Imran Saber (40) alias «Onkel Skrue» har et horn i siden til eks-politilederen Eirik Jensen. Midt i konflikten står advokat John Christian Elden, som inntil nå har forsvart dem begge i hver deres straffesak. FOTO: VG/HALLGEIR VÅGENES/TORE KRISTIANSEN

Trekker seg som «Skrue»-forsvarer etter Jensen-konflikt

Advokat John Christian Elden trekker seg som forsvarer for heleritiltalte Imran Saber (40) alias «Onkel Skrue» – på grunn av en konflikt mellom 40-åringen og den korrupsjonstiltalte politilederen Eirik Jensen.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Heleritiltalte Imran Saber (40) har vært etterforsket for grovt heleri siden 2004.

Nå krever 40-åringen at statsadvokaten trekker tiltalen mot ham. I forbindelse med kravet retter «Onkel Skrue» også flere alvorlige anklager mot den korrupsjons- og narkotikatiltalte politilederen Eirik Jensen.

Det går frem av flere personlige brev den kjente kriminelle profilen har skrevet til en politiadvokat i Oslo, politimester Hans Sverre Sjøvold og Oslo statsadvokatembeter.

«Jeg har rett til en rettferdig rettergang. Det kan jeg ikke få så lenge saken påtalemessig styres av Eirik Jensens arvtagere.», skriver Saber i brevet til statsadvokatene i Oslo som er datert 2. februar 2018.

De tre brevene han sendte til Oslo politidistrikt i desember og januar er ikke besvart, skriver Saber til statsadvokaten.

«Alle er ubesvart og som sådanne og er et klart bevis på den arroganse og trakasseringskultur som preger deler av Oslo politidistrikt.», skriver den kriminelle profilen.

les også

«Onkel Skrue» dømt for grovt heleri

14 år har gått

Saber ble siktet for grovt heleri i 2004 sammen med sin mor og bror. Først ti år senere ble Saber tiltalt. To år senere, 5. mars 2016, falt dom i saken.

Sabers mor ble frifunnet i tingretten, mens broren ble dømt for et tilfelle av uaktsomt heleri på 200.000 kroner. Saber ble også dømt til betinget fengsel.

Dommen ble anket og nå skal den opp til ny behandling i Borgarting lagmannsrett om to måneder.

«Den til nå 14 år lange forfølgningen av meg og min familie er grov trakassering, maktmisbruk og psykisk terror utført av høytstående embets- og tjenestemenn. Forfølgningen synes styrt av personlige ønsker om å få meg dømt for enhver pris, selv om det skulle skje ved en urettferdig rettergang.», skriver Saber.

ANKET: Advokat John Christian Elden forsvarer den korrupsjons- og narkotikatiltalte politilederen Eirik Jensen. I august starter ankesaken i Borgarting lagmannsrett. FOTO: HELGE MIKALSEN

Taus om konflikten

Både Imran Saber og Eirik Jensen forsvares av advokat John Christian Elden.

– Hva er din kommentar til de alvorlige beskyldningene som Saber fremsetter mot Eirik Jensen?

– Jeg ble forrige uke gjort kjent med hans brev, så jeg har varslet lagmannsretten om at jeg ikke kan bistå Saber i den berammede ankeforhandlingen etter påske. Ballen ligger nå hos domstolen og politiet, sier Elden til VG.

Advokaten mener det ikke er naturlig å komme med andre kommentarer i konflikten dem mellom.

les også

Politiet: «Skrue» truet med å knuse forretning

Mor frifunnet for heleri

Imran Saber ble våren 2016 dømt til betinget fengsel i ett år og seks måneder. Oslo tingrett slo fast at heleriene Saber ble dømt for inngikk i en «jevnlig kriminell virksomhet» som strakk seg over mange år.

Oslo tingrett mente Saber ikke hadde vist «overdreven iver for sakens oppklaring» idet han først i 2010 avga en forklaring – riktig eller uriktig - som ga etterforskerne noe reelt å bygge på, heter det i dommen.

Men retten mente at et skifte av sentrale personer ved etterforskningen og lange perioder med såkalt liggetid var dominerende årsaker til den lange avviklingstiden.

«Dette tidsforløpet skal gjøre seg klare utslag i reaksjonen, hvilket også aktor har fremhevet. Til tross for alvoret i handlingene skal det som ellers ville ha vært en lang ubetinget fengselsstraff gjøres betinget.»

les også

Rettssak «Operasjon Sult»: Tiltalt for drapsplaner mot «Onkel Skrue»

Trekker ikke tiltalen mot «Onkel Skrue»

Statsadvokat Trude Antonsen ved Oslo statsadvokatembeter opplyser at det ikke er aktuelt å trekke tiltalen mot Saber i den aktuelle straffesaken.

– Imran Saber ble domfelt for grovt heleri i tingretten. Det er ingen aktuell problemstilling å trekke tiltalen, sier statsadvokaten til VG.

Hun medgir at det har gått alt for lang tid i den aktuelle straffesaken.

– Alle er enige om at denne saken har tatt alt for lang tid. Det er riktignok flere årsaker til det, men det har gått for lang tid, sier Antonsen.

Hun opplyser at alle brev som er sendt fra Saber og hans støttespillere er blitt besvart.

– Henvendelsene fra disse er blitt behandlet på samme måte som alle andre henvendelser, sier statsadvokaten.

AVVISER KRAV: Statsadvokat Trude Antonsen erkjenner at straffesaken mot Imran Saber har tatt for lang tid, men vil ikke trekke tiltalen mot ham. FOTO: SCANPIX

2014: – Ikke akseptabel tidsbruk

For tre og et halvt år siden, 2. oktober 2014, skrev Riksadvokat Tor Aksel Busch til Sivilombudsmannen at den samlede tidsbruken ikke var akseptabel. Utgangspunktet for brevet var saken mot Sabers bror som var tiltalt sammen med Imran Saber.

Riksadvokaten skrev videre at saken mot Saber skulle gjennomgås i et læringsperspektiv etter at saken var blitt behandlet av tingretten.

Ansvarlig statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter, Trude Antonsen, opplyser at det er blitt gjort.

– Saken ble gjennomgått internt ved Oslo statsadvokatembeter 16. september 2016, opplyser statsadvokaten.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder