Drama under «Helge Ingstad»-berging: Vaier røk og traff lettbåt

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier hendelsen har medført forsinkelser i arbeidet med å berge den havarerte fregatten.

Artikkelen er over ett år gammel

– Ulykken har vært en stor belastning for mannskapet og hele sjøforsvaret, sa Frank Bakke-Jensen fra talerstolen på Stortinget tirsdag, da han redegjorde for havariet.

Han fortsatte videre med å ta for seg de sikkerhetskritiske funnene gjort på havaristen, som de vanntette skottene.

På de øvrige fire fregattene er det innført midlertidige tiltak for å utbedre dette. Det er ventet at permanente tiltak vil være på plass på fregattene innen mars, sier Bakke-Jensen.

Arbeidet med å heve havaristen er nå i sluttfasen.

– Hevingsprosessen har tatt lengre tid enn planlagt. Været er den største utfordringen. For å gjennomføre hevingen trengs stabilt godt vær i en uke. Prognosen er at man nå ser for seg å starte arbeidet på torsdag, sa Bakke-Jensen.

Bakke-Jensen forteller at forsinkelsene i hevingen også skyldes det som omtales som en «uønsket hendelse».

– Fortøyningene til et av de involverte selskapene røk, og vaieren falt ned på en lettbåt, heldigvis uten å treffe personell. Denne hendelsen ble vurdert til å ha høyt skadepotensial, sier Bakke-Jensen.

Ettersom utarbeidingen av tiltak mot dette har tatt tid er tidsforløpet for hevingen noe usikkert.

UNDER VANN: Bare radartårnet på KNM «Helge Ingstad» er synlig over vannskorpen i Hjeltefjorden. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Ifølge forsvarsministeren vil det ikke være mulig å si noe om kostnadene for bergingsoperasjonen før den er fullført, kartlagt og vurdert.

– Arbeidsomfang og samlet kostnad for heving og transport av «Helge Ingstad», herunder sikring av miljøet i området, er preget av mange usikkerhetsfaktorer. Utgiftene til dette arbeidet er foreløpig anslått til vel en halv milliard kroner, sa forsvarsministeren.

Foreslår ekstern gransking

Etter forsvarsministerens redegjørelse debatterte Stortinget om saken.

Arbeiderpartiet foreslo i debatten en egen gransking av det mislykkede arbeidet med å berge fregatten «Helge Ingstad».

– Det er grunnlag for mistanke om at den første delen av redningsoperasjonen ikke var godt nok planlagt. Jeg varsler derfor på Arbeiderpartiets vegne et forslag om ekstern gransking av selve redningsarbeidet, sa Martin Kolberg (Ap), medlem i utenriks- og forsvarskomiteen, fra talerstolen under debatten.

– Det kan være grunn til å frykte at skipet er tapt, sa Kolberg.

Abid Raja (V) reagerte på Kolbergs forslag om gransking.

– De varslet at de vil ha en uavhengig gransking. Som om Statens havarikommisjon er en avhengig gransking. Som om de ikke kommer med en objektiv gransking. Rart at de på dette tidspunktet varsler at de ikke har tillit til dette arbeidet, sa Raja.

Også Hårek Elvenes (H) reagerer på Kolbergs forslag:

– Det synes jeg virker søkt. Kolberg burde ha mer ydmykhet for kompleksiteten i denne svært krevende marine operasjonen, sier han til VG og legger til:

– Bergningsoperasjonen stod i en svært krevende situasjon. Store deler av fregatten lå under vann på en skrå berghylle med fare for å rase ned i havdypet. Det unngikk man. Det var en redningsdåd i seg selv, som Kolberg burde verdsette.

VIL HA GRANSKING: Arbeiderpartiets Martin Kolberg i Stortingssalen tirsdag. Her tok han til orde for en ekstern gransking av arbeidet med å heve fregatten. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Etter debatten sier Kolberg til VG at det er gode grunner til å se på hva som skjedde i etterkant av forliset. Særlig med tanke på kostnadene i forbindelse med bergingen.

– Kunne man unngått at skipet gled ut på dypere vann? Vi har behov for å finne ut om noe kunne vært gjort annerledes når man ser de enorme kostnadene som påløper, sier Kolberg til VG.

Ap vil fremme dette som et representantforslag i Stortinget.

Under debatten tok også Kolberg til orde for åpenhet rundt årsak. Et syn som ble støttet av Audun Lysbakken (SV).

– Det er viktig både for tillit og for å lære av det som har skjedd, sa Lysbakken.

Christian Tybring-Gjedde (Frp) stilte spørsmål ved om Forsvaret burde ha beordret alle sine skip til kai inntil årsak til ulykken var avklart.

– Det skjedde ikke. Det kunne vært gjort av sikkerhetshensyn, sa han.

Følg bergingen av fregatten direkte her:

KNM «Helge Instad» er en av totalt fem fregatter i det norske sjøforsvaret, og det har siden havariet vært diskutert hvordan Norge skal kompensere for reduksjonen i forsvarsflåten.

Forsvarsministeren la frem flere forslag til hvordan dette kunne gjøres i redegjørelsen tirsdag.

I tillegg til å åpne opp for å forlenge levetiden til marinens seks båter i Skjold-klassen, et forslag som også støttes av forsvarssjefen, ble det blant annet lagt frem forslag om å øke antall ubåter.

– Men dette kan ikke fullt kompensere, sa Bakke-Jensen.

les også

69 hendelser med skader i Sjøforsvaret siden 2015

Detonerte torpedoer

Fregatten KNM «Helge Ingstad» ligger fortsatt under vann i Hjeltefjorden i Hordaland, etter at den kolliderte med oljetankeren «Sola TS» natt til 8. november i fjor.

Torsdag og fredag forrige uke ble alle torpedoene om bord i havaristen detonert av Sjøforsvarets minedykkerkommando:

– De sjøvannsaktiverte batteriene i torpedoene kan reagere i kontakt med luft og forårsake brann og helseskadelig røyk. Derfor ønsker vi å være føre var. Selve eksplosivene anser vi som stabile, sa sjef minedykkerkommandoen (MDK), orlogskaptein Bengt Berdal i en pressemelding.

les også

Fregattsjef om forliset: Som en ulykke i nær familie

Pluss content

Torpedoene ble hentet ut av skipet for så å bli detonert lenger ut i fjorden.

Det er fremdeles mer ammunisjon om bord i skipet, og også dette skal hentes ut.

Her kan du se unik 3D-film av kollisjonen:

Fullstendig årsak ikke klar

Den endelige og fulle årsaken til kollisjonen mellom de to store skipene er ennå ikke klar. Havarikommisjonen har likevel opplyst at mannskapet om bord i militærfartøyet trodde tankskipet var en terminal på land. De skal også ha trodd at de kommuniserte med et annet skip.

les også

Forsvarssjefen: Tapet av «Helge Ingstad» var en tragedie – vil ha flere marinefartøyer

Havarikommisjonen har også sagt at vanntette skott om bord i «Helge Ingstad» likevel ikke var helt vanntette, og at det gjorde til at fregatten tok inn langt mer vann enn hva man skulle tro ville skje. Dermed sank den.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder