PÅ TUR: Fra venstre: Aps innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhani (fra høyre), Khamshajiny Gunaratnam (Oslo Ap), rådgiver Maria Schumacher Walberg, Abdullahi Muhamed Alason (Kristiansand Ap) var noen av dem som dro på Ap-turen. Foto: Martha Holmes

Arbeiderpartiet henter inspirasjon i Danmark: Åpner for asylmottak i Afrika

KØBENHAVN (VG) Etter valgnederlaget i høst, varslet Ap at de skulle snakke mer om det folk er opptatte av, som innvandring. Nå vurderer de en versjon av et kontroversielt dansk forslag.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Man må ha en realistisk og rettferdig innvandringspolitikk, sier Masud Gharahkhani, innvandringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet og leder for Aps migrasjonsutvalg, på trappene utenfor det danske folketinget.

Utvalget har vært på inspirasjons-tur i Stockholm og København. De har akkurat besøkt Mattias Tesfaye, innvandringspolitisk talsperson i danske Sosialdemokratene, Aps søsterparti som sitter i opposisjon der.

Søsterpartiet har blitt strengere. I en handlingsplan lagt frem i februar foreslår de å avskaffe muligheten til å søke asyl i Danmark: De vil heller sende asylsøkere til danskdrevne mottak i tredjeland, i Asia eller Afrika, og ta imot flere kvoteflyktninger.

les også

Støre: Slik skal velgerne vinnes tilbake

– Vi vurderer også mulighet for asylbehandling i tredjeland. Det å finne et system som er mer rettferdig og bærekraftig og samtidig ta våre internasjonale forpliktelser, er det vi vil jobbe med. Men da er det en forutsetning at det er et nordisk samarbeid, sier Gharakhhani.

Hans kollega i det danske folketinget er fornøyd med interessen fra Norge.

les også

Statsviter: – Det er «vill vest» i asylpolitikken i Europa

– Vi vil veldig gjerne samarbeide med regjeringer i andre europeiske land om å opprette et slikt mottakssenter. Det vil for eksempel være helt naturlig hvis skandinaviske land inngår et slikt samarbeid, sier Tesfaye til VG.

KOLLEGER: Innvandringspolitisk talsperson Masud Gharahkhani (Ap), og innvandringspolitisk talsperson Mattias Tesfaye (Sosialcemokratene). Foto: Martha Holmes

Avviste Frp-forslag

Frp har i et tiår snakket om norske asylmottak i Afrika og Asia, og Sylvi Listhaug (Frp) oppfordret nylig Ap i Aftenposten om å lytte til sine danske kolleger. Da Frp foreslo mottak i Afrika i 2017, i tillegg til tiltak for å stoppe asylinnvandring, kalte Aps daværende innvandringspolitiske talsperson Stein Erik Lauvås forslaget for «useriøst», til ABC.

les også

2017: Frp vil stoppe asylinnvandringen til Norge

Da danskene la fram sitt forslag i februar, sa Ap-leder Støre til VG at han hadde vanskelig for å se for seg at en dansk modell med mottakssentre er veien å gå.

– Det kan fort oppstå konflikter i de landene sentrene skal etableres, blant annet knyttet til standarden som kreves. Jeg vil heller ha en bredere europeisk løsning for hvordan vi møter flyktningutfordringen, sa han.

les også

2017: Eksperter om Frps asylinnstrammingsforslag: – Et helt urealistisk tulleforslag

Gharahkhani går nå lenger i å vurdere mottak i Afrika, men han fastholder at det ikke er akkurat det samme som hverken det Frp eller danskene ønsker seg.

– Det vi har sagt hele veien, og det Jonas har sagt, er at vi skal kunne se nærmere på dette dersom det er på et nordisk eller europeisk nivå. Vi må finne samlende løsninger – det er en forutsetning for at det skal

les også

Innvandringsdebatten: Støre støtter tøff linje

fungere, og det har ikke Frp foreslått. Vi ønsker å ta imot vår andel, men da må vi gjøre det mer humant og rettferdig. Vi vil ikke ha noen flyktning-stopp som Frp vil.

Kritikere mener det er urealistisk at land som ofte har utfordringer med migrasjon og konflikt selv, vil akseptere å huse et annet lands asylsøkere, og håndtere de som får avslag. Skulle Norge opprette et slikt mottak, ville Norge måtte holde kontroll med mottak i andre stater.

les også

Debatt: Ap har mye å lære av sine danske kolleger

– Vi har jo fått til avtaler før, som i Tyrkia. Det som er interessant nå er at vi er i en ny tid hvor alle de sosialdemokratiske partiene går igjennom sine forslag. Vi må jo sikre oss at hvis man gjør noe sånt, så må rettssikkerheten være på plass, sier Gharahkhani.

les også

Forsker: Sosialdemokratene kan tape på tøffere innvandringspolitikk

– Vi må tenke nytt

Inne på folketinget spurte Ap-utvalget Tesfaye ut om Danmarks asylsenter-plan. Ikke alle var overbeviste etter besøket.

– Jeg er veldig skeptisk, men vi må diskutere mer, sier Hanne Moe Bjørnbet, leder av Trondheim Ap og en av utvalgsmedlemmene.

les også

Debatt: Hør på grasrota, Ap!

Partiets innvandringspolitisk sjelereise, der de skal stake ut en ny kurs for politikken på innvandringsfeltet, har ikke bare vært enkel.

les også

Debatt: Bor du i Norge, så skal du akseptere frihet, demokrati og likestilling

Gharakhkhani har fått reaksjoner internt i Ap ved å åpne for innstramminger og en hardere retorikk om innvandring. Han har kritisert regjeringen for å liberalisere flyktningpolitikken, og ba Frp om å garantere at Venstres inntreden ikke ville bety en oppmykning.

Han har også fått kritikk av partifeller for å glemme å nevne «human» i tillegg til «streng og rettferdig» om Aps politikk.

les også

«De skamløse jentene» reagerer på Ap-utspill: – Vi er ikke enige med deg

– Når du snakker om asylsentre i Afrika, snakker du om «realistisk og rettferdig» politikk. Tror du det er splittelse i Ap om dette?

– Derfor skal vi ta debatten, mener jeg. Dagens ordning er inhuman, fordi rett til beskyttelse forutsetter at du tar en livsfarlig vei til Europa. Vi må være villige til å tenke nytt om asylsystemet, sier Gharahkhani.

les også

VG-leder: Arbeiderpartiets nye toner

Besøkte dansk getto

Migrasjonsutvalget ankom Folketinget like etter et besøk i Mjølnerparken i Nørrebro. Det ser ut som et hvilket som helst område i København, med sykkelstier og grønne parkområder.

Men bydelen har høy arbeidsledighet, lav gjennomsnittlig inntekt, og har vært åsted for en lang rekke gjengoppgjør, volds- og skyteepisoder. Det er en av Danmarks 25 definerte «gettoer».

OMVISNING: Ap-utvalget ble vist rundt i Mjønlerparken av Eskild Dahl Pedersen (fra venstre), «trygghetssjef» i utleieselskapet Lejerbo som samarbeider tett med politi og kommune. Fra ventsre: Masud Gharahkhani (Ap), Sylo Taraku (migrasjonsutvalget), Arnhild Holstad (Namsos Ap). Foto: Martha Holmes

les også

Danmark: Vil doble straffen for visse typer kriminalitet i såkalte gettoer

Også her ønsker de danske sosialdemokratene er langt tøffere linje. De vil ha en grense på 30 prosent med ikke-vestlig bakgrunn i skoler og boligområder, fjerne kontantytelser, doble straffer for visse typer kriminalitet som begås i gettoer, og gjøre det mulig å kaste ut leietagere som begår kriminalitet.

Ikke alt dette er aktuelt for Ap:

– Man kan ikke ha ulike strafferammer etter hvilket område man bor i. Man må ha strafferammer som er like for alle i et land. Men arbeidslinjen er viktig. Vi må fjerne kontantstøtten, og stille krav om at folk jobber, sier Gharahkhani.

Samtidig sier han at Ap vil ha stort fokus på at man ikke bør bosette flyktninger i områder med høy andel innvandrere, og på å sette inn politiressurser i vanskelige områder.

MJØLLERPARKEN: Khamshajiny Gunaratnam (Oslo Ap) skuer ut over det som har blitt definert som en av Danmarks 25 gettoer. Foto: Martha Holmes

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder