SKOLE-POLITIKER: Turid Kristensen representerer Høyre på Stortinget.

SKOLE-POLITIKER: Turid Kristensen representerer Høyre på Stortinget. Foto: Trond Solberg, VG

Høyretopp: Vil slå sammen norsk-karakterer som gutte-tiltak

Turid Kristensen (H) mener mange gutter lider når det er for mange norsk-karakterer. Løsning: Slå sammen hovedmål- og sidemål-karakterene.

– Mange gutter lider av at de får tre standpunktkarakterer i norsk, fordelt på norsk skriftlig, norsk muntlig og sidemål. Medregnet eksamen kan de få opptil seks karakterer i norsk. Det tilsvarer en fjerdedel av karakter-poengene, sier Kristensen til VG.

– Da skal du virkelig ha gode karakterer i andre fag, for eksempel i matte - for å veie opp karakterpoengene dersom du sliter med norsk-karakterene slik mange gutter gjør, legger hun til.

Kristensen har orientert partifelle, samfylking fra Akershus og kunnskapsminister Jan Tore Sanner, om utspillet.

les også

Falleferdig skole arbeidsplass for 92 elever: – Sjokkerende lav standard

Det betyr at det fort kan bli gjennomførbar politikk av forslaget. De andre partiene i flertallsregjeringen virker åpne for å støtte det.

NYNORSK I KVARDAGEN: Snacks på nynorsk - i form av et vareskilt i en dagligvarebutikk i Volda på Sunnmøre. Foto: Rolf Jarle Ødegaard, VG

– Blir ikke dette en noe kunstig måte å «løfte» guttene på, Kristensen?

– Nei, jeg synes ikke det. Dette er bare en av flere ting jeg mener vi bør gjøre. Tidlig innsats og tilpasset undervisning vil alltid være det viktigste. Vi skal ikke jobbe for å løfte guttene på bekostning av jentene. Men vektingen av norsk-karakterene går spesielt utover gutter som sliter med norsk - slik systemet er nå, svarer Kristensen.

les også

Ap vil straffe koranskole-foreldre

Hun avviser at synspunktet hennes er et skalkeskjul for å fjerne sidemål-karakteren - som mange i Høyre og spesielt Unge Høyre har kjempet for i en årrekke.

– Absolutt ikke. Jeg tror tvert imot at dette kan gi oss en mulighet til å lage et sidemål som er mer engasjerende og hvor det blir mer rom for leseglede og språkforståelse, sier Kristensen.

les også

Takk til alle superlærerne!

Hun har ikke funnet noe som tyder på at språkpolitikken i dag gir flere nynorskbrukere eller gjør norsk ungdom glad i nynorsk. Hun tror færre norsk-karakterer også vil gi lærere mer tid til å drive skriveopplæring.

I Grensen i Oslo sentrum møter VG brødrene Christoffer (14) og Henrik (17) Skårsmoen Hansen.

BRØDRE FRA STANGE: Christoffer og Henrik Skårsmoen Hansen fra Stange var innom hovedstaden på vei hjem til Hedmark fra tur til Tyskland i vinterferien. Foto: Frank Ertesvåg, VG

De har tatt turen fra hjembygda Stange i Hedmark i vinterferien. Begge gir sin fulle støtte til forslaget om færre norsk-karakterer.

– Mange gutter sliter med norsk. Det er krevende for mange. Jeg tror mange gutter hadde fått det enklere med en sammenslått norsk-karakter, sier Henrik. Han går andre året på Stange videregående.

les også

Elever og rektor: Firkantet fraværsgrense stenger elever ute

Broder Christoffer går i åttende klasse på Ottestad ungdomsskole. Han er helt enig. Begge har nynorsk som sidemål, og synes tidvis det er vanskelig å jobbe med sidemålet.

– Jeg synes norsken går greit nå. Det er ikke så vanskelig ennå, sier Christoffer.

les også

Høyre kan svelge skolemat - flertall i partiutvalg

– Da jeg kom på videregående, så opplevde jeg at norsken ble verre å mestre. På ungdomsskolen var det adskillig enklere, sier Henrik Skårsmoen Hansen.

Regjeringspartnerne positive

Høyres regjeringspartnere, Venstre, KrF og Frp, synes alle tre partiene å være åpne for færre norsk-karakterer.

PÅ TIDE: Guri Melby (V) har lenge ønsket seg at norsk-karakterene blir redusert både i ungdomsskolen og videregående skole. Foto: Frode Hansen, VG

– Personlig har jeg ønsket meg dette gjennom mange år. Jeg har oppfattet at norsklærerne også er for å redusere antall karakterer i faget. Den vanskelige avveiningen er at det kan gå ut over sidemålet. Men tre karakterer pluss eksamenskarakterer i norsk, er for mye. Dette er også Venstre åpen for å se på, sier Guri Melby (V) i Stortingets utdanningskomité til VG.

les også

Sanner om «mobbeapp»: – Barn og unge skal ikke utsettes for slikt djevelskap

KrFs Hans Fredrik Grøvan i samme komité, har nesten samme innstilling:

– Jeg tror nok ikke svaret på gutte-utfordringen i skolen er å redusere norsk-karakterene. Da må vi heller se på de første skoleårene og tilføre mer lek og fysisk aktivitet, blant annet. Men jeg vil ikke avvise å gjøre noe med karakterene i norsk-faget. Samtidig er vi opptatt av å ikke svekke sidemålets stilling i norskfaget, sier Grøvan til VG.

les også

Bra at elevene er mer på skolen

– Frykter du at Høyres forslag er et skalkeskjul for å svekke sidemålets betydning?

– I verste fall så kan det bli det. Jeg er åpen for å se nærmere på norsk-karakterene og vurdere en reduksjon i tallet på karakterer, men ikke som et guttetiltak, svarer KrF-representanten.

Det fjerde regjeringspartiet, Frp, har programfestet at sidemålsundervisningen skal være frivillig.

– Jeg er positiv og pragmatisk innstilt til alle gode forslag som man tro kan heve nivået i norsk skole, og jeg ser gjerne nærmere på hva Høyre har foreslått, skriver leder i Stortingets utdanningskomité Roy Steffensen (Frp) i en sms til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder