OVERTAR ETTER SØGNEN: Kari Andreassen (50) har lang erfaring både som bydelsdirektør i Oslo kommune, som rådmann i Grue og i flere styreverv, blant annet i Omsorgsbygg og energiselskapet Eidsiva. Foto: Oslo kommune

Kari Andreassen overtar som skolesjef etter Søgnen

Kari Andreassen (50) konstitueres som utdanningsdirektør i Oslo etter at Astrid Søgnen forlater sin stilling.

Andreassen er tidligere bydelsdirektør i både Frogner, Nordstrand og Ullern bydeler i Oslo. Hun har også vært rådmann i Grue kommune i Hedmark og assisterende rådmann i Kongsvinger kommune, som er hjemkommunen hennes.

Andreassen regnes som en ryddekvinne, og gikk nylig på som ny styreleder i skandalebefengte Omsorgsbygg i Oslo kommune.

Jeg har store forventninger til Andreassen som nå går inn som fungerende utdanningsdirektør inntil ny fast direktør kan tiltre. Andreassen er en svært erfaren leder med god kjennskap til styringssystemene i kommunen, samtidig har hun lang erfaring fra arbeid med barn og unges oppvekstsvilkår i Oslo, sier skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) i en pressemelding.

les også

Beholder direktørlønn

Kari Andreassen blir i første omgang ansatt som midlertidig utdanningsdirektør i Utdanningsetaten i Oslo, hvoretter stillingen skal lyses ut på åremål.

Mitt viktigste oppdrag blir å følge opp arbeidet i Utdanningsetaten slik at man når byrådets viktige ambisjoner for skole og utdanning, sier Kari Andreassen.

Ytringskultur

Hun ser frem til å samarbeide med ansatte i utdanningsadministrasjonen, lærere, skoleledere og andre ansatte i etaten, som er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og rundt 15 000 ansatte.

– Sammen skal vi fortsette arbeidet med god ytringskultur, tillitsbasert styring og ledelse og sørge for at flere elever tidlig lærer mest og best mulig slik at de kan gjennomføre skoleløpet, sier Andreassen.

les også

Bråket i Utdanningsetaten: Søgnens ledergruppe ville stoppe kartlegging av arbeidsmiljøet

Hun understreker at blir avgjørende å samarbeide med bydelene, organisasjonene, statlig og frivillig sektor. 

– Jeg gleder meg til å fungere i stillingen og har tillit til at vi i fellesskap skal legge et godt grunnlag for en ny, fast ansatt utdanningsdirektør, legger Andreassen til.

Avtroppende direktør, omstridte Astrid Søgnen har sittet i 20 år, og gikk av mot sin vilje tidligere denne måneden.

les også

Skolesjef Astrid Søgnen går av

Lang reisevei

Andreassen har i flere år pendlet til Oslo fra Kongsvinger.

Andreassen fortalte i et intervju med Frogner Høyres nettsted at hun er vant med lang reisevei og at det ikke plager henne.

les også

Rapporten om varslingssakene i Oslo: Avslører isfront mellom toppsjefer og avdelinger

– Det er en valgt livsstil. Jeg har valgt å pendle av hensyn til familien min, siden jeg har barn i skolealder. Jeg bruker togturen som en mulighet til å få unna litt arbeid. Da er jeg godt forberedt før jeg engang har ankommet kontoret, sa Andreassen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder