En av de tidligere studentene som studerte ved samme avdeling som den avskjedigede mannen jobbet ved, er tilfreds med høgskolens reaksjon.

– Jeg er veldig lettet og glad for konklusjonen til skolen og utvalget, sier varsleren til VG. Utover det ønsker ikke eks.studenten å kommentere saken.

les også

Student-talsmann om varsel: Veldig alvorlig og helt nødvendig

ALLMØTE: Kunsthøgskolens inngangsparti på Grünerløkka i Oslo. Onsdag formiddag ble studenter og ansatte informert om konklusjonen i varslingssakene ved skolen. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Departementet ba allerede før jul ledelsen ved skolen om å vurdere en politianmeldelse eller arbeidsrettslige skritt på grunn av sakens karakter.

I ettertid oppnevnte ledelsen ved KHiO et uavhengig spesialutvalg til å gå gjennom varslene.

I utvalget har skolen engasjert advokat Anne Marie Due, som er spesialist på arbeidsrett og varslingssaker, samt HR-direktør Geir Haugstvedt ved OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus).

Fra Kunsthøgskolen er rektor Jørn Mortensen og høgskoledirektør Anne Marie Bechmann Hansen oppnevnt som medlemmer i utvalget.

Onsdag kommer det frem at KHiO har mottatt varsler om seksuell trakassering som gjelder tre ansatte ved skolen.

Varslingsutvalget har funnet:

  • at det er sannsynliggjort i det i en av sakene har forekommet brudd på allmenne normer for akseptabel adferd, tilfeller av seksuell trakassering og brudd på de etiske retningslinjene til Kunsthøgskolen i Oslo. Saken har ført til avskjed.
  • at det i en annen sak ikke er grunnlag for å konkludere med handlinger som representerer seksuell trakassering, men det er sannsynliggjort at det har skjedd brudd på de etiske retningslinjene til Kunsthøgskolen i Oslo. Den ansatte har sagt opp sin stilling.
  • at man i den tredje saken står overfor en situasjon hvor påstanden om at det har forekommet seksuell trakassering/tilnærmelser ikke er tilstrekkelig underbygget og saken må derfor avsluttes fra varslingsutvalgets side.

GRANSKET VARSLENE: Advokat Anne Marie Due er spesialist på arbeidsrett og varslingssaker. Foto: Krister Sørbø, VG

Advokat Anne Marie Due bekrefter overfor VG onsdag at det er rettet varsler mot tre ansatte ved høgskolen.

Vi har jobbet omfattende med å gå gjennom dokumentene vi har mottatt, samt gjort intervjuer med varslerne i sakene, og vår endelige vurdering er basert på dette arbeidet. Vi ønsker ikke å gå i detalj på hva vi har funnet i gjennomgangen av hensyn til personvernet, sier hun til VG onsdag.

Kunsthøgskolen i Oslo ligger på Grünerløkka og består av Teaterhøgskolen, Operahøgskolen, Kunstakademiet og avdelinger for dans, design og kunst og håndverk.

les også

Kvinnelig varsler om Kunsthøgskolen: – Da jeg varslet hadde de visst om dette lenge

Kritiserer ikke interne relasjoner

I spesialutvalgets avgjørelse kommer det frem at utvalget ikke har funnet grunnlag for kritikken om at interne relasjoner mellom ansatte skal ha hindret eller vanskeliggjort varsling om eventuelle kritikkverdige forhold.

En av varslerne har tidligere opplyst til VG at hun opplevde relasjonen mellom professoren hun varslet om og en annen ansatt i ledelsen ved skolen som problematisk. Derfor varslet de departementet og ikke skolen direkte. Hvordan har utvalget sett på dette?

– Konklusjonen er basert på en omfattende gjennomgang, men jeg kan ikke gå inn i detalj på dette, sier advokat Due.

Hun understreker at utvalget derimot har funnet det kritikkverdig at KHiO ikke har fulgt opp ett av varslene fra 2010, og heller ikke har tatt grep etter opplysninger som har kommet frem av studentundersøkelsen.

– Dette burde ha gitt grunnlag for bedre oppfølging, og vi har nå kommet med flere anbefalinger til KHiO på hvordan de kan håndtere slike saker fremover, sier advokaten.

– Vi har avdekket frykt, usikkerhet og skam

Rektor Jørn Mortensen ved KHiO sier til VG at ledelsen ved høgskolen ser alvorlig på utvalgets konklusjon.

– Det er ulike varslingssaker med ulike konklusjoner. Vi ser alvorlig på dette, og registrerer påstanden om at KHiO ikke har håndtert et varsel fra 2010 godt nok, samt opplysninger som har kommet frem av studentundersøkelser:

– Samtidig er det en kjensgjerning at mange ikke har våget å si ifra. Gjennom behandlingen av varslene har vi avdekket at dette har vært lammende og vondt for flere parter. Vi har avdekket frykt, usikkerhet og skam i disse sakene, sier han.

Mortensen forteller at ledelsen ved KHiO er informert om utfallet av utvalgets gjennomgang - og at KHiO nå har formidlet en handlingsplan for håndtering av varsler om seksuell trakassering til de ansatte.

– Det vi har funnet viser at vi nå må jobbe for å bygge den tilliten som skal til for at folk skal føle at det er trygt å si ifra. Det arbeidet starter nå, sier han.

VARSLER FRA FLERE TIÅR TILBAKE: Rektor Jørn Mortensen opplyser til VG at flere av varslene som har kommet frem strekker seg to tiår tilbake i tid. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

– Alle ansatte har er skjevt maktforhold til studentene

I avgjørelsen skriver utvalget videre:

«De eksterne rådgiverne av varslingsgruppa har konkludert med at Kunsthøgskolen ikke gjennomførte referansesjekk ved kalling av en ansatt. Dette er kritikkverdig og de eksterne rådgiverne mener det er problematisk at KHiO ikke har klare retningslinjer for referansesjekk ved kalling».

Kalling går ut på at en institusjon henter inn kompetente folk uten nødvendigvis å gå gjennom en tradisjonell ansettelsesprosedyre. Mortensen medgir at KHiO burde gjort en grundigere referansesjekk ved én ansettelse.

Den ene ansatte det er varslet om har selv valgt å slutte. Kunne dette blitt en avskjedigelses-sak hvis vedkommende ikke hadde fratrådt selv?

– Det jeg kan si er at vi aksepterer denne oppsigelsen, sier Mortensen.

Har personene det er varslet om stått i et skjevt maktforhold overfor studentene?

– Alle ansatte har er skjevt maktforhold til studentene. Det er et moment jeg har reflektert over i egne rektorbrev - nemlig at det alltid vil være en asymmetri i en læringssituasjon. Det er ikke noe som plutselig oppstår, sier han.

Mortensen forteller at utvalgets gjennomgang ikke har funnet juridisk grunnlag til å politianmelde noen av de ansatte det har blitt varslet om, noe KD ba skolen vurdere i desember.

– Vi har ikke behandlet noe som er i retning av overgrep. Overgrep er kriminalsaker. Det er avdekket både elementer av uønsket seksuell oppmerksomhet, seksuell trakassering og ikke minst brudd på KHiOs etiske retningslinjer, utdyper han.

Vil vurdere klage

Den mannlige ansatte hovedparten av varslene dreier seg om, opplyser i en e-post til VG at han ikke ønsker å kommentere utfallet av varslene. Han henviser til sin advokat Mariann Helen Olsen. Mannen er nå avskjediget fra høgskolen.

– Per dags dato foreligger det ikke et rettskraftig vedtak i denne saken. Den har en klagefrist på tre uker, og min klient vil nå vurdere en eventuell klage, sier Olsen til VG.

Olsen understreker at hennes klient har opplevd prossessen og saksbehandlingen fra arbeidsgivers side som svært kritikkverdig.

– Han opplever at KHiO som forvaltningsorgan i liten grad har opptrådt i tråd med det som kreves av forsvarlig saksbehandling og forvaltningsskikk, utdyper hun.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder