SMEKK: NSM får sterk kritikk i EOS-utvalgets årsmelding for 2017 i forbindelse med en klagesak. Foto: Henden, Harald

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet får sterk kritikk av EOS-utvalget

Utvalget mener Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) har på en «sterkt kritikkverdig måte» krenket rettighetene til en klager i forbindelse med en sikkerhetsklarering.

Det kommer frem i årsmeldingen for 2017 fra EOS-utvalget, oppnevnt av Stortinget for å føre kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste.

EOS-utvalget leverer en årlig melding til Stortinget om sitt arbeid, og beskriver sin viktigste oppgave som å «klarlegge om og forebygge at noens rettigheter krenkes» i sammenheng med etterretning.

I en av klagesakene utvalget har behandlet i 2017, mener de at «NSM på en klar og sterkt kritikkverdig måte har krenket klagerenes rettigheter».

les også

E-sjefen: 40 fremmedkrigere med tilknytning til Norge

Bakgrunnen for klagen er en saksbehandlingsfeil i forbindelse med en sikkerhetsklarering. Selv om klagerens stilling ikke tilsa behov for at vedkommende var sikkerhetsklarert, ble det likevel gjort arbeid med å sikkerhetsklarere vedkommende. I klareringssaken ble «mange og detaljerte» opplysninger om klagerens privatliv behandlet.

– Det er sterkt kritikkverdig at klareringsmyndigheten har gjennomført et inngripende tiltak uten at det forelå reelt behov for sikkerhetsklarering. Tiltaket har dermed vært gjort uten lovgrunnlag, står det i EOS-rapporten.

Utvalget gir i tillegg NSM en smekk for lang saksbehandlingstid i to saker, og manglende tilrettelegging av innsyn i en annen klagesak.

PST avlyttet telefonsamtaler ulovlig

I tillegg overholder EOS-utvalget kontroll med PST, E-tjenesten og annen EOS-tjeneste.

I årsmeldingen beskriver to tilfeller der PST benyttet skjulte tvangsmidler lenger enn tillatt.

les også

E-sjefen: Russland øvde på angrep mot Nord-Norge

– Tjenesten orienterte selv om ett avvik der skjult kameraovervåking hadde pågått i nesten en måned lenger enn retten hadde godkjent. Feilen må karakteriseres som alvorlig, og utvalget vil holde seg orientert om oppfølgingen av avviket, står det beskrevet i pressemeldingen fra EOS-utvalget.

Utvalget ser imidlertid positivt på at PST selv avdekker og rapporterer avvik under inspeksjoner.

Utvalget beskriver også et tilfelle der PST avlyttet telefonsamtaler i to dager etter at det ikke lenger var grunnlag for det.

– 12 telefonsamtaler ble avlyttet etter dette. Det er uheldig, heter det i pressemeldingen.

Også Statsministerens kontor (SMK) får kritikk av utvalget, i forbindelse med flere saksbehandlingsfeil. Det er i forbindelse med en klareringssak der en person fikk lavere klareringsstatus enn det ble anmodet om. Kritikken går på at vedkommende ikke fikk skriftlig begrunnelse, klagerett og innsynsrett i den forbindelse.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder